Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/3456 v Hostačově u č. p. 62, dle grafické přílohy

Zobrazeno 17. 2. 2023 do 6. 3. 2023