Oznámení o návrhu OOP a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na mostě HB 3811-1 na místní komunikaci v ulici Havířská, Havlíčkův Brod, v rozsahu dle grafické přílohy

Zobrazeno 13. 1. 2023 do 30. 1. 2023