Doručení společného povolení na stavbu "Přístavba rodinného domu č.p. 100, Nový Svět - Vysoká" veřejnou vyhláškou z důvodu, že nejsou známi účastníci řízení

Zobrazeno 9. 5. 2023 do 24. 5. 2023