Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích a silnici č. II/150 v Havlíčkově Brodě, dle grafické přílohy

Zobrazeno 6. 2. 2023 do 21. 2. 2023