Opakované veřejné projednání návrhu Změny č.2 ÚP Lipnice nad Sázavou

Zobrazeno 19. 8. 2022 do 27. 9. 2022