Doručení výzvy doplnění žádosti a usnesení o přerušení řízení o povolení výjimky a o dodatečném povolení stavby "Nástavba nad garáží u rodinného domu č.p. 2191, ulice Stachanovská, Havlíčkův Brod" veřejnou vyhláškou z důvodu, že není známá adresa účastníků řízení

Zobrazeno 21. 3. 2023 do 5. 4. 2023