Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků a lhůta pro uplatnění námitek - jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů - určení hranic pozemků v k.ú. Květnov

Zobrazeno 17. 4. 2023 do 2. 5. 2023