Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek pro stanovení místní úpravy provozu na silnici č. III/3482 v obci Boňkov, v rozsahu dle grafické přílohy

Zobrazeno 3. 5. 2023 do 18. 5. 2023