Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích a silnici č. II/150 v Havlíčkově Brodě, dle grafické přílohy

Zobrazeno 13. 9. 2022 do 29. 9. 2022