Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/3443 v Olešné u č.p. 81, dle grafické přílohy

Zobrazeno 30. 3. 2023 do 14. 4. 2023