Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích č. 45d, 22b a 106c v Havlíčkově Brodě v ul. Na Výšině a Na Spravedlnosti, dle grafické přílohy

Zobrazeno 13. 9. 2022 do 29. 9. 2022