Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 40b v Havlíčkově Brodě v ul. Zahradnického u č.p. 2386, dle grafické přílohy

Zobrazeno 10. 3. 2023 do 27. 3. 2023