Usnesení z jednání zastupitelstva města dne 13. 12. 2010Přítomni:

MUDr. Pavel Antonín, Ing. Karel Báťa, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Petr Doucha, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Vladimír Frič, Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Zdeněk Kopecký, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, MUDr. Petr Libus, PaedDr. Martina Matějková, Ing. Jan Míka, Ing. Štefan Nigoš, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Jan Schwarz, MUDr. Jiří Stryhal, PhDr. Ivana Štrossová, Bc. Jan Tecl

Omluveni:

Ivana Mojžyšková

 

377/10 Mimořádná dotace SDH Perknov z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 Sboru dobrovolných hasičů Perknov, IČ 60126094, Perknov, Havlíčkův Brod, ve výši 50.000,- Kč  na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti - 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Perknov.

 

378/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 Římskokatolické farnosti Svatý Kříž, IČ 60128551, Svatý Kříž 19, Havlíčkův Brod, ve výši 10.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti kultury - církevní činnost.

 

379/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 Židovská obec v Praze zastoupená komisionářem Matana a.s., IČ 41691211, Malá Štuparská646/1, Praha 1, ve výši 40.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti kultury – oprava a udržování hřbitovů.

 

380/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 Spolku rodičů a přátel Gymnázia Havlíčkův Brod o.s., IČ 60126841, Štáflova 2063, Havlíčkův Brod, ve výši 20.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti kultury - Majáles 2011.

 

381/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 Sdružení přátel chovu koní a jezdeckého sportu Havlíčkův Brod, IČ 60127848, Novotnův Dvůr, Havlíčkův Brod, ve výši 40.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - činnost jezdeckého oddílu.

 

382/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 Sdružení Adivadlo, IČ 68213972, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod, ve výši 130.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti kultury - divadelní činnost.

 

383/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 Sbor Křesťanské společenství Havlíčkův Brod, IČ 73631515, Okrouhlická 1775, Havlíčkův Brod, ve výši 5.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti – celoroční činnosti dětí.

 

384/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 Sboru dobrovolných hasičů Svatý Kříž, IČ 60128721, Svatý Kříž, Havlíčkův Brod, ve výši 5.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu - dětské sportovní odpoledne.

 

385/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 SRC Fanaticu o.s., 

IČ 27000818, Beckovského 2045, Havlíčkův Brod, ve výši 100.000,- Kč na reprezentaci města Havlíčkův Brod v oblasti tělovýchovy a sportu - Mistrovství světa - Austrálie (doprava, ubytování, startovné).

 

386/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 Sbor Církve bratrské v Havlíčkově Brodě, IČ 73634301, Strážná 1364, Havlíčkův Brod, ve výši 10.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti – „Plovárna mnoha tváří“.

 

387/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 SRC Fanaticu o.s., IČ 27000818, Beckovského 2045, Havlíčkův Brod, ve výši 45.000,- Kč na reprezentaci města Havlíčkův Brod v oblasti tělovýchovy a sportu - Mistrovství Evropy - Itálie (doprava, ubytování, startovné).

 

388/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 regionální organizaci Unie Roska v ČR, IČ 62697714, Na spravedlnosti 3226, Havlíčkův Brod, ve výši 10.000,- Kč na jednorázovou akci v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví pořádanou pro občany Havlíčkova Brodu vyžadující sociální nebo zdravotní péči - rekondiční pobyt.

 

389/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 Jakubu Pustinovi, ve výši 10.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti kultury uspořádanou v Havlíčkově Brodě – koncert festivalu „Jakub Pustina a jeho hosté“.

 

390/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 Michalu Práškovi, ve výši 20.000,- Kč na reprezentaci města Havlíčkův Brod v oblasti tělovýchovy a sportu - reprezentace na závodech silničních motocyklů.

 

391/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 Pionýru, Pionýrské skupině V. Šantrocha Havlíčkův Brod, IČ 69172676, Na Výšině 3221, Havlíčkův Brod, ve výši 20.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - mimoškolní činnost dětí a mládeže.

 

392/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 Jaroslavě Šoupalové, ve výši 6.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - společenské a sportovní aktivity pro děti a dospělé (Dětský karneval, Dětský den, Sportovní turnaj v nohejbale, Loučení s létem, Mikulášská nadílka pro děti).

 

393/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 Jaroslavu Netolickému, ve výši 3.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu - sportovní rodinný pětiboj.

 

394/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 Sboru dobrovolných hasičů Květnov, IČ 72028823, Květnov, Havlíčkův Brod, ve výši 5.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu – exhibiční soutěž smíšených družstev v požárním sportu.

 

395/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 Tělocvičné jednotě Sokol Havlíčkův Brod, IČ 15059146, Beckovského 2179, Havlíčkův Brod, ve výši 100.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - celoroční činnost v rámci tělovýchovy a sportu mládeže a dospělých.

 

396/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 Jiřímu Váchovi, ve výši 10.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - amatérská volejbalová liga Havlíčkův Brod.

 

397/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 TJ Šmolovy, IČ 46480604, Šmolovy, Havlíčkův Brod, ve výši 50.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - tělovýchovná a sportovní činnost.

 

398/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 TJ Sokolu Mírovka, IČ 46485465, U Pekárny 1684, Havlíčkův Brod, ve výši 45.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - tělovýchovná a sportovní činnost.

 

399/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 Tělovýchovné jednotě Jiskra, IČ 00529672, Ledečská 3028, Havlíčkův Brod, ve výši 25.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu – Světový pohár mužů v softbale.

 

400/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 Tělovýchovné jednotě Jiskra, IČ 00529672, Ledečská 3028, Havlíčkův Brod, ve výši 15.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu - 21. ročník mezinárodního turnaje mládeže v Zápase řecko-římském - memoriál Františka Červína.

 

401/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 Tělovýchovné jednotě Jiskra, IČ 00529672, Ledečská 3028, Havlíčkův Brod, ve výši 13.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu - 6. ročník "Velké ceny města Havlíčkova Brodu" mládeže v rapid šachu.

 

402/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 Sportovnímu klubu Erupting Dragons Havlíčkův Brod, IČ 62697650, Horní Krupá 3, Havlíčkův Brod, ve výši 30.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - florbal.

 

403/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 Tělovýchovné jednotě Jiskra, IČ 00529672, Ledečská 3028, Havlíčkův Brod, ve výši 2.900.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - sportovní činnost.

 

404/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 pro Okrašlovací spolek BUDOUCNOST, o.s. IČ 22855661, Sázavská 430, Havlíčkův Brod ve výši 10.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti kultury – veřejné debaty,  koncerty.

 

405/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 Michalu Šiškovi, ve výši 50.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – příprava a účast na mezinárodních závodech v cyklistice.

 

406/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 Svazu tělesně postižených ČR o.s., místní organizaci, IČ 71233407, Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, ve výši 13.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - péče a pomoc tělesně postiženým občanům.

 

407/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, základní organizaci, IČ 75035944, Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, ve výši 13.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - péče a pomoc postiženým civilizačními chorobami.

 

408/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, okresnímu výboru Havlíčkův Brod, IČ 601128402, Nádražní 397, Havlíčkův Brod, ve výši 12.400,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - poskytování odborných služeb, zájmová činnost sluchově postižených.

 

409/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 Svazu diabetiků ČR, územní organizaci Havlíčkův Brod, IČ 60128135, Občiny 28, Havlíčkův Brod, ve výši 5.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti.

 

410/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 Svazu diabetiků ČR, územní organizaci Havlíčkův Brod, IČ 60128135, Občiny 28, Havlíčkův Brod, ve výši 5.000,- Kč na jednorázovou akci v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví pořádanou pro občany Havlíčkova Brodu vyžadující sociální nebo zdravotní péči - rekondiční pobyt.

 

411/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 Tělovýchovné jednotě Jiskra, IČ 00529672, Ledečská 3028, Havlíčkův Brod, ve výši 15.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu – 2. ročník školní ligy v miniházené pro přihlášené základní školy města Havlíčkův Brod.

 

412/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 Centru Vysočina, o.p.s., IČ 27470148, B. Kobzinové 2020, Havlíčkův Brod, ve výši 130.000,- Kč  na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - Letní žurnalistická škola K.H.Borovského, Centrum K.H.Borovského se soutěží Školní časopis Vysočiny, Regionální centrum pro podporu mladých programátorů se soutěží Mladý web Vysočiny, Akademie třetího věku, Regionální žurnalistika v současnosti.

 

413/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 Jaroslavu Netolickému, ve výši 6.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu - turnaj v malé kopané.

 

414/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 Fotostředisku Havlíčkův Brod, IČ 69834857, Havlíčkova 2214, Havlíčkův Brod, ve výši 10.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti kultury - 53. ročník celorepublikové soutěže fotografů „Mapový okruh Vysočina 2010/2011“.

 

415/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 Pavlu Fialovi, ve výši 25.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti kultury – 21. ročník  Štáflova paleta 2011.

 

416/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 FC Slovanu Havlíčkův Brod, IČ 26585162, Na Losích 2848, Havlíčkův Brod, ve výši 10.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu -  mezinárodní fotbalový turnaj starších žáků - O pohár Města Havlíčkův Brod.

 

417/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 FC Slovanu Havlíčkův Brod, IČ 26585162, Na Losích 2848, Havlíčkův Brod, ve výši 850.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - fotbal.

 

418/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 FC Pramenu Havlíčkův Brod, IČ 70155089, Žižkov II 1973, Havlíčkův Brod, ve výši 30.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - futsal.

 

419/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 Českému svazu žen - městské organizaci Havlíčkův Brod, IČ 00442801, Horní 197, Havlíčkův Brod, ve výši 30.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti - 2 motivačně orientační programy.

 

420/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 HB SKI TEAMU o.s., IČ 27042537, Zahradnického 3313, Havlíčkův Brod, ve výši 10.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - alpské a travní lyžování, snowboarding.

 

421/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 Českému kynologickému svazu základní kynologické organizaci 080 - Havlíčkův Brod, IČ 62698877, Břevnická 2431, Havlíčkův Brod, ve výši 5.000,- Kč  na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - kynologie.

 

422/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 občanskému sdružení JAN VÁCLAV STAMIC, IČ 62698371, Husova 2147, Havlíčkův Brod ve výši 100.000,-Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti kultury – 10. ročník festivalu Stamicovy slavnosti.

 

423/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 Canisterapeutickému sdružení Kamarád, IČ 70153931, Okrouhlice 106, ve výši 5.000,- Kč  na celoroční činnost 

v oblasti ostatní zájmové činnosti - péče o canisterapeutické psy.

 

424/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 Jiřímu Brychtovi, ve výši 10.000,- Kč na reprezentaci města Havlíčkův Brod na mistrovství světa v maratónu mužů v USA v Sacramentu.

 

425/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 Bruslařskému klubu, IČ 00527734, U Stadionu  2777, Havlíčkův Brod, ve výši 6.000.000,- Kč na  celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - lední hokej – zajišťování tréninkových a soutěžních procesů jednotlivých mládežnických mužstev.

 

426/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 Antonínu Axmanovi, IČ 63587874, Havlíčkův Brod, ve výši 30.000,- Kč, a to v režimu de minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne 28. 12. 2006  na konkrétní jednorázovou akci v oblasti kultury - promítání letního kina na náměstí v Havlíčkově Brodě, jehož výtěžek z dobrovolného vstupného bude zaslán na Konto Bariéry.

 

427/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 Armádnímu tanečnímu klubu Havlíčkův Brod, o.s., IČ 69173486, Na Spravedlnosti 3226, Havlíčkův Brod, ve výši 10.000,- Kč  na celoroční činnost v oblasti kultury – tanec.

 

428/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 Aeroklubu Havlíčkův Brod, o.s., IČ 00528951, Horní Papšíkov 125, Havlíčkův Brod, ve výši 120.000,- Kč, a to v režimu de minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne 28. 12. 2006  na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - provoz letiště v Havlíčkově Brodě.

 

429/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 Českému svazu chovatelů, základní organizaci Havlíčkův Brod, IČ 60126922, Na Spádu 971, Havlíčkův Brod, ve výši 5.000,- Kč  na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti - okresní výstava králíků, holubů, drůbeže a morčat.

 

430/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 Mladým akordeonistům Havlíčkobrodska o.s., IČ 26563347, Termesivy 92, Havlíčkův Brod, ve výši 55.000,- Kč na reprezentaci města Havlíčkův Brod v oblasti kultury - reprezentace na mezinárodních hudebních festivalech.

 

431/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 Jaroslavu Adamcovi, IČ 13209311,  Havlíčkův Brod, ve výši 30.000,- Kč, a to v režimu de minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne 28. 12. 2006 na konkrétní jednorázovou akci v oblasti kultury - promítání letního kina na náměstí v Havlíčkově Brodě, jehož výtěžek z dobrovolného vstupného bude předán Nemocnici Havlíčkův Brod o. s.

 

432/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 Oblastnímu spolku Českého červeného kříž, IČ 426164, Dolní 259, Havlíčkův Brod, ve výši 20.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti - školení mladých zdravotníků.

 

433/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 Oblastnímu spolku Českého červeného kříž, IČ 426164, Dolní 259, Havlíčkův Brod, ve výši 10.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti - Běh naděje.

 

434/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 občanskému sdružení Trojka, IČ 70895422, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, ve výši 10.000,- Kč na jednorázovou akci  pořádanou pro občany HB vyžadující sociální nebo zdravotní péči – canisterapie.

 

435/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 občanskému sdružení Trojka, IČ 70895422, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, ve výši 10.000,- Kč na jednorázovou akci  pořádanou pro občany HB vyžadující sociální nebo zdravotní péči – terapie v solné jeskyni.

 

436/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 občanskému sdružení Trojka, IČ 70895422, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, ve výši 10.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci  pořádanou pro občany HB vyžadující sociální nebo zdravotní péči – terapie plaváním.

 

437/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 Havlíčkobrodské o.p.s., IČ 27513335, Čechova 3814, Havlíčkův Brod, ve výši 500.000,- Kč, a to v režimu de minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne 28. 12. 2006 na celoroční činnost v oblasti kultury –  pořádání divadelních představení a koncertů.

 

438/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 Nadačnímu fondu Arkýř, IČ 60126426, Jihlavská 628, Havlíčkův Brod, ve výši 10.000,- Kč na reprezentaci města Havlíčkův Brod v oblasti tělovýchovy a sportu - účast na 11. ročníku Basketbalového maratónu pořádaném ve Spišské Nové Vsi.

 

439/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 pro Aktivní Perknov, o.s., IČ 22676244, Vratná 3050, Havlíčkův Brod, ve výši 45.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti kultury - společenské a sportovní aktivity v Perknově.

 

440/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 občanskému sdružení Lyžař o.s., IČ 27038840, Klášterská 3327, Havlíčkův Brod, ve výši 100.000,- Kč, a to v režimu de minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne 28. 12. 2006 na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – provoz lyžařského střediska na Vysoké u Havlíčkova Brodu.

 

441/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 Loutkovému divadlu Havlíčkův Brod o.p.s., IČ 28771010, Vrabčí trh 187, Havlíčkův Brod ve výši 

25.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti kultury– divadelní činnost.

 

442/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 Kulturnímu domu Ostrov, spol. s r.o., IČ 47453281, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod, ve výši 1.200.000,- Kč, a to v režimu de minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne 28. 12. 2006 na celoroční činnost v oblasti kultury – a to na provoz kinosálu, pořádání divadelních představení, koncertů pro veřejnost, vzdělávací pořady pro děti, přehlídky a akademie škol.

 

443/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 občanskému sdružení Klub důchodců, IČ 62698761, Údolní 759, Havlíčkův Brod, ve výši 5.000,- Kč na celoroční činnost v ostatní zájmové činnosti.

 

444/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 Kalamajce folklornímu souboru Havlíčkův Brod, IČ 46483764, Havlíčkovo náměstí 19, Havlíčkův Brod, ve výši 55.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti kultury – tanec.

 

445/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 Junáku - svazu skautů a skautek ČR, středisku Bobříci Havlíčkův Brod, IČ 46485341, Horní 3188, Havlíčkův Brod, ve výši 45.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - volnočasové aktivity dětí a mládeže.

 

446/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 Nadačnímu fondu pro hipoterapii v Psychiatrické léčebně Havlíčkův Brod, IČ 67440568, Rozkošská 2322, Havlíčkův Brod, ve výši 5.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti kultury - 10. ročník veřejné benefice v areálu Psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodě.

 

447/10 Zpráva z valné hromady HC REBEL a.s.

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis z řádné valné hromady společnosti HC REBEL a.s. konané dne 14. 10. 2010 předložený v podkladové příloze č. 15277.

 

448/10 Návrh kandidáta do představenstva LD Štoky

Zastupitelstvo města navrhuje na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích Petra Douchu jako zástupce města v představenstvu Lesního družstva ve Štokách a zmocňuje jej k výkonu práv a povinností spojených s členstvím v představenstvu Lesního družstva ve Štokách.

 

449/10 Volba zástupce města do představenstva LD Štoky

Zastupitelstvo města navrhuje odvolat na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích Ing. Jana Abbrenta jako zástupce města v představenstvu Lesního družstva ve Štokách. Zastupitelstvo města Ing. Janu Abbrentovi děkuje za vykonanou práci v představenstvu Lesního družstva ve Štokách.

 

450/10 Jednací řád výborů Zastupitelstva města Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje vnitřní předpis QS 55-20 "Jednací řád výborů Zastupitelstva města Havlíčkův Brod" dle podkladové přílohy č. 15183 a zároveň ruší dosavadní vnitřní předpis "Jednací řád výborů zastupitelstva města" schválený usnesením č. 764/06 včetně jeho aktualizací schválených usneseními č. 74/07  a č. 52/08.

 

451/10 Statut sociálního fondu zaměstnanců Městského úřadu Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje vnitřní předpis, QS 55-18 Statut sociálního fondu zaměstnanců Městského úřadu Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 15120.

 

452/10 Plán jednání zastupitelstva města na I. pololetí roku 2011

Zastupitelstvo města schvaluje plán svých zasedání na 1. pololetí roku 2011 v termínech:  28. 2., 18. 4., 13. 6.

 

453/10 Rozpočet města - OREL

Zastupitelstvo města se seznámilo v letech 2009 a 2010 s investičním projektem občanského sdružení Orel jednota Havlíčkův Brod na výstavbu multifunkční sportovní haly v areálu Základní školy Nuselská na pozemcích ve vlastnictví města. Zastupitelstvo města posoudilo rozpočtový výhled, finanční možnosti města pro rozpočtové období 2011 a na základě doporučení Finančního výboru se rozhodlo tento záměr podpořit. Zastupitelstvo města deklaruje, že město Havlíčkův Brod v rozpočtovém roce 2011 podpoří případnou realizaci projektu občanského sdružení Orel jednota Havlíčkův Brod na výstavbu multifunkční sportovní haly v areálu Základní školy Nuselská a v závěrečné fázi realizace projektu dofinancuje 1/3 celkových realizačních nákladů projektu, maximálně však do výše 7.000,0 tis Kč na projekt celkem. Podmínkou poskytnutí finanční podpory je dodržení platné národní a evropské legislativy týkající se veřejné podpory.

 

454/10 Rozpočtový výhled města 2012-2015

Zastupitelstvo města projednalo podkladovou přílohu č. 15209 a schvaluje aktualizovaný střednědobý rozpočtový výhled města Havlíčkův Brod na období 2012-2015. 

Zastupitelstvo města ukládá radě města zajistit pravidelnou roční aktualizaci výhledu a provést jeho rozšíření a doplnění o hodnotové vyjádření kapitálových výdajů ve výhledovém období.

 

455/10 Schválený rozpočet města pro rok 2011

Zastupitelstvo města projednalo podle podkladových příloh č. 15210, 15212, 15213, 15217 návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2011 včetně souhrnných vztahů ke zřizovaným příspěvkovým organizacím (9) a rozpočtu kraje Vysočina. . 

 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Havlíčkův Brod na rok 2011 takto:

 

Druh rozpočtu DEFICITNÍ (záporné saldo příjmů a výdajů)

Celkové rozpočtové příjmy 467 043,50 tis. Kč

Celkové rozpočtové výdaje 599 646,40 tis. Kč

Saldo rozpočtového hospodaření (deficit) -132 602,90 tis. Kč

 

Financování rozpočtu města na rok 2011

1) Stávající úvěry půjčky:

Pro rok 2011 schvaluje zastupitelstvo města limit výdajů na platby splátek dluhové služby (úvěrů a půjček) dle sjednaných splátkových kalendářů ve výši 

5 748,00 tis. Kč

2) Pro rok 2011 schvaluje zastupitelstvo města zajistit financování rozpočtu použitím finančních prostředků města akumulovaných z předchozích let do výše 138 350,9 tis.Kč (součet salda rozpočtu a splátek úvěrů a půjček). Pro financování do schválené výše ukládá přednostně použít finanční prostředky v okruhu základního účtu města a následně prostředky Fondu strategického rozvoje.

 

Předpokládaná změna stavu finančních prostředků:

Finanční prostředky na bankovních účtech města se v období od 1.1.2011 do 31.12.2011 dle schváleného rozpočtu města pro rok 2010 sníží o 138 350,9 tis.Kč

Rozpočtový deficit pro období 2011 je plně kryt finančními prostředky z přebytků hospodaření města z předchozích rozpočtových obdobích, které jsou alokovány na účtech města včetně účtu Fondu strategického rozvoje města.

 

Nové úvěry a půjčky: 

Zastupitelstvo města neschvaluje příjmy z nových úvěrů a půjček poskytnutých městu Havlíčkův Brod v rozpočtovém období 2011. V případě vázaní dotačních příjmů na čerpání půjček u projektů podporovaných ze Státního fondu životního prostředí (kapitola 35), bude o nových půjčkách rozhodnuto samostatným usnesením zastupitelstva města.

 

 

Druhová rekapitulace rozpočtu města pro rok 2010 (tis Kč):

Tř. 1 Daňové příjmy 273 347,0 tis. Kč

Tř. 2 Nedaňové příjmy 75 083,3 tis. Kč

Tř. 3 Kapitálové příjmy 12 500,0 tis. Kč

Tř. 4 Dotace celkem 68 064,2 tis. Kč

v tom: 

Tř. 4 Dotace na výkon přenesené státní správy – souhrnný vztah 31 333,2 tis. Kč

Tř. 4 Dotace na žáky ZŠ a MŠ – souhrnný vztah 3 878,8 tis. Kč

Tř. 4 Očekávané dotace z OP a ROP na projekty kap. 68 964,2 tis. Kč

Tř. 4 Dotace na dojíždějící žáky ZŠ a MŠ od obcí 2 697,0 tis. Kč

CELKEM rozpočtové příjmy 467 043,5 tis. Kč

 

Běžné výdaje 332 216,4 tis. Kč 

Kapitálové výdaje 267 430,0 tis. Kč

CELKEM rozpočtové výdaje 599 646,4 tis. Kč

 

Saldo rozpočtového hospodaření (/-/=deficit) -132 602,9 tis. Kč

Druhová rekapitulace rozpočtu města pro rok 2011 je uvedena v podkladové příloze č. 15210.

 

Finanční vztahy rozpočtu města k rozpočtům zřizovaných příspěvkových organizací (9) činí celkem:

a) neinvestiční příspěvek zřizovaným příspěvkovým organizacím 120.193,5 tis. Kč

b) investiční příspěvek zřizovaným příspěvkovým organizacím 2 700,0 tis. Kč

c) odvody příspěvkových organizací do rozpočtu města 300 tis. Kč

Rozpis vztahu rozpočtu města a rozpočtů městem zřizovaných příspěvkových organizací je uveden v podkladové příloze č. 15213.

 

Rozpočet města Havlíčkův Brod pro rok 2011 je zastupitelstvem města schválen na úrovni souhrnných údajů o výši rozpočtových příjmů a výdajů za kapitoly, čísla organizační, paragrafy (podkladová příloha č. 15217). 

 

Kompetence Rady města k provádění rozpočtových opatření zůstávají beze změn ve znění usnesení ZM č. 392/09 ze dne 22.6.2009

 

456/10 Závazné ukazatele rozpočtového hospodaření města pro rok 2011

Zastupitelstvo města stanovuje tyto závazné ukazatele rozpočtového hospodaření města pro rok 2011:

 

1) Závazný ukazatel finanční vztahy rozpočtu města k rozpočtům zřizovaných příspěvkových organizací (9):

a) neinvestiční příspěvek zřizovaným příspěvkovým organizacím 120.193,5 tis. Kč

b) investiční příspěvek zřizovaným příspěvkovým organizacím 2.700,0 tis. Kč

c) odvody zřizovaných příspěvkových organizací do rozpočtu 300,0 tis.Kč

Rozpis závazných ukazatelů vztahu rozpočtu města a rozpočtů městem zřizovaných příspěvkových organizací je uveden v podkladové příloze č. 15213. 

 

2) Závazný ukazatele běžné výdaje / běžné příjmy:

Zastupitelstvo města ukládá radě města řídit rozpočet města v r. 2011 tak, aby v průběhu rozpočtového roku 2011 rozpočtované běžné výdaje nebyly vyšší než rozpočtované běžné příjmy (klasifikováno dle platné rozpočtové skladby) a hodnota provozního přebytku neklesla pod hodnotu 45 000,0 tis. Kč.

 

3) Závazný ukazatel běžné výdaje na platy a odvody:

Zastupitelstvo města ukládá radě města zajistit v roce 2011 hospodaření městského úřadu, městské policie a městem zřizovaných neškolských příspěvkových organizací tak, aby čerpání běžných rozpočtových  výdajů na platy zaměstnanců v pracovním nebo obdobném poměru včetně odvodů v r. 2011 nepřekročilo celkové limity a objemy na obdobná plnění čerpaná v rozpočtovém roce 2010.

 

457/10 Záměr prodeje pozemku ppč. 11/5 o výměře 31 m2 v k.ú. Jilemník

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku ppč. 11/5 v k.ú. Jilemník o výměře 31 m2.

 

458/10 Záměr směny pozemků KN 53/18 a PK 508 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku ppč. 53/18 o výměře cca 490 m2 ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod  a pozemku PK 508 o výměře 914 m2  v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu.

 

459/10 Záměr prodeje  či směny pozemků v k. ú. Mírovka ppč. 464/2 a 464/1

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků v k. ú. Mírovka  ppč.  464/2 o výměře 52 m2 a ppč 464/1 o výměře cca 250  m2.

 

460/10 Prodej pozemku stpč. 3401 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku stpč. 3401 v k.ú. Havlíčkův Brod o výměře 17 m2 Věře H., Havlíčkův Brod za cenu 880,- Kč/m2. Kupující uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

461/10 Záměr směny pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod  část ppč. 3592/5

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku ppč. 3592/5 o výměře cca 30 m2 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za část pozemků 3632 a 3592/4 o výměře cca 40  ve vlastnictví žadatele v  k. ú. Havlíčkův Brod.

 

462/10 Záměr prodeje pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod 3604/08

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 3604/08 o výměře 89 m2.

 

463/10 Rekonstrukce silnice II/150, ul.Žižkova

Zastupitelstvo města schvaluje koupi části  pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod stpč. 2559 o výměře cca 29 m2 od Markéty H., Havlíčkův Brod. Prodej bude zajištěn smlouvou o smlouvě budoucí kupní.  Řádná kupní smlouva  bude uzavřena po realizaci stavby a jejím zaměření. Cena pozemku činí 500,- Kč/m2. Náklady spojené s převodem budou hrazeny kupujícím.

 

464/10 Rekonstrukce silnice II/150, ul.Žižkova

Zastupitelstvo města schvaluje koupi části  pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod stpč. 2245 o výměře cca 33 m2 od Františka Š., Havlíčkův Brod. Prodej bude zajištěn smlouvou o smlouvě budoucí kupní.  Řádná kupní smlouva  bude uzavřena po realizaci stavby a jejím zaměření. Cena pozemku činí 500,- Kč/m2. Náklady spojené s převodem budou hrazeny kupujícím.

 

465/10 Rekonstrukce silnice II/150, ul.Žižkova

Zastupitelstvo města schvaluje koupi části pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod stpč. 705 o výměře cca 10 m2 od Bohumila M. a Boženy M., Havlíčkův Brod. Prodej bude zajištěn smlouvou o smlouvě budoucí kupní.  Řádná kupní smlouva  bude uzavřena po realizaci stavby a jejím zaměření. Cena pozemku činí 500 Kč/m2. Náklady spojené s převodem budou hrazeny kupujícím včetně posudku.

 

466/10 Rekonstrukce silnice II/150, ul.Žižkova

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 3086/3 o výměře 38 m2 od Jarmily S., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 19 020,- Kč. Náklady spojené s převodem budou hrazeny kupujícím včetně posudku.

 

467/10 Záměr směny pozemků stpč. 6103, ppč. 2259/209 a ppč. 270/7, 2448/8, 2447/1 a 2434/58 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků stpč. 6103, ppč. 2259/209 o výměře celkem 100 m2 za ppč. 270/7, ppč. 2448/8, ppč. 2447/1, ppč. 2434/58 a ppč. 2262/1o výměře celkem 991 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod.

 

468/10 Bezúplatný převod pozemku parcelní č. 1806/4 v k.ú. Havlíčkův Brod z vlastnictví České republiky do vlastnictví Města Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí  pozemku parcelní č. 1806/4    o výměře  2585 m2   -   ostatní plocha-ostatní komunikace bezúplatným převodem z vlastnictví České republiky, zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2 - Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, do vlastnictví Města Havlíčkův Brod. Jedná se o převod pozemku ve veřejném zájmu pod veřejně přístupnými účelovými komunikacemi, včetně přilehlé zeleně.

 

469/10 Koupě pozemku parcelní č. st. 102/1 v k.ú. Velká Zdobnice

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku vedeného v katastru nemovitostí parcelní č. st. 102/1 o výměře 345 m2 z vlastnictví České republiky zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, do vlastnictví Města Havlíčkův Brod. Jedná se o koupi pozemku pod stávající stavbou rekreačního objektu.

 

470/10 Vymáhání úroků z prodlení za prodej v I.etapě – splátkové kalendáře

Zastupitelstvo města ukládá radě města vymáhat na dlužníkovi firmě Toscada, s.r.o., Perucká 2482/7, 120 00 Praha 2, provozovna Humpolecká 1576, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 25977971 dlužnou částku úroku z prodlení za pozdní úhradu části kupní ceny uplatněním žaloby u soudu prostřednictvím AK JUDr. Málek.

 

471/10 Záměr prodeje částí pozemků ppč. 540/1 a ppč. 54/1 v k.ú. Poděbaby

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje  části pozemku ppč. 540/1 v k.ú. Poděbaby o výměře cca 65 m2 a  pozemku ppč. 54/9 o výměře 37 m2 v k.ú. Poděbaby odděleného z pozemku ppč. 54/1 v k.ú. Poděbaby .

 

472/10 Prodej části pozemku - NIMIRU

Zastupitelstvo města pověřuje radu města předložit po projednání se společností NIMIRU plánovací smlouvu a smlouvu kupní na únorové jednání zastupitelstva města v roce 2011.

 

473/10 Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví České republiky do vlastnictví Města Havlíčkův Brod na Cihlářském potoce

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí následujících pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod bezúplatným převodem z vlastnictví České republiky, zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2 - Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, do vlastnictví Města Havlíčkův Brod:

1)  parc. č. 2454 o výměře 49 m2 vodní plocha-koryto vodního toku přirozené nebo upravené

2)  parc. č. 2449 o výměře 52 m2 vodní plocha-koryto vodního toku přirozené nebo upravené

Jedná se o převod pozemků ve veřejném zájmu na Cihlářském potoce, který převzalo Město Havlíčkův Brod do správy určením Ministerstva zemědělství České republiky v rámci projektu "Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce".

 

474/10 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo  města neschvaluje poskytnutí  dotace na opravy společných částí domu z prodejní ceny bytu č. 3237/2  v domě čp. 3236, 3237, Na Výšině, v Havlíčkově Brodě, vypočítané dle Pravidel, snížené o 15%.

 

475/10 Duplicitní zápis vlastnictví k pozemku parcelní č. 377/1 díl 2 v k.ú. Havlíčkův  Brod - revokace

Zastupitelstvo města ruší svoje usnesení č. 253/09 přijaté dne 30.3.2009 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Zastupitelstvo města schvaluje uznání výlučného vlastnictví k pozemku vedenému v katastru nemovitostí parcelní č. 388/20 o výměře 14 m2  v k.ú. Havlíčkův Brod, následujícím vlastníkům vedeným na listu vlastnictví 5386:

Zdence B.,Praha  podíl 1/8

RNDr. Ireně D., Chrudim  podíl 1/4 

Jiřině M., Praha podíl 1/4

MUDr. Čestmíru P.,Plzeň podíl 1/8

Ing. Věře R., Slatiňany  podíl 1/8

Marcele Š., Studánka  podíl 1/8

Na listu vlastnictví č. 5386 je v duplicitním zápise vlastnictví kromě uvedených vlastníků veden Městský národní výbor Havlíčkův Brod a město Havlíčkův Brod  je v souladu se zákonem č.172/1991 Sb. povinno řešit odstranění duplicitního vlastnictví.  

Práva k nemovitosti nejsou mezi osobami, které prohlášení činí, sporná ani pochybná.

 

476/10 Žádost o prominutí úroku z prodlení

Zastupitelstvo města schvaluje prominutí části úroků z prodlení Ing.Jaroslavu Šedovi, Pardubice, IČ:48163562.

Zastupitelstvo města stanovuje částku k úhradě ve výši 2.855 Kč a termín zaplacení úroku z prodlení do 31.1.2011.Zastupitelstvo města poskytuje veřejnou podporu v režimu de minimis ve smyslu Nařízení Komise č.1998/2006 a použití čl.87 a 88 Smlouvy ve výši 25.697 Kč.

 

477/10 Záměr směny pozemku ppč. 377/16 v k. ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku ppč. 377/16  o výměře cca 8 m2 za pozemky ppč. 377/15, ppč. 374/15 a stpč. 1567 o výměře celkem cca 10m2 vše v k. ú. Havlíčkův Brod.

 

478/10 Prodej pozemku stpč. 3229 v k. ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku stpč. 3229 o výměře 99  m2 v k. ú. Havlíčkův Brod  společnosti NEST.HB spol. s r. o., Žižkova č. 65, Havlíčkův Brod IČ: 259 29 011. Cena pozemku činí 1100 Kč/m2. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

479/10 Dohoda o splátkovém kalendáři s Okresní hospodářskou komorou Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje dohodu o splátkovém kalendáři s Okresní hospodářskou komorou Havlíčkův Brod (IČ:60110201) dle podkladové přílohy  č. 15144.           .

 

480/10 Směna pozemku ppč. 11/6 v k. ú. Březinka

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku v k. ú. Březinka ppč. 11/3 o výměře 86 m2 odděleného geometrickým plánem č. 69-51/2010 z pozemku ppč. 11/6 za pozemek ppč. 2/2 o výměře 13 m2 odděleného týmž geometrickým plánem z pozemku ppč. 2  v k. ú. Březinka ve vlastnictví Miroslava V., Březinka. Miroslav V. uhradí finanční rozdíl v ceně pozemků 13 213 Kč městu Havlíčkův Brod. Žadatel dále uhradí polovinu souvisejících nákladů v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

481/10 Prodej části pozemku v k. ú. Termesivy stpč. 42/3

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k. ú. Termesivy ppč. 642/2 o výměře 18 m2 odděleného geometrickým plánem č. 370-290/2010 z pozemku ppč. 642 Stanislavě C., Praha. Cena pozemku činí  409 Kč/m2. Žadatelka dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města. Přístup k sousední nemovitosti ve vlastnictví města bude ošetřen věcným břemenem.

 

482/10 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3274/3 v domě čp. 3274,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č.st. 6055  zast.pl. a nádvoří, se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Hana Č. a Martin Č., Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 937.988,-Kč.

 

483/10 Prodej pozemku parcelní číslo 785/31 v k.ú. Havlíčkův Brod - revokace

Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 248/10 ze dne 21.6.2010 takto:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parcelní číslo 785/31 o výměře 686 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod firmě HBC - servis s.r.o., IČ: 26236508, DIČ: CZ26236508, se sídlem Antonína Procházky 413/34, 62300 Brno, za kupní cenu 2.333 Kč/m2. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města. 

Pokud bude kupní cena hrazena po podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí a kupující nezaplatí kupní cenu řádně a včas, má Město Havlíčkův Brod právo od kupní smlouvy odstoupit a požadovat náhradu veškerých nákladů, které vynaloží v souvislosti s realizací svého práva na odstoupení, včetně dalších nákladů s tím spojených.

Kupující se zavazuje v případě neuhrazení kupní ceny v době splatnosti podepsat souhlasné prohlášení nutné k zapsání tohoto jednostranného úkonu odstoupení prodávajícího do Katastru nemovitostí České republiky.

 

484/10 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodeje bytových  jednotek  takto:   

 

1) bytové jednotky č. 3276/1 v domě čp. 3276,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod,   

včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č.st. 6053  zast.pl. a nádvoří se všemi součástmi a  příslušenstvím.

Kupující: Lenka S., Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 940 904,-Kč.

 

2) bytové jednotky č. 3210/4 v domě čp. 3209, 3210,  ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Petra P., Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 531 326,-Kč.

 

485/10 Žádost o vrácení kauce

Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů Jana a Miloslavy Ch. a neschvaluje  vrácení kauce složené v souvislosti s výběrovým řízením prodeje bytu č.1868/7, Havlíčkův Brod.

 

486/10 Žádost - změna prohlášení vlastníka

Zastupitelstvo města souhlasí se změnou Prohlášení vlastníka domu čp.439, ulice Strážná ze dne 28.8.2006 dle podkladu č. 327/2010 a jeho podkladové přílohy č. 15245.

 

487/10 Svěření movitého majetku do správy příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Zastupitelstvo města schvaluje převod movitého majetku příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 k hospodaření a plnění hlavního účelu organizace, který je specifikován dodatkem č. 1 přílohy zřizovací listiny č. 3 ve znění podkladové přílohy č.15263.

 

488/10 Záměr prodeje pozemku ppč. 1860/5 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku ppč. 1860/5 o výměře 65 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod.

 

489/10 Změna obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 8/2010, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných městem Havlíčkův Brod, ve znění podkladové přílohy č. 15162 .

 

490/10 Programy na obnovu kulturních památek

Zastupitelstvo města zplnomocňuje radu města k odsouhlasení příspěvku majitelům nemovitostí na jejich obnovu z programu Poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina a Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2011 do výše limitu schváleného rozpočtu.

 

491/10 Prodej plynárenského zařízení - kasárna letiště

Zastupitelstvo města ukládá radě města uzavřít kupní smlouvu, číslo smlouvy: 150/10/KS – 1510000628 s VČP Net s.r.o., IČ 27495949 dle podkladové přílohy č.15169, jejíž předmětem je úplatný převod plynárenského zařízení „Plynofikace areálu letiště, Havlíčkův Brod“.

 

492/10 Plánovací smlouva - novostavba polyfunkčního domu

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb. uzavření plánovací smlouvy dle podkladové přílohy č.15237 s Ivanou F., jejíž předmětem je výstavba veřejné dopravní infrastruktury v rámci stavby „Novostavba polyfunkčního domu“.

 

493/10 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2011 Smíšenému pěveckému sboru Jasoň, o.s., IČ 62696165, Na Spravedlnosti 3213, Havlíčkův Brod, ve výši 85.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti kultury - činnost pěveckého sboru.

 

494/10 Žádost - změna prohlášení vlastníka

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje spoluvlastnického podílu na společném prostoru A3 v domě čp.439 v ulici Strážná  a s tím spojeného spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc.č.st.1279,  č.1953/1 a č.1963/17.

 

495/10 Žádost - změna prohlášení vlastníka

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje spoluvlastnického podílu na dřevníku postaveném na parc.č. st.1279/2 a  spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č.st.1279/2 v k.ú. Havlíčkův Brod.

 

496/10 Záměr prodeje části  pozemku v k. ú. Perknov ppč. 747/1

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k. ú.  Perknov  ppč. 747/1 o výměře cca 45 m2.

 

497/10 Rekonstrukce silnice II/150, ul.Žižkova

Zastupitelstvo města schvaluje koupi celého pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 112/11  - parcela ve zjednodušené evidenci o výměře 98 m2 od Mileny P., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí  49 050,- Kč. Náklady spojené s převodem budou hrazeny kupujícím včetně posudku.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                         Bc. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta