Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích č. 7b, 12c, 126c, 125c a 36b v Havlíčkově Brodě v ul. Čechova, Dvořácká, Tomanova, Švermova a U Kasáren, dle grafické přílohy

Zobrazeno 6. 9. 2022 do 22. 9. 2022