Oznámení o doručení zahájení řízení o povolení vyjímky z obecných požadavků na využívání území na stavbu "Přístavba a stavební úpravy rodinného domu č.p. 72, Olešná" veřejnou vyhláškou z důvodu, že není znám účastník řízení

Zobrazeno 15. 9. 2022 do 3. 10. 2022