Stanovení místní úpravy provozu v Havlíčkově Brodě na veřejně přístupné účelové komunikaci na poz. parc. č. 942/67 v k. ú. Havlíčkův Brod a na místních komunikacích č. 22b a 19b v křižovatce ul. Na Výšině a Na Spravedlnosti, v rozsahu dle grafické přílohy

Zobrazeno 14. 9. 2022 do 30. 9. 2022