Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 15 v ulici Nádražní před nádražní budovou Českých drah a.s. v obci Havlíčkův Brod, spočívající v umístění přechodného svislého dopravního značení, dle přiložené grafické dokumentace

Zobrazeno 6. 1. 2023 do 23. 1. 2023