Usnesení z jednání zastupitelstva města dne 22.12.2014Přítomni:

MUDr. Pavel Antonín, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Vladimír Frič, Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Jan Hyliš, MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, PaedDr. Martina Matějková, Ivana Mojžyšková, Ing. Štefan Nigoš, Jan Nosek, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Jan Schwarz, Ing. Vladimír Slávka, Zbyněk Stejskal, MUDr. Jiří Stryhal, Mgr. Jan Tecl, Eva Vyoralová

Omluveni:

MUDr. Lucie Stehlíková

 

375/14 Plán činnosti kontrolního výboru ZM na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje Plán činnosti kontrolního výboru pro rok 2015 dle přílohy č. 27268.

 

376/14 Schválení vzoru Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města pro rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje vzor Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města dle podkladové přílohy č. 27055, která bude s příjemci dotací pro rok 2015 uzavírána.

 

377/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 spolku Aeroklub Havlíčkův Brod, o.s. IČO 00528951, Horní Papšíkov 125, Havlíčkův Brod, ve výši 140.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - provoz letiště v Havlíčkově Brodě.

 

378/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 spolku Aktivní Perknov, o.s., IČO 22676244, Vratná 3050, Havlíčkův Brod, ve výši 50.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti kultury  – společenské a kulturní aktivity v Perknově.

 

379/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 Armádnímu tanečnímu klubu Havlíčkův Brod, o.s., IČO 69173486, Na Spravedlnosti 3226, Havlíčkův Brod, ve výši 10.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti kultury – tanec.

 

380/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 pro BM FITNESS Havlíčkův Brod, IČO 22611878, Zahradnického 3311, Havlíčkův Brod, ve výši 50.000,- Kč na reprezentaci města Havlíčkův Brod v oblasti tělovýchovy a sportu - Mistrovství světa ve fitness step aerobiku - Martinik (doprava, ubytování, startovné).

 

381/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 pro BM FITNESS Havlíčkův Brod, IČO 22611878, Zahradnického 3311, Havlíčkův Brod, ve výši 30.000,- Kč na reprezentaci města Havlíčkův Brod v oblasti tělovýchovy a sportu - Mistrovství Evropy ve fitness step aerobiku - Nizozemsko (doprava, ubytování, startovné).

 

382/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu se smlouvou o spolupráci č. OVVV/145/2013/ENI  dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 Bruslařskému klubu Havlíčkův Brod, IČO 00527734, U Stadionu 2777, Havlíčkův Brod, ve výši 4.000.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - lední hokej – podpora mládežnického hokeje až do úrovně juniorských týmů.

383/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 Canisterapeutickému sdružení Kamarád, o.s. IČO 70153931, Pohled 110, ve výši  6.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti – canisterapie (péče o canisterapeutické psy).

 

384/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 pro CENTRUM VYSOČINA, o.p.s., IČO 27470148, B. Kobzinové 2020, Havlíčkův Brod, ve výši 130.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - Letní žurnalistická škola K. H. Borovského, Centrum K. H. Borovského, Žurnalistika pro seniory, projekt Regionálního centra mediální výchovy.

 

385/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 společnosti Decaro RMG s.r.o., IČO 61943762, Husovo náměstí 1702, 253 01 Hostivice, ve výši 10.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu - Odznak Všestrannosti Olympijských vítězů.

 

386/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města na rok 2015 pro FC SLOVAN Havlíčkův Brod, IČO 26585162, Na Losích 2848, Havlíčkův Brod, ve výši 35.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu -  Tománkův memoriál - 60. ročník mezinárodního turnaje starších žáků O pohár města Havlíčkův Brod.

 

387/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 Pavlu Fialovi, Svitavská 36, Svitavy ve výši 20.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na konkrétní jednorázovou akci v oblasti kultury –  Štáflova paleta 2015 (24. ročník).

 

388/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 pro Fotostředisko, IČO 69834857, Havlíčkova 2214, Havlíčkův Brod ve výši 10.000,- Kč, na konkrétní jednorázovou akci v oblasti kultury – fotografická soutěž 2015 Brody v Brodě.

 

389/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 pro Golf Club Havlíčkův Brod, IČO 22766952, U Nové silnice 3662, Havlíčkův Brod, ve výši 10.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – golf.

 

390/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 pro Radka Halamku, Rozkošská 2775, Havlíčkův Brod ve výši 5.000,- Kč, na konkrétní jednorázovou akci v oblasti kultury –  festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět Havlíčkův Brod.

 

391/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 HB Ostrov, o.s. (STEN MARKETING HB OSTROV Havlíčkův Brod), IČO 26570068, Žižkova 3329, Havlíčkův Brod, ve výši 10.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – stolní tenis.

 

392/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 pro HB SKI TEAM o.s., IČO 27042537, Zahradnického 3313, Havlíčkův Brod, ve výši 50.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - alpské a travní lyžování.

 

393/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 Informačnímu a poradenskému centru Vysočina, o.p.s., IČO 28831101, Horní 197, Havlíčkův Brod, ve výši 25.000,- Kč na jednorázovou akci pořádanou pro občany HB vyžadující sociální nebo zdravotní péči – aktivizační a motivační program pro nezaměstnané osoby.

 

394/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 Junáku - svazu skautů a skautek ČR, středisku Bobříci Havlíčkův Brod, IČO 46485341, Horní 3188, Havlíčkův Brod, ve výši 20.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - volnočasové aktivity dětí a mládeže.

 

395/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 Junáku - svazu skautů a skautek ČR, středisku Bobři Havlíčkův Brod, IČO 15060888, Horní 3188, Havlíčkův Brod, ve výši 25.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - volnočasové aktivity dětí a mládeže.

 

396/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 pro Kalamajku – folklórní soubor Havlíčkův Brod, IČO 46483764, Havlíčkovo náměstí 19, Havlíčkův Brod, ve výši 60.000,- Kč, na celoroční činnost v oblasti kultury – taneční činnost.

 

397/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 Klubu důchodců Havlíčkův Brod, IČO 62698761, Údolní 759, Havlíčkův Brod, ve výši 4.000,- Kč na celoroční činnost v ostatní zájmové činnosti.

 

398/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 spolku Kolo bez hranic, o.s., IČO 28556097, Žižkova 989, Havlíčkův Brod, ve výši 10.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu – "Havlíčkobrodská desítka" - klasický běh na 10 km.

 

399/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015, Královská stezka o.p.s. IČO 27521702, Žižkovo náměstí 66, Habry, ve výši 8.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti – 6. ročník akce Čistá řeka Sázava na Vysočině.

 

400/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 občanskému spolku Lyžař o.s., IČO 27038840, Klášterská 3327, Havlíčkův Brod, ve výši 100.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – provoz lyžařského střediska v areálu Vysoká u Havlíčkova Brodu.

 

401/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 organizaci Mensa ČR, IČO  45248591, Španielova 1111/19, Praha 6 - Řepy, ve výši 5.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti – Logická olympiáda 2015.

 

402/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 spolku „Mladí akordeonisté Havlíčkobrodska, o.s.“, IČO 26563347, Termesivy 92, Havlíčkův Brod, ve výši 68.000,- Kč na reprezentaci města Havlíčkův Brod v oblasti kultury - reprezentace na hudebních akcích.

 

403/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 Nadační fond pro hiporehabilitaci v Psychiatrické léčebně Havlíčkův Brod, IČO 67440568, Rozkošská 2322, Havlíčkův Brod, ve výši 8.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti kultury - 14. ročník veřejné benefice v areálu Psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodě.

 

404/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 Jaroslavu Netolickému, Květnov 8, Havlíčkův Brod, ve výši 7.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu – 8. ročník turnaje v malé kopané.

 

405/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 Oblastní charitě Havlíčkův Brod pro Mateřské centrum Zvoneček, IČO 15060233, B. Němcové 188, Havlíčkův Brod, ve výši 130.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti – zájmová a poradenská činnost Mateřského centra Zvoneček.

 

406/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Havlíčkův Brod, IČO 00426164, Rubešovo náměstí 171, Havlíčkův Brod, ve výši 10.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti - Světový den první pomoci v Havlíčkově Brodě.

 

407/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Havlíčkův Brod, IČO 00426164, Rubešovo náměstí 171, Havlíčkův Brod, ve výši 15.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti – školení mladých zdravotníků.

 

408/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Havlíčkův Brod, IČO 00426164, Rubešovo náměstí 171, Havlíčkův Brod, ve výši 54.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti – celoroční provoz Oblastního spolku ČČK Havlíčkův Brod.

 

409/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 spolku Orel jednota Havlíčkův Brod, IČO 75105586, B.Kobzinové 202, Havlíčkův Brod, ve výši 35.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – nohejbal, rugby.

 

410/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 MgA. Martinu Petrákovi, Havlíčkova 2215, Havlíčkův Brod, ve výši 70.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na konkrétní jednorázovou akci v oblasti kultury – Mezinárodní hudební festival FESTJAZZ 2015 v Havlíčkově Brodě.

 

411/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 Pionýru, Pionýrské Skupině V. Šantrocha Havlíčkův Brod, IČO 69172676, Na Výšině 3221, Havlíčkův Brod, ve výši 20.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti – mimoškolní činnost dětí a mládeže.

 

412/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 Michalu Práškovi, Mírová 623, Havlíčkův Brod, ve výši 40.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na reprezentaci města Havlíčkův Brod v oblasti tělovýchovy a sportu - reprezentace na závodech silničních motocyklů.

 

413/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 Ranecké Vladěně, DiS., IČO 72803185, Štáflova 2004, Havlíčkův Brod, ve výši 7.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti – 13. ročník celorepublikové taneční soutěže Havlíčkobrodský střevíček 2015.

 

414/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 organizaci ROSKA Havlíčkův Brod, regionální organizace Unie Roska v ČR, IČO 62697714, Zahradnického 3315, Havlíčkův Brod, ve výši 10.000,- Kč na jednorázovou akci v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví pořádanou pro občany Havlíčkova Brodu vyžadující sociální nebo zdravotní péči - rekondiční psychorehabilitační pobyt.

 

415/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 Sboru církve bratrské v Havlíčkově Brodě, IČO 73634301, Strážná 1364, Havlíčkův Brod, ve výši 5.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti – Plovárna mnoha tváří.

 

416/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 Sboru dobrovolných hasičů Mírovka, IČO 62696637, Mírovka 49, Havlíčkův Brod, ve výši 7.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti – závody mladých hasičů (O pohár starosty SDH Mírovka), oslavy výročí SDH.

 

417/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 Sboru dobrovolných hasičů Perknov, IČO 60126094, Perknov, Havlíčkův Brod, ve výši 6.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti – soutěž družstev dětí v požárním sportu - O pohár starosty SDH.

 

418/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 Sboru dobrovolných hasičů Perknov, IČO 60126094, Perknov, Havlíčkův Brod, ve výši 6.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti – dětský maškarní bál v Perknově.

 

419/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 Sboru dobrovolných hasičů Perknov, IČO 60126094, Perknov, Havlíčkův Brod, ve výši 4.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti – dětský den – rozloučení s létem.

 

420/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 Sboru dobrovolných hasičů Svatý Kříž, IČO 60128721, Svatý Kříž, Havlíčkův Brod, ve výši 5.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu - dětské sportovní odpoledne.

 

421/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 Sboru dobrovolných hasičů Svatý Kříž, IČO 60128721, Svatý Kříž, Havlíčkův Brod, ve výši 3.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti kultury – dětský karneval.

 

422/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 Sboru dobrovolných hasičů Svatý Kříž, IČO 60128721, Svatý Kříž, Havlíčkův Brod, ve výši 3.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti kultury – rozsvícení stromu a mikulášská besídka.

 

423/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 Sdružení ADIVADLO, IČO 68213972, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod, ve výši 170.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti kultury - divadelní činnost.

 

424/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 Sdružení přátel chovu koní a jezdeckého sportu Havlíčkův Brod, IČO 60127848, Novotnův Dvůr, Havlíčkův Brod, ve výši 70.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - činnost jezdeckého oddílu.

 

425/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 Sportovnímu klubu Erupting Dragons Havlíčkův Brod, IČO 62697650, Horní Krupá 3, Havlíčkův Brod, ve výši 135.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – činnost florbalových družstev.

 

426/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 Sportovnímu klubu Sportcentrum K2, IČO 26646099, Havlíčkova 3305, Havlíčkův Brod, ve výši 20.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – projekt „Havlíčkobrodský víceboj“ (2. ročník).

 

427/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 Sportovnímu klubu stáj Květnov, IČO 22749535, Květnov 54, Havlíčkův Brod, ve výši 5.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu – jarní parkurové závody na Květnově.

 

428/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 Sportovnímu klubu stáj Květnov, IČO 22749535, Květnov 54, Havlíčkův Brod, ve výši 5.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu – podzimní parkurové závody na Květnově.

 

429/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 SRC Fanatic, IČO 27000818, Žižkov II 1293, Havlíčkův Brod, ve výši 30.000,- Kč na reprezentaci města Havlíčkův Brod v oblasti tělovýchovy a sportu - ME ve sportovním aerobiku - Holandsko (doprava, ubytování, startovné).

 

430/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 společnosti STAMIC CREATIVE, IČO 28420721, V Rohožníku 519, Praha 10 - Dubeč, ve výši 90.000,-Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na konkrétní jednorázovou akci v oblasti kultury – Stamicovy slavnosti 2015.

 

431/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, okresnímu výboru Havlíčkův Brod, IČO 601128402, Nádražní 397, Havlíčkův Brod, ve výši 20.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - poskytování odborných služeb, zájmová činnost sluchově postižených.

 

432/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, základní organizaci, IČO 75035944, Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, ve výši 15.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - péče a pomoc postiženým civilizačními chorobami (pronájem).

 

433/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 Michalu Šiškovi, Kámen 93, Havlíčkův Brod, ve výši 15.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – příprava a účast na mezinárodních závodech v cyklistice.

 

434/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 Tělocvičné jednotě Sokol Havlíčkův Brod, IČO 15059146, Beckovského 2179, Havlíčkův Brod, ve výši 90.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - celoroční činnost v rámci tělovýchovy a sportu mládeže a dospělých.

 

435/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 Tělovýchovné jednotě Šmolovy, IČO 46484604, Šmolovy, Havlíčkův Brod, ve výši 35.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - tělovýchovná a sportovní činnost.

 

436/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 TJ Jiskra Havlíčkův Brod, IČO 00529672, Ledečská 3028, Havlíčkův Brod, ve výši 3.400.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - sportovní činnost.

 

437/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 TJ Jiskra Havlíčkův Brod, IČO 00529672, Ledečská 3028, Havlíčkův Brod, ve výši 13.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu - 10. ročník "Velké ceny města Havlíčkova Brodu" v šachu mládeže.

 

438/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 TJ Jiskra Havlíčkův Brod, IČO 00529672, Ledečská 3028, Havlíčkův Brod, ve výši 15.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu - 25. ročník mezinárodního turnaje mládeže v zápase řecko-římském - memoriál Františka Červína.

 

439/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 TJ Jiskra Havlíčkův Brod, IČO 00529672, Ledečská 3028, Havlíčkův Brod, ve výši 15.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu – 6. ročník školní ligy v miniházené pro základní školy města Havlíčkův Brod (2.-5. třídy).

 

440/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 pro TJ Sokol Mírovka, IČO 46485465, Mírovka 41, Havlíčkův Brod, ve výši 100.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - tělovýchovná a sportovní činnost.

 

441/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 Jiřímu Váchovi, Žižkova 988, Havlíčkův Brod, ve výši 16.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – amatérská volejbalová liga Havlíčkův Brod.

 

442/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 spolku Valhalla Fight Club, o.s., IČO 01850521, Valentova 1737/11, Chodov, 149 00 Praha, ve výši 5.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - bojové sporty a sebeobrana.

 

443/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 Jaroslavu Zvolánkovi, Havířská 3592, Havlíčkův Brod, ve výši 10.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu – horolezecké závody pro veřejnost Vysočina Boulder Cup 2015 - 6. ročník.

 

444/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města na rok 2015 pro FC SLOVAN Havlíčkův Brod, IČO 26585162, Na Losích 2848, Havlíčkův Brod, ve výši 1.210.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - fotbal.

 

445/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 pro Havlíčkobrodský půlmaraton, z.s., IČO 02880741, U Borové 69, Havlíčkův Brod, ve výši 40.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu – Havlíčkobrodský půlmaraton 2015 (2. ročník).

 

446/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 pro KD Ostrov s.r.o.,

IČO 26951444, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod, ve výši 380.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na celoroční činnost v oblasti kultury – a to na provoz velkého sálu, pořádání divadelních představení a koncertů pro veřejnost, programů pro děti, společenských akcí.

 

447/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 Kulturnímu domu “Ostrov“ spol. s r.o., IČO 47453281, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod, ve výši 580.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na celoroční činnost v oblasti kultury – a to na provoz kinosálu, pořádání divadelních představení, koncertů pro veřejnost, vzdělávací pořady pro děti, přehlídky a akademie škol.

 

448/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města na rok 2015 pro FC PRAMEN Havlíčkův Brod, IČO 70155089, Žižkov II 1973, Havlíčkův Brod, ve výši 50.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - futsal.

 

449/14 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 Havlíčkobrodské o.p.s., IČO 27513335, Čechova 3814, Havlíčkův Brod, ve výši 580.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na celoroční činnost v oblasti kultury – pořádání kulturních akcí.

 

450/14 Studie rekreační zóny podél řeky Sázavy

Zastupitelstvo města ukládá radě města zadat podrobnější rozpracování "Studie rekreační zóny podél řeky Sázavy od bývalého podniku Plastimat po místní část Perknov" v těchto konkrétních lokalitách:

-louka pod Svatým Janem (pobytová louka se vstupem do řeky),

-u bývalého Procházkova náhonu u jezu za Ostrovem (řešení rekreace na poloostrově),

-pod parčíkem u Billy (řešení přístupu k vodě např. pomocí mola),

-pod bývalým "vagónem" u sportoviště TJ Jiskra (např. přiznání náplavky, její zpevnění a zpřístupnění širokým schodištěm).

 

451/14 Rozpočtový výhled 2016-2019

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje aktualizovaný Rozpočtový výhled města Havlíčkův Brod pro období 2016-2019 dle podkladové přílohy č. 27171.

 

452/14 Rozpočet města pro rok 2015

Revokace usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

Zastupitelstvo města s účinností od schválení rozpočtu na rok 2015 na dobu neurčitou zmocňuje podle §102, odst. 2. písm. a) zákona 128/2000 Sb. radu města:

 

a) k provádění předběžných rozpočtových opatření k rozpočtu aktuálního roku pro operace, které vzniknou v období od data schválení rozpočtu do konce aktuálního rozpočtového období bez určení konkrétní výše v Kč pro tyto rozpočtové změny: 

- zřizování limitů výdajů k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení havárií a živelních pohrom. 

- zřizování limitů výdajů ve stavu nouze, limitů výdajů na vyměřené pokuty, limitů výdajů dle pravomocného rozhodnutí soudu a dalších limitů výdajů, kde může dojít ke škodám z důvodu časového prodlení. 

- v položkách daně z příjmů právnických osob, kde je poplatníkem obec a zároveň i příjemcem sdílené daně.

Zastupitelstvo ukládá radě města Havlíčkův Brod informovat na nejbližším zasedání zastupitelstva města o provedených rozpočtových opatřeních podle bodu a).

 

b) k provádění změn schváleného nebo upraveného rozpočtu města na zatřídění kapitola, číslo organizační, paragraf rozpočtovými opatřeními do schváleného limitu příjmů a výdajů (upraveno v z. 250/2000 Sb., § 16, odst. 3., písm. a)). 

Při zřizování a zařazování nových limitů výdajů na stavební práce, dodávky a činnosti (tj. nově zařazované akce, dodávky, činnosti, které nebyly projednány či zveřejněny při schvalování rozpočtu nebo změnách rozpočtu v zastupitelstvu města) omezuje zastupitelstvo kompetenci rady města na zřízení nového limitu výdajů částkou max. do 1 mil. Kč bez DPH celkových předpokládaných výdajů na každou jednotlivou novou akci, činnost, dodávku. Kompetence rady se dále nevztahuje na změny schváleného nebo upraveného rozpočtu města a rozhodování rady ve věci poskytování finančních podpor z rozpočtu města, které je upraveno Zásadami zastupitelstva města (směrnice QS 55-33).

 

c) k provádění změn schváleného nebo upraveného rozpočtu města rozpočtovými opatřeními, které mění celkovou výši příjmů nebo výdajů, případně mění celkové saldo rozpočtu a týkají se výhradně průtokových dotací, dotačních příjmů a na ně navázané čerpání výdajů účelově sledovaných rozpočtových prostředků směrovaných do rozpočtu města z územních rozpočtů vyšší úrovně (upraveno v z. 250/2000 Sb., § 16, odst. 3., písm. b) a odst. č.4.).

 

Rozpisem schváleného rozpočtu v plném členění dle vyhlášky o rozpočtové skladbě a technickými změnami rozepsaného rozpočtu do schváleného limitu příjmů a výdajů na komponentě položka rozpočtové skladby, účelový zdroj, nástroj a územní jednotka pověřuje zastupitelstvo ekonomický odbor městského úřadu.

 

Zastupitelstvo města ukládá Finančnímu výboru v rámci kontrolní činnosti přezkoumat rozpis schváleného rozpočtu, soupis všech rozpočtových opatření provedených v kompetenci podle zmocnění uvedeného pod písmenem a), b) a c) tohoto usnesení a dále přezkoumat soupis provedených technických změn rozpočtu.

 

453/14 Rozpočet města pro rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dle §102, odst. 2, písm. a) zákona 128/2000 Sb. pro rozpočtové období 2015 delegaci pravomocí radě města k rozpočtovým změnám spočívajícím v rozpočtovém určení rezervy rozpočtových výdajů kapitoly 35-  Projekty/euro-fondy  na funkčně a druhově určené limity rozpočtových výdajů pro financování přípravy, podání a kofinancování realizace projektů:

 

- projekt Lyžařské běžecké trasy Havlíčkův Brod

- projekt Implementace a vyhodnocování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb

- projekt Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany ve městě Havlíčkův Brod

- projekt Zvýšení dostupnosti a bezpečnosti služeb TC ORP Havlíčkův Brod

- projekt Rekonstrukce objektu čp. 311 Havlíčkův Brod na chráněné bydlení

- projekt Revitalizace významné sídelní zeleně v Havlíčkově Brodě 2014 – 2015

- projekt Revitalizace významné sídelní zeleně na lokalitách č. 1 – 4

- projekt Dokončení pasportu zeleně města a obnova vybraných ploch sídelní zeleně města Havlíčkův Brod

- projekt Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ Nuselská Havlíčkův Brod

- projekt Zateplení budovy 1. Stupně ZŠ a MŠ Wolkerova Havlíčkův Brod

- projekt Dokončení venkovního hřiště ZŠ V Sadech Havlíčkův Brod

- projekt Lunetové obrazy – restaurování

- projekt Prevence kriminality

- projekt Sociální začleňování cizinců na území města Havlíčkův Brod VII.

- projekt Realizace projektu místní Agendy 21

- projekt Revitalizace parku Budoucnost

- projekty dle schváleného Strategického plánu rozvoje města Havlíčkův Brod

 

454/14 Rozpočet města pro rok 2015

Zastupitelstvo města deleguje radě města pravomoc k akceptaci a uzavření smluv o čerpání

dotací na projekty podporované z prostředků státního rozpočtu, rozpočtu EU, rozpočtů

územních samosprávných celků a rozpočtově organizované na kapitole 35 Projekty/euro-fondy 

Pro rozpočtové období 2015 se jedná o projekty:

- projekt Lyžařské běžecké trasy Havlíčkův Brod

- projekt Sociální začleňování cizinců na území města Havlíčkův Brod VI.

- projekt Prevence kriminality

- projekt Rekonstrukce objektu čp. 311 Havlíčkův Brod na chráněné bydlení

- projekt Revitalizace významné sídelní zeleně na lokalitách č. 1 - 4

- projekt Lunetové obrazy – restaurování

- projekt Revitalizace parku Budoucnost

- projekt Implementace a vyhodnocování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb

- projekt Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany ve městě Havlíčkův Brod

- projekt Dokončení pasportu zeleně města a obnova vybraných ploch sídelní zelen měst Havlíčkův Brod

- projekt Zvýšení dostupnosti a bezpečnosti služeb TC ORP Havlíčkův Brod

- projekt Revitalizace významné sídelní zeleně v Havlíčkově Brodě 2014 – 2015

- projekt Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ Nuselská Havlíčkův Brod

- projekt Zateplení budovy 1. Stupně ZŠ a MŠ Wolkerova Havlíčkův Brod

- projekt Dokončení venkovního hřiště ZŠ V Sadech Havlíčkův Brod

- projekt Realizace projektu místní Agendy 21

- projekty dle schváleného Strategického plánu rozvoje města Havlíčkův Brod

 

455/14 Rozpočet města pro rok 2015

Zastupitelstvo města deleguje radě města pravomoc k poskytnutí přechodných finanční výpomocí pro zřizované příspěvkové organizace maximálně na období rozpočtového roku 2015 do celkové výše 10% z celkové sumy schválených provozních příspěvků (schválený rozpočet). Účelem poskytnutí přechodné finanční výpomoci je vyrovnání časového nesouladu mezi výdaji a příjmy dané příspěvkové organizace v rámci rozpočtového období.

 

456/14 Rozpočet města pro rok 2015

Zastupitelstvo města v souladu s § 16, odst.3. písm. c) zákona č. 250/2000 Sb. ukládá pro rok 2015 vázat rozhodnutí o použití rozpočtových zdrojů alokovaných na kapitole 35 euro-projekty určených k realizaci podporovaných projektů na splnění předpokládaného inkasa dotačních rozpočtových příjmů vázaných k danému projektu, přičemž realizace projektu musí být schválena v orgánech města. Dotační rozpočtové příjmy daného projektu pro aktuální i následující rozpočtové období musí být zajištěny platným rozhodnutím implementační agentury a musí být obsaženy ve schváleném nebo upraveném rozpočtu města. Omezení použití rozpočtových výdajů kapitoly 35 euro-projekty se netýká výdajů vynakládaných na činnosti a funkce spojené s přípravou podáním první žádosti o podporu daného projektu na základě zveřejněné výzvy.

 

457/14 Schválený rozpočet města Havlíčkův Brod pro rok 2015

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2015. Obsah a rozsah schváleného rozpočtu uveden v podkladových přílohách č. 27172 a 27173

 

1) Závazné ukazatele rozpočtu města pro rok 2015

Druh rozpočtu DEFICITNÍ (záporné saldo příjmů a výdajů)

Rozpočtové příjmy 2015 = 444 984 284 Kč

Rozpočtové výdaje 2015 = 466 439 594 Kč

Saldo hospodaření 2015 = Deficit (-) 23 443 310 Kč (vč. splátek dluhové služby)

 

2) Závazné ukazatele – transfery rozpočtům zřizovaných příspěvkových organizací 

a) celkem roční neinvestiční příspěvek zřizovaným PO na hlavní činnost činí 120 177 845 Kč

b) celkem roční neinvestiční příspěvek zřizovaným školským PO účelově určený na opravy a údržbu budov ZŠ a MŠ v rámci hlavní činnosti činí 9 660 000 Kč

c) celkem roční investiční příspěvek zřizovaným příspěvkovým organizacím 300 000 Kč. 

Účelový a věcný rozpis ukazatele je uveden v podkladové příloze č. 27173. Hodnoty závazného ukazatele jsou stanoveny jako minimální s tím, že rada města je může v odůvodněných případech zvýšit rozpočtovým opatřením.

 

3) Další závazné ukazatele hospodaření města pro rok 2015

Zastupitelstvo města stanovuje Radě města tyto závazné ukazatele rozpočtového hospodaření:

a) závazný ukazatel provozní přebytek nesmí být za hodnocené období 2015 nižší než +45 mil. Kč

b) závazný ukazatel provozní přebytek vyjádřený relativní hodnotou podílu PP/BV (provozní příjmy/provozní výdaje) nesmí být nižší než hodnota +1,15.

 

4) Financování rozpočtu města na rok 2015

Pro rok 2015 schvaluje zastupitelstvo města:

a) limit výdajů na platby splátek dluhové služby (úvěrů a půjček) ve výši 1 988 000 Kč

b) zajistit financování deficitu rozpočtu a splátek dluhové služby použitím finančních prostředků města akumulovaných z předchozích let do výše deficitu schváleného nebo upraveného rozpočtu. 

 

5) Finanční vztahy rozpočtu města k rozpočtům jiných ÚSC:

Rozpočet města pro rok 2015 obsahuje limity dotačních příjmů v souladu s rozpisem souhrnného finančního vztahu s rozpočtem Kraje Vysočina a další vztahy k územním rozpočtům, které byly vzájemně odsouhlaseny. 

 

7) Změny rozpočtu a rozpočtová opatření 

Změnou rozpočtu je změna závazných ukazatelů. Rozpočet může být měněn z důvodů uvedených v § 16, odst. 1.-3. z. 250/2000 Sb., přičemž kompetence ke změnám rozpočtu je vyhrazenou pravomocí zastupitelstva města.  Provádění rozpočtových opatření dle § 16, odst. 3.-4. z. 250/2000 Sb. svěřuje zastupitelstvo radě města v rozsahu  usnesení ZM č. 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

458/14 Grantové programy Města Havlíčkův Brod pro rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu "Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2015" dle podkladové přílohy č. 27241.

 

459/14 Grantové programy Města Havlíčkův Brod pro rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu "Havlíčkobrodské kulturní léto 2015" dle podkladové přílohy č. 27242.

 

460/14 Grantové programy Města Havlíčkův Brod pro rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu "Festival dechových hudeb 2015" dle podkladové přílohy č. 27243.

 

461/14 Grantové programy Města Havlíčkův Brod pro rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu "Kulturní počin 2015" dle podkladové přílohy č. 27244.

 

462/14 Grantové programy Města Havlíčkův Brod pro rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu "Farmářské trhy Koudelův talíř 2015" dle podkladové přílohy č. 27196.

 

463/14 Grantové programy Města Havlíčkův Brod pro rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu "Město bez bariér - 2015" dle podkladové přílohy č. 27248.

 

464/14 Plán jednání zastupitelstva města na I. pololetí 2015

Zastupitelstvo města schvaluje plán svých řádných zasedání na I. pololetí roku 2015 v termínech: 16.2., 13.4., 15.6.

 

465/14 Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Zastupitelstvo města v souladu s § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, na základě skutečností uvedených v podkladovém materiálu č. 308 a důvodů uvedených v písemné žádosti sdružení Bruslařský klub Havlíčkův Brod, U Stadionu 2777, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 005 27 734 o prominutí odvodu 987.036,- Kč a penále za porušení podmínek sjednaných smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města č. OVVV/71/2010/IA, se kterými se ztotožňuje, promíjí povinnost odvodu ve výši  46.781,-  Kč a v plném rozsahu promíjí penále náležející poskytovateli dotace podle § 22, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. Bruslařský klub Havlíčkův Brod odvede částku nesprávně použitých a vyúčtovaných prostředků dotace tj. 940.255,- Kč.

 

466/14 Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Zastupitelstvo města v souladu s § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, na základě skutečností uvedených v podkladovém materiálu č. 308 a důvodů uvedených v písemné žádosti sdružení Bruslařský klub Havlíčkův Brod, U Stadionu 2777, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 005 27 734 o prominutí odvodu 783.843,- Kč a penále za porušení podmínek sjednaných smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města č. OVVV/62/2012/IA, se kterými se ztotožňuje, promíjí povinnost odvodu ve výši 11.880,- Kč a v plném rozsahu promíjí penále náležející poskytovateli dotace podle § 22, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. Bruslařský klub Havlíčkův Brod odvede částku nesprávně použitých a vyúčtovaných prostředků dotace tj. 771.963,- Kč.

 

467/14 Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Zastupitelstvo města schvaluje splátkový kalendář v rozsahu 60 měsíců s příjemcem dotace Bruslařským klubem Havlíčkův Brod, U Stadionu 2777, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 005 27 734, kterému jsou uloženy odvody za porušení rozpočtové kázně.

 

468/14 Statuty cen města Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města schvaluje aktualizaci statutů cen města, a to:

- Statut Kulturní ceny města Havlíčkova Brodu (podkladová příloha č. 27263)

- Statut Sportovní ceny města Havlíčkova Brodu (podkladová příloha č. 27264)

- Statut ceny města Havlíčkova Brodu pro nejlepší žáky základních škol (podkladová příloha č. 27267).

 

469/14 Nominace zástupců města do orgánů obchodních společností

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod nově navrhuje na základě § 84 odst. 2 písm. g) zákona o obcích č. 128/2000 Sb. na funkční období 2015 -2019 Ing. Vladimíra Slávku, jako svého zástupce do představenstva společnosti Lesní družstvo ve Štokách, IČO: 64829561.

 

470/14 Nominace zástupců města do orgánů obchodních společností

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod nově navrhuje na základě § 84 odst. 2 písm. g) zákona o obcích č. 128/2000 Sb. na funkční období 2015 -2019 Mgr. Jana Tecla, jako svého zástupce do dozorčí rady společnosti Úpravna vody Želivka, a.s., IČO: 26496224.

 

471/14 Nominace zástupců města do orgánů obchodních společností

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod nově navrhuje na základě § 84 odst. 2 písm. g) zákona o obcích č. 128/2000 Sb. na funkční období 2015 -2019 Ing Tomáše Hermanna a Ing. Ivana Kuželku jako své zástupce do představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., IČO: 48173002.

 

472/14 Nominace zástupců města do orgánů obchodní společnosti 

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod nově navrhuje na základě § 84 odst. 2 písm. g) zákona o obcích č. 128/2000 Sb. na funkční období 2015 - 2019 Ing. Jana Hyliše jako své zástupce do dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o., IČO: 25930354.

 

473/14 Nominace zástupců města do orgánů obchodní společnosti 

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod nově navrhuje na základě § 84 odst. 2 písm. g) zákona o obcích č. 128/2000 Sb. na funkční období 2015 - 2019 PaedDr. Martina Matějková jako své zástupce do dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o., IČO: 25930354.

 

474/14 Nominace zástupců města do orgánů obchodní společnosti 

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod nově navrhuje na základě § 84 odst. 2 písm. g) zákona o obcích č. 128/2000 Sb. na funkční období 2015 - 2019 Jana Noska jako své zástupce do dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o., IČO: 25930354.

 

475/14 Směna pozemků - STK Lidická

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku č. 2280/5 o výměře 67 m2 vytvořeného geometrickým plánem z částí pozemků č. 385/12, 421/3, 2271/5, 2271/6 a 2280/4 v k.ú. Havlíčkův Brod ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod za pozemek č. 422/10 o výměře 24 m2, oddělený geometrickým plánem z pozemku č. 422/2 v k.ú. Havlíčkův Brod, ve vlastnictví STK HB s.r.o., Lidická 3974, Havlíčkův Brod. Finanční rozdíl ve výši 37.208 Kč a polovinu souvisejících nákladů uhradí žadatel.

 

476/14 Koupě pozemků č. 2395/69 a 2007/10 v k.ú. Havlíčkův Brod - Havířská ulice

Zastupitelstvo města neschvaluje koupi pozemků pod účelovou komunikací č. 2395/69 a 2007/10 o celkové výměře 715 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod od firmy České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1 - Nové Město a deklaruje svůj souhlas s bezúplatným nabytím uvedených pozemků k využití pro veřejně prospěšné účely, místní a účelové komunikace.

 

477/14 Záměr prodeje části pozemku č. 503/1 v k.ú. Květnov

Zastupitelsvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 503/1 o výměře 57 m2 v katastrálním území Květnov.

 

478/14 Poplatky z prodlení - Na Výšině 3223/3

Zastupitelstvo města ruší své usnesení číslo 313/14 ze dne 15.9.2014 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Zastupitelstvo města schvaluje prominutí příslušenství pohledávky za dlužné nájemné a služby spojné s užíváním bytu číslo 3, Na Výšině 3223, Havlíčkův Brod Jiřímu B., Havlíčkův Brod, které bylo dle rozsudku soudu č. 109/C 21/2013-36 stanoveno ve výši 52.181 Kč. Z tohoto dluhu zastupitelstvo promíjí částku 8.352,95 Kč, přičemž zbytek byl exekučně vymožen.

 

479/14 Smlouva o bezúplatném převodu - pozemek na Sídlišti Pražská

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku a smlouvu o zřízení věcného práva č. UZSVM/HHB/6617/2014-HHBM, včetně doložky, ve věci převodu pozemku č. 752/41 o výměře 570 m2 městu Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 27159. Převodcem pozemku je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město.

 

480/14 Koupě pozemků č. 388/21 a 388/20 v k.ú. Havlíčkův Brod - Lidická ulice

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků č. 388/20 a č. 388/21 o celkové výměře 34 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod od těchto vlastníků:

Zdenka B., Praha 10 - podíl 1/8 

Irena D., Chrudim - podíl 1/4 

Michal P., Hradešín - podíl 1/4 

Věra R., Slatiňany - podíl 1/8 

Marcela Š., Pardubice - podíl 1/4 

za celkovou cenu 9.250 Kč.

Náklady související s převodem nemovitostí hradí Město Havlíčkův Brod.

 

481/14 Zastavení exekuce a odpis pohledávky - Bělohradská 1128/46

Zastupitelstvo města schvaluje zastavení exekuce a odpis pohledávky ve výši 36.140,72 Kč v bytě číslo 46, Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod, jehož nájemcem byla Jana N., Havlíčkův Brod.

 

482/14 Záměr prodeje částí pozemků č. 1753/19 a 1753/20 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Bratříků

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje částí pozemků č. 1753/20 a 1753/19 o celkové výměře cca 280 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

483/14 Záměr prodeje pozemků v k.ú. Suchá a Šmolovy

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 1664 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu a pozemků č. 722/43 a č. 728/9 v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu.

 

484/14 Záměr směny pozemků - Bratří Čapků, Na Výšině

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku č. 942/26 o výměře cca 250 m2 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za podíl 3/8 na pozemku č. 742/1 o výměře 542 m2 ve vlastnictví žadatele, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

485/14 Žádost o bezúplatný převod pozemku 751/37 v k.ú. Perknov - revokace

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 364/14 ze dne 24.11.2014 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku č. 751/37 o výměře 34 m2 v katastrálním území Perknov do vlastnictví Města Havlíčkův Brod. Převodcem pozemku je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město.

 

486/14 Termesivy, místní komunikace na návsi, veřejné osvětlení - zřízení služebnosti

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího ve zřízení a provozování stavby, práva vstupovat a vjíždět na pozemek ve prospěch Města Havlíčkův Brod. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc.č. 608 v katastrálním území Termesivy, který je ve vlastnictví Kraje Vysočina, IČO: 70890746, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně.

 

487/14 II/150 Havlíčkův Brod – most ev. č. 150-025 - zřízení služebnosti

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch Města Havlíčkův Brod ohledně umístění stavby tělesa chodníku na pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 2437/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod, který je ve vlastnictví České republiky a právo hospodařit s majetkem státu má Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem v Praze 5,  IČO: 70889953, Holečkova 8. Věcné břemeno bude zřízeno ve výši 10.000 Kč + DPH. Do doby vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.

 

488/14 Prodej pozemků v lokalitě Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek pozemková parcela číslo 659/18 a id. 1/3 pozemku pozemková parcela číslo 659/64 v katastrálním území Havlíčkův Brod s kupujícím: Jiří P., Přibyslav, za celkovou kupní cenu 281.261 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

489/14 Prodej pozemků v lokalitě Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek ppč. 659/9, pozemek ppč. 659/10 a id. 2/5 pozemku ppč. 659/61 v k.ú. Havlíčkův Brod s kupujícím: Jana M., Jihlava, za celkovou kupní cenu 586.042 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

490/14 Prodej pozemků v lokalitě Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek ppč. 659/55 v k.ú. Havlíčkův Brod s kupujícím: Michal K., Havlíčkův Brod, za celkovou kupní cenu 399.682 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

491/14 Prodej pozemků stpč. 3983, 3984 a 3985 v k.ú. Havlíčkův Brod - Žižkov II

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků stpč. 3983 o výměře 241 m2, stpč. 3984 o výměře 240 m2 a stpč. 3985 o výměře 241 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod Bytovému družstvu Žižkov II/ 1255-7, IČ: 25947087, se sídlem Žižkov II/1255, Havlíčkův Brod. Cena nemovitosti činí 780 Kč/m2.

 

492/14 Bezúplatný převod pozemků č. 2881/3 a 2882/3 v k.ú. Havlíčkův Brod - Průmyslová ulice

Zastupitelstvo města neschvaluje bezúplatný převod pozemků č. 2881/3 a 2882/3 o celkové výměře 217 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod z vlastnictví ČR - Úřad po zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 do vlastnictví Města Havlíčkův Brod.

 

493/14 Záměr směny části pozemku č. 2699/8 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice U Kasáren

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny pozemku č. 2699/24 o výměře 45 m2 odděleného geometrickým plánem z pozemku č. 2699/8 ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod za pozemek č. 2699/25 o výměře 10 m2 oddělený geometrickým plánem z pozemku č. 2699/9 ve vlastnictví žadatelů, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

494/14 Prodej části pozemku č. 1381/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - Vlkovsko

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 1381/9 o výměře 267 m2 odděleného geometrickým plánem č. 7287-132/2014 z pozemku č. 1381/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod Pavlu J., Nové Město na Moravě. Cena nemovitosti činí 290 Kč/m2.

 

495/14 Prodej pozemku č. 463/9 v k.ú. Termesivy

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 463/9 o výměře 218 m2 v katastrálním území Termesivy Josefu T., Litoměřice za cenu 220 Kč/m2.

 

496/14 Bezúplatný převod majetku TJ Jiskra Havlíčkův Brod Městu Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu majetku sestávajícího ze souboru sportovních staveb a pomocných staveb ve znění podkladové přílohy č. 27257.

 

497/14 Bezúplatný převod majetku TJ Jiskra Havlíčkův Brod Městu Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města svěřuje příspěvkové organizaci Technické služby Havlíčkův Brod podle § 27, odst. 2. písm. e) zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění soubory nemovitého majetku umístěné na pozemcích města parcelní č. 546/2, 546/6, 546/11, 546/12, 546/13, 546/14, 546/15 a 546/16, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod, v areálu veřejných sportovišť Na Losích v rozsahu: 

Travnaté fotbalové hřiště

Škvárový lehkoatletický ovál + zábradlí

Garáže technického zázemí 

Stupně ochozů letního stadionu 

Oplocení celého areálu

Tribuna fotbalového stadionu

Kabiny fotbalové  

Soubory nemovitého majetku se příspěvkové organizaci svěřují k hospodaření k datu účinnosti smlouvy o bezúplatném převodu majetku uzavřené mezi o.s. Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod a městem Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 27257.

 

498/14 Bezúplatný převod majetku TJ Jiskra Havlíčkův Brod Městu Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo ukládá k datu účinnosti smlouvy o bezúplatném převodu majetku uzavřené mezi o.s. Tělovýchovná jednota Jiskra a městem Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 27257 smluvně po dobu platnosti odkládacích podmínek převodu zajistit pronájem souboru nemovitého majetku:

Tribuna fotbalového stadionu (bud. čp. 3296 na pozemku st. 5199 KÚ Havlíčkův Brod)

Kabiny fotbalové (bud. čp. 2848 na pozemku st. 3231 KÚ Havlíčkův Brod)

nájemní smlouvou uzavřenou mez stávajícím vlastníkem o.s. Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod a příspěvkovou organizací Technické služby Havlíčkův Brod. 

Využívání převzatých a pronajatých souborů nemovitého majetku sportovních zařízení v areálu Na Losích neziskovými organizacemi o.s. Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův a FC Slovan Havlíčkův Brod bude po dobu platnosti odkládacích podmínek zajištěno podnájemní smlouvou za ekonomicky srovnatelných podmínek s využíváním zimního stadionu o.s. Bruslařský klub Havlíčkův Brod.

 

499/14 Jmenování členů školských rad

Zastupitelstvo města s účinností od 1.1.2015 do 31.12.2017 jmenuje do školské rady příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 Ing. Čeňka Jůzla, Evu Vyoralovou a Andreu Dobrou, do školské rady příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 Ing. Ivana Kuželku, Zbyňka Stejskala a Bc. Janu Královou, do školské rady příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 Libora Honzárka, Evu Vyoralovou a Mgr. Marka Topolovského, do školské rady příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Ing. Vladimíra Slávku, Ing. Tomáše Hermanna a Marii Švecovou, do školské rady příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 Ing. Vladimíra Friče, Ivanu Mojžyškovou a Bc. Janu Královou.

 

500/14 Pojmenování ulice

Zastupitelstvo města v samostatné působnosti rozhoduje o pojmenování nově vzniklé ulice v rozsahu dle podkladové přílohy č. 27154 U Vodojemu a ukládá stavebnímu úřadu provést zápis do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

 

501/14 Poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina – finanční spoluúčast města na obnově kulturních památek

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku, dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina č. 10/13, na II. etapu restaurování historických varhan kostela Nalezení sv. Kříže ve Svatém Kříži, vlastník Římskokatolická farnosti Svatý Kříž, 582 54 Úsobí č.p. 27, ve výši 45 000,00 Kč.

 

502/14 Poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina – finanční spoluúčast města na obnově kulturních památek

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku, dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina č. 10/13, na opravu Husova sboru, Dobrovského 2014, Havlíčkův Brod, vlastník Náboženská obec Církve československé husitské v Havlíčkově Brodě, B. Kobzinové 2088, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 30 000,00 Kč.

 

503/14 Podání projektu do Národního programu podpory cestovního ruchu

Zastupitelstvo města souhlasí s podáním projektu "Aktivní putování Havlíčkovým Brodem a okolím" do Národního programu podpory cestovního ruchu - podprogram "Cestování dostupné všem" a jeho realizací dle podkladové přílohy č. 27302.

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta