Usnesení z mimořádného zastupitelstva města 25.01.2012Přítomni:

MUDr. Pavel Antonín, Ing. Karel Báťa, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Vladimír Frič, Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, MUDr. Magdalena Weberová Chvílová, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Zdeněk Kopecký, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, MUDr. Petr Libus, PaedDr. Martina Matějková, Ing. Jan Míka, Ivana Mojžyšková, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Jan Schwarz, PhDr. Ivana Štrossová, Bc. Jan Tecl

Omluveni:

Petr Doucha, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Štefan Nigoš, MUDr. Jiří Stryhal

 

1/12 Valná hromada Kulturní dům "Ostrov" spol. s r.o.Odkup jednotky č. 28/3 KD Ostrov (velký sál včetně veškerého zázemí)

Zastupitelstvo města deleguje na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích místostarostu Ing. Ivana Kuželku jako svého zástupce na 28. valnou hromadu Kulturního domu "Ostrov" spol. s.r.o. Havlíčkův Brod, která se bude konat dne 30.1.2012 a ukládá zástupci města apelovat na orgány společnosti, aby nebyla jednotka 28/3 prodána třetí osobě.

 

2/12 Plná moc pro Lesní družstvo Štoky

Zastupitelstvo města schvaluje udělení plné moci  Lesnímu družstvu ve Štokách  k zastupování ve všech záležitostech týkajících se stavebních úprav souvisejících s modernizací dálnice D1 a při jednáních s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle podkladové přílohy č. 18242.

 

   

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                         Bc. Jan Tecl, v. r

                                                                                starosta