Usnesení z mimořádného jednání zastupitelstva města 17.7.2017Přítomni:

Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Vladimír Frič, Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Jan Hyliš, MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, Ing. Čeněk Jůzl, Petr Korčák, Ing. Ivan Kuželka, Ivana Mojžyšková, Jan Nosek, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Jan Schwarz, Ing. Vladimír Slávka, Zbyněk Stejskal, MUDr. Jiří Stryhal, Mgr. Jan Tecl, MBA, Eva Vyoralová

Omluveni:

MUDr. Pavel Antonín, PaedDr. Martina Matějková, MUDr. Lucie Stehlíková

 

194/17 Atletický areál Na Losích

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod schvaluje podání žádosti o dotaci na akci "Sportovní areál Na Losích, Havlíčkův Brod" do vyhlášeného podprogramu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 133D 531 dle přílohy číslo 38580.

 

195/17 Atletický areál Na Losích

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod schvaluje zajištění vlastních nutných finančních prostředků na dofinancování akce "Sportovní areál Na Losích, Havlíčkův Brod" v případě, že obdrží dotaci z vyhlášeného podprogramu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 133D 531 dle přílohy číslo 38580.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Ing. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta