Usnesení z ustavujícího jednání zastupitelstva města dne 3.11.2014Přítomni:

MUDr. Pavel Antonín, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Vladimír Frič, Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Jan Hyliš, MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, PaedDr. Martina Matějková, Ivana Mojžyšková, Ing. Štefan Nigoš, Jan Nosek, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Jan Schwarz, Ing. Vladimír Slávka, MUDr. Lucie Stehlíková, Zbyněk Stejskal, MUDr. Jiří Stryhal, Mgr. Jan Tecl, Eva Vyoralová

 

334/14 Určení způsobu volby členů orgánů města

Zastupitelstvo města schvaluje volbu členů orgánů města neveřejným hlasováním.

 

335/14 Volební řád zastupitelstva města

Zastupitelstvo města schvaluje Volební řád zastupitelstva města, který upravuje podrobně způsob volby starosty, místostarostů, členů rady města zastupitelstva města dle podkladové přílohy č. 26882.

 

336/14 Určení počtu uvolněných funkcí

Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s § 84 odst. 2) písm. k), že dlouhodobě uvolněny budou následující funkce: starosta města a tři místostarostové.

 

337/14 Volba starosty

Zastupitelstvo města volí dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích starostu města Mgr. Jana Tecla (16 hlasy).

 

338/14 Volba zastupujícího místostarosty

Zastupitelstvo města volí dle § 84 odst. 2 písm. m) a § 104 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zastupujícího místostarostu Ing. Čeňka Jůzla (16 hlasy).

 

339/14 Volba místostarostů

Zastupitelstvo města volí dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích místostarostku města Ivanu Mojžyškovou (17 hlasy).

 

340/14 Volba místostarostů

Zastupitelstvo města volí dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích místostarostu města Libora Honzárka (16 hlasy).

 

341/14 Volba členů rady města

Zastupitelstvo města volí dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích členy rady města:

Ing. Ivana Kuželku (16 hlasy).

Ing. Tomáše Hermanna (16 hlasy).

Zbyňka Stejskala (15 hlasy).

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta