Adiktologická ambulance Kolping, Havlíčkův Brod / § 37 - Odborné sociální poradenstvíPoskytovatel
Název: Kolpingovo dílo ČR, z. s.
Sídlo: náměstí Republiky 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Telefon: 566 585 010
E-mail: kolping%z%kolping.cz
Web: www.kolping.cz
Služba - kontakty
Typ služby: § 37 - Odborné sociální poradenství
Adresa: Nádražní 397, 580 01 Havlíčkův Brod [Zobrazit na mapě]
 
Vedoucí služby: Bc. Martina Krištofová Sobiharová
Telefon: 774991624
Email: martina.kristofova%z%kolping.cz
 
Kontaktní osoba: Bc. Martina Krištofová Sobiharová
Telefon: 774991624
Email: martina.kristofova%z%kolping.cz
Forma poskytování: ambulantní
Primární cílová skupina: Lidé, kteří se potýkají s jakoukoli formou závislosti. Jejich rodiče a blízcí.
Provozní doba: pondělí: 15:00 - 18:00
úterý: 08:00 - 16:00
středa: 08:00 - 18:00
čtvrtek: 08:00 - 17:00
pátek: 08:00 - 14:00

Pro využití služeb Adiktologické ambulance je potřeba se objednat.
A to buď telefonicky, nebo e-mailem.
Úhrada za poskytování služby: Služby jsou poskytovány bezplatně.
Působnost v lokalitě: Služba je poskytována na území celého okresu Havlíčkův Brod.

Adiktologická ambulance Kolping poskytuje terapeutické a poradenské služby těm, kteří se potýkají s alkoholem, tabákem, automaty, léky či s jinou závislostí.  Klient se setkává s terapeutem dvakrát až čtyřikrát za měsíc a společně pracují na naplněnějším a spokojenějším životě klienta bez závislosti.

 

Cíle služby:

 • Klient je zdravotně, psychologicky a sociálně stabilizován

 • Klient žije spokojenějším a plnohodnotnějším způsobem života

 • Je posílený rodinný systém

 • Jsou posíleny psychosociálních schopností a dovedností

 • Klient přebírá větší zodpovědnost za svůj život

 • Klient zvládá efektivně selhání a obtížné situace

 • Klient dobře zvládá období po léčbě

 • Služba je odborné i široké veřejnosti známá

   

  Cílová skupina:

  Služby jsou určeny lidem, kteří se potýkají:

 • s užíváním alkoholu, tabáku

 •  s užíváním dalších návykových látek (pervitin, heroin, subutex…)

 • s gamblerstvím (sázení, automaty, poker…)

 • se závislostí na jídle

 • se závislostí na PC

 • s jinou formou závislosti

 • s nějakou formou závislosti u svého blízkého

   

  Může jít o osoby:

 • experimentující

 • uživatele s cílem abstinovat

 • které se snaží zbavit závislosti

 • absolventi léčby závislosti

   

  Služba není určena pro:

 • osoby bez závislostního problému

 • osoby, s nimiž se na základě handicapu či jazykové bariéry není možná komunikace

 • osoby s takovým mentálním či smyslovým postižením, pro které nejsou dostupné odpovídající metody práce.

   
  Zásady Adiktologické ambulance:

  Skutečná pomoc – společná práce je zaměřena na příčiny závislosti, nejenom na důsledky. Usilujeme o opravdové a dlouhodobé zlepšení situace klienta.

  Pracujeme s lidským příběhem - každý člověk a každý jednotlivý životní příběh je pro nás unikátní a jedinečný.

  Odbornost – tématem závislostí a všeho co s ním souvisí, se dlouhodobě věnujeme. Vzděláváme se, máme skvělou odbornou podporu.

  Důvěrnost – informace o pacientech neposkytujeme bez jejich souhlasu (mimo zákonné výjimky)

  Podpora pacienta v odpovědnosti za sebe sama – vnímáme pacienta jako experta na svůj život

  Ochrana důstojnosti a práv – respektujeme a chráníme práva pacienta vyplývající z Listiny základních práv a svobod. Pracovníci dodržují Etický kodex pracovníků v adiktologii.

  Co děláme:

   Individuální práce: 

  Klient se schází s adiktologem v ambulanci dle stanoveného plánu, nejčastěji jednou týdně či jednou za 14 dní. Nejčastější formou práce je podpůrná psychoterapie. Jedná se o léčbu závislosti, doléčování, motivaci k abstinenci, poradenství. V možnostech ambulance je i provedení testů na přítomnost drog v těle a alkoholu.

  Skupinová práce:  Skupina abstinujících klientů se schází jednou týdně. Cílem skupinové práce je vzájemná podpora formou sdílení příběhů, vzájemná pomoc v udržení motivace abstinovat.

  V adiktologické ambulanci nejsou pacientům předepisovány žádné léky.