Doručení oznámení o zahájení řízení o povolení výjimky a o dodatečném povolení stavby "Nástavba nad garáží u rodinného domu č. p. 2191, ulice Stachanovská, Havlíčkův Brod" veřejnou vyhláškou z důvodu, že není známá adresa účastníků řízení

Zobrazeno 30. 1. 2023 do 14. 2. 2023