Usnesení z mimořádného jednání zastupitelstva města dne 14.3.2016Přítomni:

Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Vladimír Frič, Ing. Tomáš Hermann, Bc. Libor Honzárek, Ing. Jan Hyliš, MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, Ing. Čeněk Jůzl, Petr Korčák, Ing. Ivan Kuželka, PaedDr. Martina Matějková, Bc. Ivana Mojžyšková, Jan Nosek, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Jan Schwarz, Ing. Vladimír Slávka, MUDr. Lucie Stehlíková, Zbyněk Stejskal, Mgr. Jan Tecl, MBA, Eva Vyoralová

Omluveni:

MUDr. Pavel Antonín, Ing. Jana Fischerová, CSc., MUDr. Jiří Stryhal

 

58/16 Rozšíření kapacity domova pro seniory

Zastupitelstvo města souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 113 310 Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky na akci „Nástavba Domova pro seniory pro rozšíření domova se zvláštním režimem, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod“ v rozsahu dle podkladové přílohy č. 31172 a prohlašuje, že zabezpečí vlastní zdroje na financování akce.

 

59/16 Rekonstrukce Mírové ulice - smlouva o společném postupu zadavatelů

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o společném postupu zadavatelů pro realizaci veřejné zakázky „III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová“, úsek č. 1 s Krajem Vysočina, IČO 70890749 a společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s., IČO 48173002 dle podkladové přílohy č. 31132.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Bc. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta