Doručení rozhodnutí o dodatečném povolení stavby "Přístavba a stavební úpravy rodinného domu č.p. 72, Olešná" veřejnou vyhláškou z důvodu, že není znám účastník řízení

Zobrazeno 13. 1. 2023 do 30. 1. 2023