Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 24b v Havlíčkově Brodě v ul. P. F. Ledvinky u č.p. 2740, dle grafické přílohy

Zobrazeno 22. 2. 2023 do 9. 3. 2023