Usnesení z jednání zastupitelstva města dne 19.11.2015Přítomni:

Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Mgr. Miloš Fikar, CSc., Ing. Vladimír Frič, Ing. Tomáš Hermann, Bc. Libor Honzárek, Ing. Jan Hyliš, MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, Ing. Čeněk Jůzl, Petr Korčák, Ing. Ivan Kuželka, PaedDr. Martina Matějková, Bc. Ivana Mojžyšková, Jan Nosek, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Jan Schwarz, Mgr. Jan Tecl, MBA, Eva Vyoralová

Omluveni:

MUDr. Pavel Antonín, Ing. Jana Fischerová, Ing. Vladimír Slávka, MUDr. Lucie Stehlíková, Zbyněk Stejskal, MUDr. Jiří Stryhal

 

293/15 Změna č.3 Územního plánu Havlíčkův Brod - schválení zadání

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 a § 6, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zadání změny č. 3 Územního plánu Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 30034.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Bc. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta