Usnesení z jednání zastupitelstva města dne 30.5.2016Přítomni:

Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Vladimír Frič, Ing. Tomáš Hermann, Bc. Libor Honzárek, Ing. Jan Hyliš, MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, Ing. Čeněk Jůzl, Petr Korčák, Ing. Ivan Kuželka, PaedDr. Martina Matějková, Bc. Ivana Mojžyšková, Jan Nosek, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Jan Schwarz, Ing. Vladimír Slávka, MUDr. Lucie Stehlíková, Zbyněk Stejskal, MUDr. Jiří Stryhal, Mgr. Jan Tecl, Eva Vyoralová

Omluveni:

MUDr. Pavel Antonín

 

127/16 Naplnění usnesení ZM č. 292/15 ze dne 26.10.2015, usnesení RM č. 911/15 ze dne 2.11.2015 a usnesení RM č. 2/16 ze dne 11.1.2016

Zastupitelstvo města ukládá Radě města zavést nová účinná opatření k zamezení ztrát při těžbě a evidenci dřeva v lesích v majetku města. Opatření se budou týkat zejména zavedení nových evidenčních listů k odvozu dřeva.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Bc. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta