Usnesení z mimořádného jednání zastupitelstva města 11.11.2021Přítomni:

PhDr. Zdeněk Dobrý, Pavel Duben, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Ing. Václav Hlaváč, Bc. Libor Honzárek, Jan Kerber DiS., Mgr. Jan Kletečka, Libuše Milichovská, Ing. Ivana Mojžyšková, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Jan Schwarz, Ing. Vladimír Slávka, MUDr. Lucie Stehlíková, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, Zbyněk Stejskal, PhDr. Ivana Štrossová, Mgr. Jan Tecl, MBA, Eva Vyoralová

Omluveni:

Ing. Bc. Vladimír Frič, MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, Mgr. Ondřej Rázl, Mgr. Veronika Vošická Buráňová

 

216/21 Darování pozemku Kraji Vysočina pro výstavbu hospicu

Zastupitelstvo města schvaluje darování pozemku č. 785/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod za účelem výstavby lůžkového hospice Kraji Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

(Podklad jednání č. 157)

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta