Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci č. 2b ulice Beckovského v obci Havlíčkův Brod, dle grafické přílohy

Zobrazeno 23. 3. 2023 do 7. 4. 2023