Oznámení o vyložení návrhu změn mapy BPEJ pro katastrální území Termesivy

Zobrazeno 24. 8. 2022 do 26. 9. 2022