Usnesení z jednání zastupitelstva města dne 24.11.2014Přítomni:

MUDr. Pavel Antonín, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Vladimír Frič, Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Jan Hyliš, MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, PaedDr. Martina Matějková, Ivana Mojžyšková, Ing. Štefan Nigoš, Jan Nosek, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Jan Schwarz, Ing. Vladimír Slávka, MUDr. Lucie Stehlíková, Zbyněk Stejskal, Mgr. Jan Tecl, Eva Vyoralová

Omluveni:

MUDr. Jiří Stryhal

 

342/14 Volba přísedících Okresního soudu v Havlíčkově Brodě

Zastupitelstvo města volí v souladu se zákonem č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích přísedící Okresního soudu v Havlíčkově Brodě: 

Josef Havel, Havlíčkův Brod,

PhDr. Iva Dubnová, Havlíčkův Brod.

 

343/14 Měsíční odměny a náhrady neuvolněným členům zastupitelstva

Zastupitelstvo města schvaluje s účinností od 1.11.2014 v souladu s § 84, odst. 2), písm. n), zákona 128/2000 Sb. o obcích odměny neuvolněným členům zastupitelstva města, členům výborů zastupitelstva města a komisí rady dle podkladového materiálu č. 258/2014.

 

344/14 číslo přiděleno duplicitně

 

345/14 Měsíční odměny a náhrady neuvolněným členům zastupitelstva

Zastupitelstvo města stanovuje v souladu s § 71, odst. 4), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích paušální náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva města pro rok 2015 ve výši 200 Kč/hod.

 

346/14 Nominace zástupců města na valnou hromadu společnosti HC REBEL, a.s.

Zastupitelstvo města deleguje na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích Mgr. Jana Tecla jako svého zástupce na valné hromady společnosti HC REBEL a.s., IČO 642 59 757 konané v roce 2014. Jako náhradníka deleguje Libora Honzárka.

 

347/14 Výbory zastupitelstva města

Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2), písm. l), zákona 128/2000 Sb. o obcích zřizuje pro volební období 2014 až 2018 tyto výbory:

- finanční výbor (FV)

- kontrolní výbor (KV)

- výbor pro územní plán a rozvoj města (VÚPaRM)

- výbor pro školství a volnočasové aktivity (VŠaV)

- sociální výbor (SV)

- výbor pro cestovní ruch, média a kulturu (VCRMaK)

- výbor pro životní prostředí (VŽP)

 

348/14 Výbory zastupitelstva města

Zastupitelstvo města dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích volí předsedou finančního výboru Zbyňka Stejskala, Havlíčkův Brod.

 

349/14 Výbory zastupitelstva města

Zastupitelstvo města dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích volí předsedou kontrolního výboru PhDr. Zdeňka Dobrého, Havlíčkův Brod.

 

350/14 Výbory zastupitelstva města

Zastupitelstvo města dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích volí předsedou výboru pro územní plán a rozvoj města Ing. Jana Hyliše, Havlíčkův Brod.

 

351/14 Výbory zastupitelstva města

Zastupitelstvo města dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích volí předsedou výboru pro školství a volnočasové aktivity Mgr. Miloše Fikara, Havlíčkův Brod.

 

352/14 Výbory zastupitelstva města

Zastupitelstvo města dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích volí předsedou sociálního výboru Ing. Ivana Kuželku, Havlíčkův Brod.

 

353/14 Výbory zastupitelstva města

Zastupitelstvo města dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích volí předsedou výboru pro cestovní ruch, média a kulturu Jana Schwarze, Havlíčkův Brod.

 

354/14 Výbory zastupitelstva města

Zastupitelstvo města dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích volí předsedou výboru pro životní prostředí Ing. Tomáše Hermanna, Havlíčkův Brod.

 

355/14 Výbory zastupitelstva města

Zastupitelstvo města dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích volí členy finančního výboru: Bc. Jaroslav Ficek, Havlíčkův Brod, Ing. Štefan Nigoš, Havlíčkův Brod, Ing. Pavel Dohnal, Havlíčkův Brod, Martin Křišťál, Havlíčkův Brod, Ondřej Pavlas, Havlíčkův Brod, Ing. Jan Míka, Havlíčkův Brod, Ing. Jarmila Menšíková, Havlíčkův Brod, Ing. Marian Drinka, Havlíčkův Brod, Bc. Jiří Svoboda, Havlíčkův Brod, Jan Nosek, Havlíčkův Brod.

 

356/14 Výbory zastupitelstva města

Zastupitelstvo města dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích volí členy kontrolního výboru: Mgr. Jan Sojka, Havlíčkův Brod, Ing. Bc. Vladimír Frič, Havlíčkův Brod, Zdeněk Běhounek, DiS, Havlíčkův Brod, Martin Sedlák, Havlíčkův Brod, Tomáš Krejčí, Havlíčkův Brod, Blanka Muzikářová, Havlíčkův Brod, Ing. Jaroslav Benák, Havlíčkův Brod, Ing. Jiří Růžička, Havlíčkův Brod, František Holas, Havlíčkův Brod, Ing. Stanislav Čech MBA, Havlíčkův Brod.

 

357/14 Výbory zastupitelstva města

Zastupitelstvo města dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích volí členy výboru pro územní plán a rozvoj města: Libor Honzárek, Havlíčkův Brod, Jiří Kopic, Havlíčkův Brod, Bc. Vít Vondráček, Havlíčkův Brod, Bc. Jan Záruba, Havlíčkův Brod, Ing. Václav Janoušek, Havlíčkův Brod, Lenka Rechtigová, Havlíčkův Brod, Josef Culka, Havlíčkův Brod, Ing. Zdeněk Kopecký, Havlíčkův Brod, Milan Plodík, Havlíčkův Brod, Ing. Vladimír Slávka, Havlíčkův Brod.

 

358/14 Výbory zastupitelstva města

Zastupitelstvo města dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích volí členy výboru pro školství a volnočasové aktivity: Mgr. Miloš Kejklíček, Havlíčkův Brod, PaedDr. Martina Matějková, Havlíčkův Brod, Mgr. Jan Kletečka, Havlíčkův Brod, Mgr. Lukáš Bičík, Havlíčkův Brod, PaeDr. Veronika Prchalová, Havlíčkův Brod, Mgr. Věra Vítová, Havlíčkův Brod, Eva Vyoralová, Havlíčkův Brod, Petr Řehák, Havlíčkův Brod, Mgr. Alena Beránková, Havlíčkův Brod, Daniel Chymo, Havlíčkův Brod.

 

359/14 Výbory zastupitelstva města

Zastupitelstvo města dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích volí členy sociálního výboru: Veronika Vošická Buráňová, Havlíčkův Brod, Mgr.Vít Vodrážka, Havlíčkův Brod, Petr Korčák, Havlíčkův Brod, Jana Medková, Havlíčkův Brod, Marie Bohuslavová, Havlíčkův Brod, PhDr. Ivana Štrossová, Havlíčkův Brod, Bc. Klára Šťastná, Havlíčkův Brod, Iveta Pešková, Havlíčkův Brod, MUDr. Petr Libus, Havlíčkův Brod, MUDr. Lucie Stehlíková, Havlíčkův Brod.

 

360/14 Výbory zastupitelstva města

Zastupitelstvo města dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích volí členy výboru pro cestovní ruch, média a kulturu: Jaroslav Pejchal, DiS, Havlíčkův Brod, Mgr. Zina Zborovská, Havlíčkův Brod, Jakub Baloun, Havlíčkův Brod, Ing. Milan Václavek, Havlíčkův Brod, Marcela Lanková, Havlíčkův Brod, Eva Vyoralová, Havlíčkův Brod, Mgr. Daniel Koráb, Havlíčkův Brod, Jiří Čáslavský, Havlíčkův Brod, Josef Merunka, Havlíčkův Brod, Jiří Bezouška, Havlíčkův Brod.

 

361/14 Výbory zastupitelstva města

Zastupitelstvo města dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích volí členy výboru pro životní prostředí: Ing. Hana Hlaváčková, Havlíčkův Brod, Pavel Hladík, Havlíčkův Brod, Petr Krajcigr, Havlíčkův Brod, RNDr. Marie Vlková, Havlíčkův Brod, David Šidlák, Havlíčkův Brod, Michaela Teclová, Havlíčkův Brod, Ing. Václav Hlaváč, Havlíčkův Brod, MUDr. Kristýna Roubalová, Havlíčkův Brod, Ing. Milan Kašpar CSc., Havlíčkův Brod, Josef Jambor, Havlíčkův Brod.

 

362/14 Výbory zastupitelstva města

Zastupitelstvo města schvaluje změnu č. 2 QS 55-20 Jednacího řádu výborů Zastupitelstva města Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 26991.

 

363/14 Záměr prodeje pozemku č. 1028/58 v k.ú. Havlíčkův Brod - Chotěbořská

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 1028/58 o výměře 51 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

364/14 Žádost o bezúplatný převod pozemku 751/37 v k.ú. Perknov

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku č. 751/37 o výměře 34 m2 v katastrálním území Perknov do vlastnictví Města Havlíčkův Brod. Převodcem pozemku je ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha.

 

365/14 Prodej části pozemku č. 2036/53 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Mírová

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 2036/94 o výměře 16 m2 odděleného z pozemku č. 2036/53 v katastrálním území Havlíčkův Brod Martě T. a Zdeňku T., Havlíčkův Brod za cenu 500 Kč/m2 a 8.800 Kč za studnu.

 

366/14 Koupě částí pozemků č. 674/10, 674/11 a 799/7 v k.ú. Havlíčkův Brod - Havlíčkova ul.

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku č. 674/103 o výměře 27 m2 odděleného z pozemku č. 674/10, pozemku č. 674/104 o výměře 114 m2 odděleného z pozemku č. 674/11 a pozemku č. 799/7 o výměře 7 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod za cenu 281 Kč/m2 od Milana K. a Simony K., Havlíčkův Brod. Související náklady uhradí Město Havlíčkův Brod.

 

367/14 Prodej pozemku stč. 272 v k.ú. Perknov - Perknovská ul.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku stč. 272 o výměře 19 m2 v katastrálním území Perknov Karlu V., Havlíčkův Brod. Cena nemovitosti činí 720 Kč/m2.

 

368/14 Směna pozemku č. 1494 Havlíčkův Brod - Občiny

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku č. 1494 o výměře 185 m2 ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod za pozemek č. 1493/3  o výměře 185 m2 odděleného geometrickým plánem č. 7266 - 1285/2014 z pozemku 1493/1 ve společném jmění manželů Jaroslava a Marie M., Havlíčkův Brod bez dalšího finančního dorovnání. Žadatelé uhradí polovinu nákladů souvisejících s převodem pozemků.

 

369/14 Prominutí 2. splátky kupní ceny - lokalita U Rybníčku

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s čl. VI. kupní smlouvy č. OSM 144/2010/Miš prominutí 2. splátky kupní ceny ve výši 150.000 Kč Janě F., Havlíčkův Brod.

 

370/14 Prominutí 2. splátky kupní ceny - lokalita U Rybníčku

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s čl. VI. kupní smlouvy č. OSM 150/2010/Miš prominutí 2. splátky kupní ceny ve výši 150.000 Kč Martinu Z., a Adéle Z., Havlíčkův Brod.

 

371/14 Prodej pozemků v lokalitě Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek ppč. 659/13 a id. 1/3 pozemku ppč. 659/62 v k.ú. Havlíčkův Brod s kupujícím: Petr N. a Ladislava N., Havlíčkův Brod, za celkovou kupní cenu 304.781 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

372/14 Obytná zóna Rozkoš - prodej plynovodu

Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem středotlakého plynovodu včetně přípojek vybudovaného v rámci stavby „Obytná zóna Rozkoš, Havlíčkův Brod“ společnosti VČP Net, s.r.o., IČO 27495949.

 

373/14 Kanalizace Pohledští Dvořáci

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Kanalizace Pohledští Dvořáci, Havlíčkův Brod“ dle podkladové přílohy č. 26937 a nabytí nemovitosti vzniklé realizací tohoto díla do majetku města.

 

374/14 Darování pozemků Rozkoš - dodatek darovací smlouvy

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením předloženého dodatku č. 1 Darovací smlouvy dle podkladové přílohy č. 26994 s Markétou M., 162 00 Praha-Liboc a Milanem M., 160 00 Praha-Bubeneč, jejíž předmětem jsou pozemky včetně technické a dopravní infrastruktury "Obytná zóna Rozkoš"

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta