Usnesení z mimořádného jednání zastupitelstva města 29.10.2021Přítomni:

Mgr. Miloš Fikar, Ing. Bc. Vladimír Frič, Ing. Tomáš Hermann, Ing. Václav Hlaváč, Jan Kerber DiS., Mgr. Jan Kletečka, Libuše Milichovská, Ing. Ivana Mojžyšková, PaedDr. Veronika Prchalová, Mgr. Ondřej Rázl, Jan Schwarz, Ing. Vladimír Slávka, Zbyněk Stejskal, PhDr. Ivana Štrossová, Mgr. Jan Tecl, MBA, Eva Vyoralová

Omluveni:

PhDr. Zdeněk Dobrý, Pavel Duben, Ing. Jana Fischerová, CSc., Bc. Libor Honzárek, MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, Milan Plodík, MUDr. Lucie Stehlíková, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, Mgr. Veronika Vošická Buráňová

 

214/21 Volba přísedících Okresního soudu v Havlíčkově Brodě

Zastupitelstvo města volí v souladu se zákonem č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích na funkci přísedících u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pro volební období 2021 - 2025:

Mgr. Radka Fikarová, Havlíčkův Brod

Mgr. Ilona Havlíčková, Havlíčkův Brod

Jana Medková, Havlíčkův Brod

Bc. Marie Suchomelová, Havlíčkův Brod

Eva Jiráková, Havlíčkův Brod

Zuzana Beránková, Havlíčkův Brod

Mgr. Danuška Šidláková, Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 155)

 

215/21 Volba přísedících Okresního soudu v Havlíčkově Brodě

Zastupitelstvo města volí v souladu se zákonem č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích na funkci přísedících u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pro volební období 2021 - 2025:

Vladimíra Brože, 580 01, Havlíčkův Brod

Annu Němcovou, 580 01, Havlíčkův Brod

Jaroslavu Patočkovou, Havlíčkův Brod 

Danu Pařilovou, Havlíčkův Brod

Renatu Přenosilovou, Havlíčkův Brod

Lenku Langpaulovou, Havlíčkův Brod

Miloslavu Morávkovou, Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 158)

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta