Oznámení o zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu projednání žádosti o vydání společného povolení na stavbu "Zastřešení výběhů stávající stáje pro skot", v k. ú. Úhořilka

Zobrazeno 5. 4. 2023 do 5. 5. 2023