Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 178c a silnici č. III/03814 v Herlifech, dle grafické přílohy

Zobrazeno 2. 2. 2023 do 17. 2. 2023