Rozhodnutí o prominutí místního poplatku ze psů z důvodu mimořádné události

Zobrazeno 10. 3. 2022 do 31. 12. 2022