Usnesení z mimořádného jednání zastupitelstva města 7. 7. 2021Přítomni:

PhDr. Zdeněk Dobrý, Pavel Duben, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Bc. Vladimír Frič, Ing. Tomáš Hermann, 
Ing. Václav Hlaváč, Bc. Libor Honzárek, MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, Jan Kerber, DiS., 
Libuše Milichovská, Ing. Ivana Mojžyšková, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Mgr. Ondřej Rázl, 
Jan Schwarz, Ing. Vladimír Slávka, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, MUDr. Lucie Stehlíková, 
PhDr. Ivana Štrossová, Mgr. Jan Tecl, MBA, Mgr. Veronika Vošická Buráňová, Eva Vyoralová

 

Omluveni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Mgr. Jan Kletečka, Zbyněk Stejskal

 

 

149/21 Finanční pomoc obcím na jihu Moravy, které byly zasaženy živelnou pohromou

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod projednalo dopady živelné pohromy způsobené tornádem obcím a jejich občanům na jižní Moravě a schvaluje poskytnutí finanční pomoci formou daru pro:

Obec Lužice, IČO 441 64 343 dar 250 000 Kč

Obec Hrušky, IČO 002 83 185 dar 250 000 Kč

Obec Mikulčice, IČO 002 85 102 dar 250 000 Kč

Městys Moravská Nová Ves, IČO 002 83 363 dar 250 000 Kč.

Zastupitelstvo města schvaluje a ukládá uzavřít s uvedenými obcemi darovací smlouvy dle podkladových příloh č. 63391, 63392, 63393 a 63394.

Financování poskytované finanční pomoci je zajištěno z nových do rozpočtu nezahrnutých příjmů inkasovaných v průběhu 1. pololetí 2021 formou změny rozpočtu č. 2, kterou zastupitelstvo města projednalo a schvaluje podle podkladové přílohy č. 63408.

(Podklad jednání č. 69)

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                                      Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                                    starosta