Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích č. 122c a 47c v Havlíčkově Brodě v ul. Sudoměřická a Kyjovská, dle grafické přílohy

Zobrazeno 31. 8. 2022 do 16. 9. 2022