Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/150 v km 77,860 - 77,980 a na vybraných místních komunikacích v obci Babice u Okrouhlice, dle grafické přílohy

Zobrazeno 15. 3. 2023 do 30. 3. 2023