Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci č. 127c před bytovým domem č.p. 290 ulice Trčkova v Havlíčkově Brodě, dle grafické situace

Zobrazeno 9. 5. 2023 do 24. 5. 2023