Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 85 v Havlíčkově Brodě v ul. Nuselská, dle grafické přílohy

Zobrazeno 9. 5. 2023 do 24. 5. 2023