Usnesení zastupitelstva města 16.04.2012Přítomni:

MUDr. Pavel Antonín, Ing. Karel Báťa, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Petr Doucha, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Vladimír Frič, Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Zdeněk Kopecký, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, MUDr. Petr Libus, PaedDr. Martina Matějková, Ing. Jan Míka, Ivana Mojžyšková, Ing. Štefan Nigoš, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Jan Schwarz, MUDr. Jiří Stryhal, PhDr. Ivana Štrossová, Bc. Jan Tecl

 

80/12 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání a souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení č.283/11 a 259/11 do 30.6.2012.

 

81/12 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 451/09. Důvodem je skutečnost, že dosud nebyla ze strany žadatele o pozemek uzavřena kupní smlouva.

 

82/12 Udělení čestného občanství města

Zastupitelstvo města schvaluje dle § 36 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), udělení čestného občanství města Havlíčkova Brodu panu Bohuslavu Matouškovi, Velké Přílepy, za celoživotní reprezentaci svého rodného města Havlíčkova Brodu.

 

83/12 Cena města - Novinářská křepelka

Zastupitelstvo města schvaluje udělení Ceny města "Novinářská křepelka, cena určená pro mladé novináře do 33 let" poskytnuté darovací smlouvu dle podkladové přílohy č.18797.

 

84/12 Cena města - Novinářská křepelka

Zastupitelstvo města schvaluje udělení zvláštní ceny města havlíčkobrodskému novináři Aloisi Svobodovi za celoživotní přínos pro město Havlíčkův Brod.

 

85/12 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - granty 2012

Zastupitelstvo města schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí grantu z rozpočtu města pro rok 2012 dle podkladové přílohy č. 18859.

 

86/12 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - granty 2012

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 15.000 Kč z grantového programu „Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2012“ občanskému sdružení Aktivní Perknov o.s., Vratná 3050, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 22676244, na projekt – „Přehlídka dechových hudeb“ v souladu s podanou žádostí.

 

87/12 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - granty 2012

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 10.000 Kč z grantového programu „Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2012“ Gymnáziu Havlíčkův Brod, Štáflova 2063, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 60126621, na projekt – „Majáles 2012"  v souladu s podanou žádostí.

 

88/12 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - granty 2012

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 5.000 Kč z grantového programu „Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2012“ organizaci Pionýr, Pionýrská skupina V.Šantrocha Havlíčkův Brod, Na Výšině 3221, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 69172676, na projekt – „Dětský den v parku Budoucnost“ v souladu s podanou žádostí.

 
 

89/12 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - granty 2012

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 30.000 Kč z grantového programu „Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2012“ Oblastní charitě Havlíčkův Brod, B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 15060233, na projekt – „Hrajeme si s tradicemi“ v souladu s podanou žádostí.

 

90/12 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - granty 2012

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 5.000 Kč z grantového programu „Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2012“ občanskému  sdružení Literární vysočina, Horní 10, 140 00 Praha, IČ 27014053, na projekt – „Festival Literární Vysočina 2012“ v souladu s podanou žádostí.

 

91/12 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - granty 2012

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 15.000 Kč z grantového programu „Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2012“ Jaroslavu Adamcovi, Humpolecká 1474, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 13209311 na projekt – „Letní kino na Havlíčkově náměstí“ v souladu s podanou žádostí.

 

92/12 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - granty 2012

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 20.000 Kč z grantového programu „Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2012“ Havlíčkobrodské o.p.s., Čechova 3814, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 27513335, na projekt – „Hudební večery na radnici“ v souladu s podanou žádostí.

 

93/12 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - granty 2012

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 22.000 Kč z grantového programu „Město bez bariér 2012“ Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Okresní výbor Havlíčkův Brod, Nádražní 397, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 60128402, na projekt – „Integrace neslyšících a nedoslýchavých v ČR Okresní výbor Havlíčkův Brod“ v souladu s podanou žádostí.

 

94/12 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - granty 2012

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 19.000 Kč z grantového programu „Město bez bariér 2012“ Roska Havlíčkův Brod regionální organizace Unie ROSKA v ČR, Zahradnického 3315, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 62697714, na projekt – „Psychorehabilitační pobyt Roska Havlíčkův Brod“ v souladu s podanou žádostí.

 

95/12 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - granty 2012

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 19.000 Kč z grantového programu „Město bez bariér 2012“ Oblastní charitě Havlíčkův Brod, B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 15060233, na projekt – „Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi“ v souladu s podanou žádostí.

 

96/12 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - granty 2012

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 20.000 Kč z grantového programu „Město bez bariér 2012“ Oblastní charitě Havlíčkův Brod, B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 15060233, na projekt – „Neznalost zákona neomlouvá aneb zatočte s dluhy“ v souladu s podanou žádostí.

 

97/12 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - granty 2012

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 3.000 Kč z grantového programu „Průběžný grant 2012“ TJ Jiskra Havlíčkův Brod, Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 00529672 na projekt - Havlíčkobrodský OPEN v šachu pod širým nebem v souladu s podanou žádostí.

 

98/12 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - granty 2012

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 27.000 Kč z grantového programu „Průběžný grant 2012“ MgA. Martinu Petrákovi, Havlíčkův Brod, na projekt - "fest jazz" hudební festival v souladu s podanou žádostí.

99/12 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - granty 2012

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 10.000 Kč z grantového programu „Průběžný grant 2012“ Kalamajce folklórnímu souboru Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 19, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 46483764, a to v režimu de minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne 28.12.2006na projekt - CD Horácké písničky - Kalamajka v souladu s podanou žádostí.

 

100/12 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - granty 2012

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 10.000 Kč z grantového programu „Významné osobnosti a rodáci města 2012“ Střední průmyslové škole stavební akademika S. Bechyně Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 60126698 na projekt - Replika kubistické lampy od 
arch. Emila Králíčka v souladu s podanou žádostí.

 

101/12 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - granty 2012

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 20.000 Kč z grantového programu „Významné osobnosti a rodáci města 2012“ RNDr. Lubomíru Pospíšilovi  nám. Republiky 5, 614 00 Brno, IČ 10547614, a to v režimu de minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne 28.12.2006, na projekt - kniha "Vzpomínky na Víta Tajovského"  v souladu s podanou žádostí.

 

102/12 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - granty 2012

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 20.000 Kč z grantového programu „Významné osobnosti a rodáci města 2012“ Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, p.o. Havlíčkovo nám. 19, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 00083607, a to v režimu de minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne 28.12.2006, na projekt - Deník Vojtěcha Weidenhofera (1861-1899)  v souladu s podanou žádostí.

 

103/12 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - granty 2012

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 150.000 Kč z grantového programu „Havlíčkobrodské kulturní léto 2012“ příjemci Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a.s., Dobrovského 2027, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 60917628,  na projekt - „Havlíčkobrodské kulturní léto 2012“ v souladu s podanou žádostí.

 

104/12 Závěrečný účet města Havlíčkův Brod za rok 2011

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod v souladu s usnesením § 43 a § 84, písm. c) zákona 128/2000 Sb. o obcích a § 17 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů oba v platném znění projednalo materiál Závěrečný účet města Havlíčkův Brod za rok 2011 včetně:

 

- Důvodové zprávy Závěrečného účtu města za rok 2011

- Zprávy o přezkoumání hospodaření města Havlíčkův Brod za rok 2011 sestavenou auditorskou společností AUDIT Brno, spol. s r.o. Brno, Osvědčení Komory auditorů ČR č. 373. 

- Tabulkového přehledu o finančním hospodaření města k 31.12.2011, který v souladu s § 17, odst. 2) zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zobrazuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů, údaje o hospodaření s majetkem, údaje o tvorbě a použití fondů a dalších finančních operacích včetně hodnocení závazných ukazatelů schváleného a upraveného rozpočtu na rok 2011

- Výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.

Závěr Zprávy o přezkoumání hospodaření města Havlíčkův Brod za rok 2011 - „Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky“.

 

V souladu s § 17, odst.7, písm. a) schvaluje zastupitelstvo města závěrečný účet města Havlíčkův Brod za rok 2011 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením města v roce 2011 bez výhrad.

 

Souhrnné údaje závěrečného účtu města za rok 2011:

- Rozpočtové příjmy města Havlíčkův Brod za rok 2011 činily 594.899.644,72 Kč

- Rozpočtové výdaje města Havlíčkův Brod za rok 2011 činily 660.810.119,85 Kč

- Výdaje na splátky úvěrů a půjček města Havlíčkův Brod za rok 2011 činily 5.748.000 Kč

- Dlouhodobé přijaté půjčky města Havlíčkův Brod v r. 2011  činily 556 778,00 Kč.

- Celkové saldo rozpočtového hospodaření města Havlíčkův Brod za rok 2011 skončilo deficitem ve výši (-)65 910 475,13Kč. 

- Deficit rozpočtového hospodaření byl plněn financován vlastními zdroji města.

- Celkový úbytek finanční hotovosti na účtech města za rok 2011 činil 51.653.597,80 Kč.

- Zůstatek finanční hotovosti na bankovních účtech města k 31.12.2011 činil 20.683.782,84 Kč a dále 120.000.000,00 Kč na účtech termínovaných vkladů.

- Zůstatek jistiny nesplacených úvěrů a půjček města k 31.12.2011 činil 30.880.648,00 Kč

 

105/12 TJ Jiskra H. Brod - půjčka 4,2 mil.Kč - smlouva

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí účelové půjčky 4.200.000 Kč občanskému sdružení Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod, IČO 005 29 672, sídlo: Ledečská 2038, 580 01 Havlíčkův Brod. Půjčka se poskytuje jako bezúročná, na dobu 10 let s pravidelnými ročními splátkami podle podkladové přílohy č. 18909.

 

106/12 Změny rozpočtu v období 4/2012 - kompetence zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města projednalo, schvaluje a ukládá ekonomickému odboru zapracovat do upraveného rozpočtu města pro období 04/2012 rozpočtová opatření evidovaná v přípravě změn rozpočtu pod č. 1. až 5. a uvedená v podkladové příloze č. 18917 takto:

a) rozpočtovým opatřením se zvyšují očekávané roční rozpočtové příjmy o 11.657.786 Kč

b) rozpočtovým opatřením se zvyšují očekávané roční rozpočtové výdaje o 18.323.186 Kč

c) základní parametry upraveného rozpočtu města na rok 2012 po rozpočtových změnách provedených zastupitelstvem města k 30.04.2012 dle podkladové přílohy č. 18917:

- rozpočtové příjmy 431.708.622 Kč

- rozpočtové výdaje 470.652.122 Kč

- očekávaný výsledek finančního hospodaření města za rok 2012 (DEFICIT) 38.943.500 Kč

d) financování upraveného rozpočtu města na rok 2012 po rozpočtových změnách provedených zastupitelstvem města k 30.04.2012 dle podkladové přílohy č. 18917 je zcela kryto rozpočtovými příjmy roku 2012, dále finančními prostředky z předchozích let na účtech a termínovaných vkladech města a aktivním zůstatkem finančních investic ve správě ČSOB AM.

 

107/12 Koupě pozemků ppč. 1722/1 v k. ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města neschvaluje koupi pozemku ppč. 1722/1 o výměře 828 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví id. 1/2 a Evy H. Havlíčkův Brod, id. 1/4 Jany D., Dymokury-Dymokury a id. 1/4 Heleny P., Praha za navrženou cenu pozemku 500  Kč/m2 a doporučuje dále jednat se žadateli o kupní ceně 100 Kč/m2.

 

108/12 Koupě pozemků  v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 2641/15, 2641/16, 2641/17, 2641/18, 2641/19 ,2641/21 a 2641/22

Zastupitelstvo města neschvaluje koupi  pozemku ppč. 2641/15 o výměře 39 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví:

id.1/2 Anny P., Havlíčkův Brod

id. 1/4 Jaroslavy S., Havlíčkův Brod 

id.1/4 Věry V., Havlíčkův Brod

za  navrženou cenu  150KčIm2 a doporučuje dále jednat se žadateli o kupní ceně 100 Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.

 

109/12 Koupě pozemků  v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 2641/15, 2641/16, 2641/17, 2641/18, 2641/19 ,2641/21 a 2641/22

Zastupitelstvo města neschvaluje koupi pozemku ppč. 2641/16 o výměře 41 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví Jany a Jaroslava E., Havlíčkův Brod za  navrženou cenu 150Kč/m2 a doporučuje dále jednat se žadateli o kupní ceně 100 Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.

 

110/12 Koupě pozemků  v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 2641/15, 2641/16, 2641/17, 2641/18, 2641/19 ,2641/21 a 2641/22

Zastupitelstvo města neschvaluje koupi  pozemku ppč.  2641/17 o výměře 41m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví Aleny a Jiřího K., Havlíčkův Brod za navrženou cenu 150Kč/m2 a doporučuje dále jednat se žadateli o kupní ceně 100 Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.

 

111/12 Koupě pozemků  v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 2641/15, 2641/16, 2641/17, 2641/18, 2641/19 ,2641/21 a 2641/22

Zastupitelstvo města neschvaluje koupi  pozemku ppč.  2641/18 o výměře 25 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví Dany a Václava Č., Havlíčkův Brod za navrženou cenu 150Kč/m2  a doporučuje dále jednat se žadateli o kupní ceně 100 Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.

 

112/12 Koupě pozemků  v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 2641/15, 2641/16, 2641/17, 2641/18, 2641/19 ,2641/21 a 2641/22

Zastupitelstvo města neschvaluje koupi  pozemku ppč.  2641/19 o výměře 26m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví Jindřišky a Petra  J., Havlíčkův Brod za navrženou cenu 150Kč/m2  a doporučuje dále jednat se žadateli o kupní ceně 100 Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.

 

113/12 Koupě pozemků  v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 2641/15, 2641/16, 2641/17, 2641/18, 2641/19 ,2641/21 a 2641/22

Zastupitelstvo města neschvaluje koupi  pozemku ppč.  2641/20 o výměře 46m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví Zdeňka K., Havlíčkův Brod  za navrženou cenu 150Kč/m2 a doporučuje dále jednat se žadatelem o kupní ceně 100 Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.

 

114/12 Koupě pozemků  v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 2641/15, 2641/16, 2641/17, 2641/18, 2641/19, 2641/20 a 2641/21

Zastupitelstvo města neschvaluje koupi pozemku ppč.  2641/21 o výměře 22 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví Evy a Jana R., Havlíčkův Brod za navrženou cenu 150Kč/m2 a doporučuje dále jednat se žadateli o kupní ceně 100 Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.

 

115/12 Podzemní separační kontejnery v HB - žádost o dotaci z OPŽP

Zastupitelstvo města schvaluje dle §102 odst. 2 písm. a) zákona 128/2000 Sb., pro rozpočtové období 2012 delegaci pravomoci radě města k rozpočtovým změnám spočívajícím v rozpočtovém určení rezervy rozpočtových výdajů kapitoly 35 - podporované projekty na funkčně a druhově určené limity rozpočtových výdajů pro financování přípravy dokumentů a podkladů k podání žádostí o podporu projektů a zároveň deleguje radě města pravomoc k akceptaci a uzavření smluv o čerpání dotací na projekty podporované z prostředků státního rozpočtu, rozpočtu EU, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtově organizované na kapitole 35 - podporované projekty, a to na projekt „Vybudování podzemních separačních stání v Havlíčkově Brodě".

 

116/12 Podzemní separační kontejnery v HB - žádost o dotaci z OPŽP

Zastupitelstvo města ukládá radě města předložit variantní řešení umístění separačních stání.

 

117/12 Integrovaný systém nakládání s odpady na Vysočině (ISNOV)

Zastupitelstvo města bere na vědomí Dokumentaci "Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina" (zkráceně ISNOV) – jeho analytickou, návrhovou, směrnou část dle podkladových příloh č. 18758 a 18760 (stručný výtah viz podkladová příloha č. 18761) a souhlasí s pokračováním prací na projektu ISNOV dle této Dokumentace.

 

118/12 Prodej pozemků ppč. 3991/1 a 3991/2 v k. ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v katastrálním území Havlíčkův Brod - ppč. 3991/5 o výměře 18 m2 v podílu id. 1/2 Aleksandru S. a v podílu id. 1/2 Hasmik K., 
oba bytem Březinova 53, Jihlava. Cena pozemku činí  1600 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

119/12 Záměr prodeje pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 2798/19 a části ppč. 2798/2

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 2798/2 o výměře cca 550 m2 a pozemku 2798/19 o výměře  50 m2.

 

120/12 Záměr prodeje části pozemku - Pražská

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku ppč. 933/1 o výměře cca 12 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod.

 

121/12 Záměr směny pozemků - cesta Zbožice

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku ppč. 394/2 ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod za části pozemků ppč. 354/10, ppč. 366, ppč. 365 a ppč. 37 ve vlastnictví žadatelů, vše v k.ú. Zbožice.

 

122/12 Záměr prodeje pozemku - Suchá

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku ppč. 2066  o výměře cca 170 m2 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu.

 

123/12 Prodej části pozemků v k. ú. Suchá ppč. 634/3, 634/4, 634/5 a  634/8

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků ppč. 634/3 o výměře 73m2, 634/4 o výměře 13m2, 634/5 o výměře 177m2 a  634/8 o výměře 20m2 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu za cenu 506 Kč/m2 Stanislavě a Miloslavu Š., Havlíčkův Brod. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

124/12 Záměr směny pozemků - Konečná

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků - část ppč. 1777/14  o výměře cca 45 m2 ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod za část ppč. 1777/100  o výměře cca 28 m2 ve vlastnictví žadatele, vše v k.ú. Havlíčkův Brod. Rozdíl ve výměrách bude finančně dorovnán.

 

125/12 Záměr směny pozemku ppč. 1708/34 v k. ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje záměr směny pozemku v katastrálním území Havlíčkův Brod ppč. 1708/34 o výměře 95 m2 ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod za pozemky ppč. 1708/35 o výměře 72 m2  a ppč. 1708/36 o výměře 23 m2 ve vlastnictví žadatelů.

 

126/12 Směna pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 628/124, 632/9

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků  ppč. 628/124 o výměře 97 m2 a ppč. 632/9 o výměře 78 m2 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemek ppč. 3941/4 o výměře 152 m2 ve vlastnictví spoluvlastnických podílů 1/2 Ing. Miloše K., Havlíčkův Brod a 1/2 Pavla K., Havlíčkův Brod - vše v k. ú. Havlíčkův Brod. Finanční rozdíl 76.048,- Kč ve prospěch města Havlíčkův Brod uhradí Ing. Miloš a Pavel K. Žadatelé dále uhradí polovinu souvisejících nákladů v souladu se zásadami nakládání s nemovitým majetkem města.

 

127/12 Smlouva o bezúplatném převodu č. 216

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 216 včetně doložky ve věci převodu  pozemků parc.č. 1962/7 a parc.č. 2398/5 v k.ú. Havlíčkův Brod Městu Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č.18660. Převodcem pozemku je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město.

 

128/12 Koupě pozemku ppč.1903/70 v k. ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku ppč. 1903/70 o výměře 45 m2 v k. ú. Havlíčkův Brod od, HARTMANN - RICO a. s. Masarykovo nám. 77, 664 71 Veverská Bítýška za cenu podle znaleckého posudku stanovenou po realizaci  stavby.  Prodej bude zajištěn smlouvou o smlouvě budoucí kupní. Řádná kupní smlouva  bude uzavřena po vyhotovení geometrického plánu.

 

129/12 Prodej části pozemku v ul. P.F. Ledvinky

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku ppč. 164/6 o výměře 663 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod, odděleného geometrickým plánem z pozemku ppč. 164/2 v k.ú Havlíčkův Brod Bytovému družstvu P.F. Ledvinky 2740, Havlíčkův Brod, IČ 25272357. Cena pozemku činí 363 Kč/m2. Současně s kupní smlouvou budou řešena věcná břemena k zajištění přístupu a příjezdu k sousedním pozemkům.

 

130/12 Záměr směny pozemků - zahradnictví

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku ppč. 903/7 o výměře cca 50 m2 ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod za části pozemků ppč. 903/12 a ppč. 909/1 o výměře cca 100 m2 ve vlastnictví žadatele, vše v k.ú. Havlíčkův Brod.

 

131/12 Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví České republiky - Na Spravedlnosti - revokace

Zastupitelstvo města ruší usnesení č. 62/12 ze dne 20.2.2012 a nahrazuje jej usnesením:

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí pozemků ppč. 1003/16, ppč. 1003/17, ppč. 1003/12, ppč. 1003/167 a ppč. 1003/164 v k.ú. Havlíčkův Brod bezúplatným převodem z vlastnictví České republiky, zastoupené Pozemkovým fondem ČR, Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, do vlastnictví Města Havlíčkův Brod. Jedná se o bezúplatný převod dle § 5 odst.1 písm. a) zákona č. 95/1999 Sb.

 

132/12 Prodej pozemku Kalinovo nábřeží

Zastupitelstvo města schvaluje prodej částí pozemků ppč. 2270/1 a ppč. 2259/47 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod Janu P., Havlíčkův Brod, za cenu 1 100 Kč/m2. Řádná kupní smlouva bude uzavřena po realizaci stavby a po jejím zaměření nejpozději do 30.10. 2012. Do té doby bude prodej zajištěn smlouvou o smlouvě budoucí kupní. Stavbu musí žadatel konzultovat a koordinovat s odborem rozvoje města a Krajem Vysočina.

 

133/12 Převod pozemků - U Pivovarských rybníčků

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí pozemků ppč.778/105, ppč. 776/4, ppč. 778/104, ppč. 776/3, ppč. 778/1 a spoluvlastnických podílů ppč. 778/86 v k.ú. Havlíčkův Brod z vlastnictví České republiky zastoupené Pozemkovým fondem ČR, Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, do vlastnictví Města Havlíčkův Brod. Jedná se o bezúplatný převod dle § 5 odst.1 písm. e) zákona č. 95/1999 Sb.

 

134/12 Záměr směny pozemků - Cyklostezka Šmolovy

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění  záměru směny části pozemku ppč. 2798/2 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod za část pozemku ppč. 2798/9 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod ve vlastnictví druhé strany.

 

135/12 Koupě pozemku ppč.749/11 v k. ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje  přijetí daru pozemku ppč. 749/11 o výměře 4 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví RNDr. Heleny P. a Ing. Františka P., Havlíčkův Brod. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí hradí obdarovaný.

 

 

136/12 Koupě pozemku - Zahradnického

Zastupitelstvo města schvaluje záměr koupě části pozemku 930/6 v k.ú. Havlíčkův Brod o výměře cca 50 m2.

 

137/12 Navrácení historického katastru obce Petrkov

Zastupitelstvo města nesouhlasí se změnou katastrálních hranic v k.ú.Šmolovy a Suchá ve prospěch k.ú. Petrkov, v souvislosti se žádostí obce Lípa, která požaduje uvést katastrální hranice do stavu před rokem 1960.

 

138/12 Koupě pozemku stpč. 1858 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o koupi pozemku stpč. 1858 o výměře 143 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod z vlastnictví České republiky zastoupené Státním statkem Jeneč s.p., 
Karlovarská 7, Jeneč, do vlastnictví města Havlíčkův Brod.

 

139/12 Záměr prodeje pozemků stpč. 184 a 188 v k. ú. Poděbaby

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku stpč. 184 o výměře 68 m2 a stpč.188 o výměře 442m2 v k. ú. Poděbaby .

 

140/12 Žádost ve věci setrvání platnosti splátkového kalendáře

Zastupitelstvo města neschvaluje žádost Hospodářské komory Havlíčkův Brod o setrvání platnosti splátkového kalendáře a stanovuje částku k úhradě ve výši 28.034,83 Kč  v termínu do 30.4.2012.

 

141/12 Informace o KD Ostrov, s.r.o.

ZM neschvaluje odkup obchodního podílu OS TOK Praha, IČ 14888092 se sídlem nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha ve společnosti KD Ostrov, s.r.o., IČ 47453281 se sídlem Na Ostrově 28 580 01  Havlíčkův Brod za navrhovanou cenu 10.350.000 Kč dle podkladových příloh č. 18828 a 18887, vzhledem k probíhající zásadní změně nemovitého majetku.

 

142/12 Koncepce kultury - hodnocení 2011

Zastupitelstvo města schvaluje zprávu o plnění Koncepce kultury města Havlíčkův Brod za rok 2011 dle podkladové přílohy č. 18869.

 

143/12 Smlouva o úpravě vztahů v souvislosti s realizací stavby

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o úpravě vztahů v souvislosti s realizací stavby dle podkladové přílohy č. 18913 s Františkou L., Na Valech čp. 126.

 

144/12 Smlouva o úpravě vztahů v souvislosti s realizací stavby

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o úpravě vztahů v souvislosti s realizací stavby dle podkladové přílohy č. 18914 s Sarkisjan Aram A., Na Ostrově  čp. 27.

 

145/12 Obytná zóna Rozkošská - pozemky pod trafostanicí

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní o prodeji nemovitosti dle podkladové přílohy č. 18903 se společností ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035 jejíž předmětem je budoucí prodej pozemku pod trafostanicí v  obytné zóně Rozkošská.

 

146/12 Změna ÚPSÚ Havl.Brod - pozemky parc.č. st. 2457, st. 3651, st. 3656/3, st. 3656/4, st. 3657, st. 4661, st. 5775 a parc.č. 1967/2, 1968/1, 2403/5, 3934, 4238 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města  schvaluje, podle § 55, odst.2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod -  na pozemcích pozemky parc.č. st. 2457, st. 3651, st. 3656/3, st. 3656/4, st. 3657, st. 4661, st. 5775 a parc.č. 1967/2, 1968/1, 2403/5, 3934, 4238 v k.ú. Havlíčkův Brod, spočívající v převedení těchto pozemků ze zastavitelných ploch s funkčním využitím „Ov - Plocha občanského vybavení“ do ploch s funkčním využitím „Vd - Území drobné výroby a služeb“.

 

 

147/12 Smlouva o spolupráci ve věci výstavby technické a dopravní infrastruktury v obytné zóně Rozkošská

Zastupitelstvo města revokuje své usnesení č. 428/11 a souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci ve věci výstavby technické a dopravní infrastruktury v obytné zóně Rozkošská, Havlíčkův Brod s Mgr. Milanem M. a MUDr. Markétou M. dle podkladové přílohy č. 18846.

 

148/12 Program regenerace MPR a MPZ roce 2012 – příspěvky vlastníkům památek

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančních prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2012 na obnovu měšťanského domu č.p. 54, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod, vlastníkům Mgr. Janě B., Plzeň, Mgr. Vítu V., Svatý Kříž, Havlíčkův Brod a PharmDr. Jaromíru W., Havlíčkův Brod, ve výši min. 10 % z nákladů na obnovu kulturní památky, maximálně však 6 000,-  Kč.

 

149/12 Program regenerace MPR a MPZ roce 2012 – příspěvky vlastníkům památek

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančních prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2012 na obnovu měšťanského domu č.p. 160, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod, vlastníkům Dáše a Jiřímu H., Havlíčkův Brod, ve výši min. 10% z nákladů na obnovu kulturní památky, maximálně však 12 000,-  Kč.

 

150/12 Program regenerace MPR a MPZ roce 2012 – příspěvky vlastníkům památek

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančních prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2012  na obnovu děkanství - fary, Rubešovo náměstí č.p. 173, Havlíčkův Brod, vlastníku Římskokatolické farnosti – děkanství Havlíčkův Brod, Rubešovo náměstí 173, Havlíčkův Brod, zastoupené P.Mgr. Pavlem Hroznatou Adamcem, OPraem., ve výši min. 20 % z nákladů na obnovu kulturní památky, maximálně však 90 000,-  Kč.

 

151/12 Program regenerace MPR a MPZ roce 2012 – příspěvky vlastníkům památek

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančních prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2012 na obnovu měšťanského domu č.p. 17, Horní ulice, Havlíčkův Brod, vlastníkům Aleně a Janovi N., Havlíčkův Brod, ve výši min. 10 % z nákladů na obnovu kulturní památky, maximálně však 55 000,-  Kč.

 

152/12 Změna ÚPSÚ Havl.Brod  - pozemek parc.č. 690/4 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města  neschvaluje, podle § 55, odst.2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod na pozemku parc.č. 690/4 v k.ú. Havlíčkův Brod, spočívající v převedení tohoto pozemku do urbanizované území z hlediska funkčního využití "Území bydlení městského typu obecné".

 

153/12 Změna ÚPSÚ Havl.Brod  - pozemky parc.č. 942/3, 1003/150 st.parc.č. 3014, 3786, 3788 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města  neschvaluje, podle § 55, odst.2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod -  na pozemcích parc.č. 942/3, 1003/150 st.parc.č. 3014, 3786, 3788 v k.ú. Havlíčkův Brod, spočívající v převedení těchto pozemků ze zastavitelných ploch s funkčním využitím „Území technického vybavení“ do ploch s funkčním využitím „Území bydlení městského typu obecné“.

 

154/12 Smlouva o poskytnutí peněžitého daru

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí peněžitého daru na plynofikaci místní části Zbožice dle podkladové přílohy č. 18804 se společností ČEPS a.s., IČ 25702556.

 

155/12 Demolice objektu čp. 1375 Havířská ulice

Zastupitelstvo města ukládá radě města zajistit demolici objektu čp. 1375 v Havířské ulici.

 

156/12 Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 628/1

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku ppč. 628/1 o výměře cca 100 m2 
v k. ú. Havlíčkův Brod .

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                         Bc. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta