Usnesení z jednání zastupitelstva města dne 12.9.2016Přítomni:

MUDr. Pavel Antonín, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Vladimír Frič, Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Jan Hyliš, MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, Ing. Čeněk Jůzl, Petr Korčák, Ing. Ivan Kuželka, PaedDr. Martina Matějková, Ivana Mojžyšková, Jan Nosek, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Jan Schwarz, Ing. Vladimír Slávka, MUDr. Lucie Stehlíková, Zbyněk Stejskal, MUDr. Jiří Stryhal, Mgr. Jan Tecl, MBA, Eva Vyoralová

 

201/16 Pasport sakrálních památek

Zastupitelstvo města ukládá radě města pořízení pasportizace sakrálních a hřbitovních památek ve městě Havlíčkův Brod včetně fotodokumentace.

 

202/16 Informace o provedených kontrolách

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z kontroly kvality poskytovaných služeb příspěvkovou organizací Sociální služby města Havlíčkova Brodu.

 

203/16 Zpráva z členské schůze Lesního družstva ve Štokách

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z členské schůze Lesního družstva ve Štokách IČO 64829561 konané 20. května 2016 předložený v podkladové příloze č. 32520.

 

204/16 Zpráva z řádné valné hromady Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. IČO 48171590 konané dne 24. května 2016 dle podkladové přílohy č. 32525 a notářský zápis dle podkladové přílohy č. 32526.

 

205/16 Zpráva z řádné valné hromady společnosti Kulturní dům "Ostrov" spol. s r. o.

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o konání řádné valné hromady společnosti Kulturní dům „Ostrov“, spol. s r.o., IČO 474 53 281, Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod, konané dne 24. srpna 2016, dle podkladové přílohy č. 32804.

 

206/16 Zpráva z řádné valné hromady společnosti Kulturní dům "Ostrov" spol. s r. o.

Zastupitelstvo města navrhuje valné hromadě obchodní společnosti Kulturní dům „Ostrov“, spol. s r.o., IČO 474 53 281, Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod zvolit jednatelem Ing. Tomáše Hermanna.

 

207/16 Zpráva z řádné valné hromady společnosti Kulturní dům "Ostrov" spol. s r. o.

Zastupitelstvo města navrhuje valné hromadě obchodní společnosti Kulturní dům „Ostrov“, spol. s r.o., IČO 474 53 281, Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod zvolit dozorčí radu ve složení: Jan Schwarz, Bc. Ivana Mojžyšková, Ing. Vladimír Frič.

 

208/16 Ceny města Havlíčkova Brodu pro nejlepší žáky základních škol za školní rok 2015/2016

Zastupitelstvo města schvaluje 21 laureátů na udělení Ceny města Havlíčkova Brodu pro nejlepší žáky základních škol za školní rok 2015/2016: 

Základní škola a Praktická skola, U Trojice: 5 000 Kč - Miluše Čermáková, 3 000 Kč - Milan Murga, 2 000 Kč - Lukáš Berger; 

ZŠ Konečná: 5 000 Kč - Adam Pipek, 3 000 Kč - Barbora Teclová, 2 000 Kč - Michaela Jechová; 

ZŠ Nuselská: 5 000 Kč - Adéla Meruňková, 3 000 Kč - Zuzana Kottinková, 2 000 Kč - Jakub Hozlár; 

ZŠ Štáflova: 5 000 Kč - Zdeňka Dobrovolná, 3 000 Kč - Kateřina Hejkalová, 2 000 Kč - Jan Hlaváč;

ZŠ V Sadech: 5 000 Kč - Tereza Kotlasová, 3 000 Kč - Monika Doležalová, 2 000 Kč - Ondřej Kulhánek;

ZŠ a MŠ Wolkerova: 5 000 Kč - Petr Sojka, 3 000 Kč - Martin Toman, 2 000 Kč - Rostislav Boček;

Gymnázium Havlíčkův Brod: 5 000 Kč - Ondřej Mach, 3 000 Kč - Jan Šidlák, 2 000 Kč -  Markéta Vodrážková.

 

209/16 Zpráva z řádné valné hromady Úpravna vody Želivka, a.s.

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z řádné valné hromady společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. IČO 26496224 konané 17. června 2016 předložený v podkladové příloze č. 32496.

 

210/16 Předseda a členové Osadního výboru Termesivy

Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci všech členů Osadního výboru Termesivy, a to: pana Jana Kocourka, paní Gabriely Procházkové a paní Marie Křepinské a děkuje jim za dosavadní vykonanou práci.

 

211/16 Předseda a členové Osadního výboru Termesivy

Zastupitelstvo města volí za předsedu Osadního výboru Termesivy pana Pavla Svobodu, a zároveň volí členy Osadního výboru Termesivy, a to: paní Lenku Krejčovou, a paní Svatavu Kadlecovou.

 

212/16 Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně - FC Slovan Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města v souladu s § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a na základě důvodů uvedených v písemné žádosti spolku FC Slovan Havlíčkův Brod, Ledečská 2848, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 265 85 162, o prominutí odvodu ve výši 232.734,- Kč a penále za porušení podmínek sjednaných smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města č. OVVV/90/2014/LK a č. OVVV/91/2014/LK, se kterými se ztotožňuje, promíjí povinnost odvodu ve výši 209.460,-  Kč a v plném rozsahu promíjí penále náležející poskytovateli dotace podle § 22, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. FC Slovan Havlíčkův Brod odvede částku nesprávně použitých a vyúčtovaných prostředků dotace tj. 23.274,- Kč.

 

213/16 Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně - Kalamajka, folklórní soubor Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města v souladu s § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a na základě důvodů uvedených v písemné žádosti spolku Kalamajka, folklórní soubor Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 19, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 464 83 764, o prominutí odvodu ve výši 60.000,- Kč a penále za porušení podmínek sjednaných smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města č. OVVV/103/2014/LK, se kterými se ztotožňuje, promíjí povinnost odvodu ve výši 57.000,-  Kč a v plném rozsahu promíjí penále náležející poskytovateli dotace podle § 22, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. Kalamajka, folklórní soubor Havlíčkův Brod odvede částku nesprávně použitých a vyúčtovaných prostředků dotace tj. 3.000,- Kč.

 

214/16 Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně - MgA. Martin Petrák

Zastupitelstvo města v souladu s § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a na základě důvodů uvedených v písemné žádosti MgA. Martina Petráka, Havlíčkova 2215, 580 01 Havlíčkův Brod, o prominutí odvodu ve výši 70.000,- Kč a penále za porušení podmínek sjednaných smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města č. OVVV/119/2014/LK, se kterými se ztotožňuje, promíjí povinnost odvodu ve výši 63.000,-  Kč a v plném rozsahu promíjí penále náležející poskytovateli dotace podle § 22, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. MgA. Martin Petrák odvede částku nesprávně použitých a vyúčtovaných prostředků dotace tj. 7.000,- Kč.

 

215/16 Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně - Vladěna Ranecká, DiS.

Zastupitelstvo města v souladu s § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a na základě důvodů uvedených v písemné žádosti Vladěny Ranecká, DiS., Štáflova 2004, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 72803185, o prominutí odvodu ve výši 7.000,- Kč a penále za porušení podmínek sjednaných smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města č. OVVV/122/2014/LK, se kterými se ztotožňuje, promíjí povinnost odvodu ve výši 5.950,-  Kč a v plném rozsahu promíjí penále náležející poskytovateli dotace podle § 22, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. Vladěna Ranecká, DiS. odvede částku nesprávně použitých a vyúčtovaných prostředků dotace tj. 1.050,- Kč.

 

216/16 Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně - Sbor Církve bratrské v Havlíčkově Brodě

Zastupitelstvo města v souladu s § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a na základě důvodů uvedených v písemné žádosti Sboru Církve bratrské v Havlíčkově Brodě, Strážná 1364, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 736 34 301, o prominutí odvodu ve výši 5.000,- Kč a penále za porušení podmínek sjednaných smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města č. OVVV/124/2014/LK, se kterými se ztotožňuje, promíjí povinnost odvodu ve výši 4.250,- Kč a v plném rozsahu promíjí penále náležející poskytovateli dotace podle § 22, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. Sbor Církve bratrské v Havlíčkově Brodě odvede částku nesprávně použitých a vyúčtovaných prostředků dotace tj. 750,- Kč.

 

217/16 Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně - Sbor dobrovolných hasičů Svatý Kříž

Zastupitelstvo města v souladu s § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a na základě důvodů uvedených v písemné žádosti Sboru dobrovolných hasičů Svatý Kříž, Svatý Kříž, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 601 28 721, o prominutí odvodu ve výši 5.000,- Kč a penále za porušení podmínek sjednaných smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města č. OVVV/129/2014/LK, se kterými se ztotožňuje, promíjí povinnost odvodu ve výši 4.500,- Kč a v plném rozsahu promíjí penále náležející poskytovateli dotace podle § 22, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. Sbor dobrovolných hasičů Svatý Kříž odvede částku nesprávně použitých a vyúčtovaných prostředků dotace tj. 500,- Kč.

 

218/16 Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně - Sportovní klub stáj Květnov

Zastupitelstvo města v souladu s § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a na základě důvodů uvedených v písemné žádosti Sportovního klubu stáj Květnov, Květnov 54, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 227 49 535, o prominutí odvodu ve výši  5.000,- Kč a penále za porušení podmínek sjednaných smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města č. OVVV/136/2014/LK, se kterými se ztotožňuje, promíjí povinnost odvodu ve výši 4.500,- Kč a v plném rozsahu promíjí penále náležející poskytovateli dotace podle § 22, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. Sportovní klub stáj Květnov odvede částku nesprávně použitých a vyúčtovaných prostředků dotace tj. 500,- Kč.

 

219/16 Odvod za porušení rozpočtové kázně - Valhalla Fight Club

Zastupitelstvo města v souladu s § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a na základě důvodů uvedených v písemné žádosti spolku Valhalla Fight Club, se sídlem Valentova 1737/11, Chodov, 149 00 Praha, IČO 018 50 521, o prominutí odvodu ve výši 5.000,- Kč a penále za porušení podmínek sjednaných smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města č. OVVV/151/2014/LK, se kterými se ztotožňuje, promíjí penále, a to v plném rozsahu. Spolek Valhalla Fight Club podle § 22, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. odvede částku opožděně vyúčtovaných prostředků dotace tj. 5.000,- Kč.

 

220/16 Žádost o individuální dotaci - DUX CULTURA z. s.

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města ve výši 56.000 Kč spolku DUX CULTURA z. s., IČO 044 24 816 , Havlíčkova 2215, 580 01 Havlíčkův Brod, na uspořádání projektu Cyklus komorních koncertů "NÁVRATY", a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), v souladu s podanou žádostí o poskytnutí individuální dotace; a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 32635, č. 32634 a 32636.

Zastupitelstvo města zároveň ukládá zahrnout limit výdajů ve výši schválené individuální dotace do rozpočtových opatření kapitoly 22 Odboru vnějších a vnitřních vztahů k 30.9.2016 včetně dopadu na celkové saldo rozpočtu.

 

221/16 Jednací řád výborů Zastupitelstva města Havlíčkův Brod - osadní výbory; změna č. 2

Zastupitelstvo města schvaluje změnu č. 2 vnitřního předpisu, QS 55-26 Jednací řád výborů Zastupitelstva města Havlíčkův Brod - osadní výbory, dle podkladové přílohy č. 32677 s účinností od 13.9.2016.

 

222/16 Cena města Havlíčkův Brod - Nejkrásnější kniha 26. Podzimního knižního veletrhu

Zastupitelstvo města schvaluje udělení "Ceny města Havlíčkův Brod za nejkrásnější knihu Podzimního knižního veletrhu" v rámci 26. Podzimního knižního veletrhu.

 

223/16 Prodej pozemku č. 1016/15 v katastrálním území Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 1016/15 o výměře 252 m2 v katastrálním území Mírovka Radimu V., Havlíčkův Brod. Cena nemovitosti činí 290 Kč/m2. Žadatel dále uhradí veškeré náklady související s převodem pozemku.

 

224/16 Prodej pozemků č. 2397/1, 1967/3, 1968/14, 1968/ 17, 1968/18, v k.ú. Havlíčkův Brod - areál bývalé zemědělské školy

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků č. 2397/1 o výměře 47 m2, 1967/3 o výměře 18 m2, 1968/14 o výměře 177 m2, 1968/17 o výměře 116 m2, 1968/18 o výměře 130 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod Zbyňku Š., Havlíčkův Brod za cenu 347,88 Kč/m2. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

225/16 Koupě pozemků č. st. 5035, č. 561/3 a 561/14 v k.ú. Havlíčkův Brod - u sportovní haly

Zastupitelstvo města neschvaluje koupi pozemků stč. 5035, č. 561/3 a 561/14 o celkové výměře 1.748 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod od Okresního sdružení sportů Havlíčkův Brod z.s., IČ: 435724, se sídlem Ledečská 3295, Havlíčkův Brod, za cenu 1.156.196 Kč.

 

226/16 Směna pozemků v k.ú. Termesivy

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku č. 11/4 o výměře 25 m2 odděleného z pozemku č. 11, pozemku č. 615/2 o výměře 16 m2 a pozemku č. 615/3 o výměře 1 m2 oddělených z pozemku č. 615, vše v katastrálním území Termesivy, v majetku Města Havlíčkův Brod za pozemek č. 10/18 o výměře 23 m2 oddělený z pozemku č. 10/4 a pozemek č. 10/19 o výměře 31 m2 oddělený z pozemku č. 10/7, vše v katastrálním území Termesivy, v majetku Naděždy Ž., Ledeč nad Sázavou. Směna bude provedena bez finančního dorovnání, žadatelka uhradí 1/2 souvisejících nákladů.

 

227/16 Záměr směny pozemků v k.ú. Suchá - v areálu ZD

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků pč. 2048 o výměře 11.925 m2, pč. 2097 o výměře 160 m2, pč. 2101 o výměře 305 m2, pč. 2096 o výměře 4.087 m2, stpč. 85/3 o výměře 374 m2, stpč. 85/6 o výměře 54 m2 a stpč. 3/4 o výměře 14 m2 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu.

 

228/16 Záměr prodeje spoluvlastnického podílu částí pozemku č. 260/7 v k.ú. Pohled

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje částí pozemku č. 260/7 (podíl 119/838) o celkové výměře 13.090 m2 v katastrálním území Pohled.

 

229/16 Koupě pozemku č. 3170/5 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Strojírenská

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku č. 3170/5 o výměře 52 m2 v katastrálním území Mírovka od Vladimíra S., Havlíčkův Brod. Cena nemovitosti činí 14.600 Kč. Náklady související s převodem pozemku budou hrazeny městem Havlíčkův Brod.

 

230/16 Záměr prodeje pozemku č. 2038/96 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Sokolovská

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 2038/96 o výměře 75 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

231/16 Záměr prodeje části pozemku č. 690/3 v k.ú. Havlíčkův Brod - Za Hrnčírnou

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 690/3 o výměře cca 40 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

232/16 Záměr prodeje pozemků č. 1223/35, 1223/56, 1223/57, 1223/58, stč. 221/2, 222/2 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu - v areálu bývalého ZD

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 1223/35 o výměře 517 m2, 1223/56 o výměře 96 m2, 1223/57 o výměře 120 m2, 1223/58 o výměře 118 m2, stč. 221/2 o výměře 114 m2 a stč. 222/2 o výměře 75 m2, vše v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu.

 

233/16 Prodej částí pozemků č. 1777/1 a 1777/46, v k.ú. Havlíčkův Brod - Na Spádu

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 1777/111 o výměře 39 m2 odděleného z pozemku č. 1777/1 a pozemku č. 1777/112 o výměře 11 m2 odděleného z pozemku č. 1777/46, v katastrálním území Havlíčkův Brod společnosti COOP družstvo HB, IČ: 0032115, se sídlem U Rajské zahrady 1912/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, za cenu 750 Kč/m2. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

234/16 Koupě částí pozemků č. 538/1 a 2260/8, v k.ú. Havlíčkův Brod - U Slunce

Zastupitelstvo města schvaluje koupi části pozemku č. 538/1 o výměře cca 681 m2 a části pozemku č. 2260/8 o výměře cca 557 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod od společnosti RA HB, v.o.s., IČ: 25970119, se sídlem Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00 Praha 3, za cenu 422 Kč/m2. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady.

 

235/16 Prodej části pozemku č. 2745/18 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Cihelny

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 2745/29 o výměře 108 m2, odděleného z pozemku č. 2745/18 v katastrálním území Havlíčkův Brod Vladimíru R., Havlíčkův Brod, za cenu 260 Kč/m2. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

236/16 Směna pozemků - ulice B. Kobzinové

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku č. 166/4 o výměře 73 m2, odděleného z pozemku č. 166/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod za pozemek č. 3583/8 o výměře 145 m2, oddělený z pozemku č. 3583 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví:

SJM Jiří L. a Věra L., 58001 Havlíčkův Brod 

SJM Jan M. a Věra M., 58001 Havlíčkův Brod 

Marie M., 58001 Havlíčkův Brod 

Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod, IČ 44121, Jihlavská 564, 58001 Havlíčkův Brod 

Pavel P., 58001 Havlíčkův Brod 

SJM Pavel a Dagmar R., 58001 Havlíčkův 

Lenka Ř., 58001 Havlíčkův Brod 

Petr V., 58001 Havlíčkův Brod 

Finanční rozdíl mezi směňovanými pozemky ve výši 12.056 Kč uhradí Město Havlíčkův Brod. Související náklady hradí obě strany rovným dílem.

 

237/16 Směna pozemků č. 45/2 a 43/1 v k.ú. Poděbaby

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku č. 43/1 o výměře 114 m2 v katastrálním území Poděbaby, ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod za pozemek č. 45/2 o výměře 164 m2 v katastrálním území Poděbaby ve vlastnictví Josefa L. a Mariana L., oba trvale bytem Světlá nad Sázavou. Směna bude provedena bez finančního dorovnání, související náklady uhradí obě strany rovným dílem.

 

238/16 Záměr prodeje částí pozemků č. 1806/17 a 1806/7 v k.ú. Havlíčkův Brod - Žižkova

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 1806/17 o výměře cca 100 m2 a části pozemku č. 1806/7 o výměře cca 250 m2, v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

239/16 Směna pozemků v k.ú. Perknov

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku č. 736/5 o výměře 118 m2 ve vlastnictví Jana T., Havlíčkův Brod, za pozemek č. 616/3 o výměře 114 m2 oddělený z pozemku č. 616/2 a pozemek č. 592/16 o výměře 17 m2, oddělený z pozemku č. 595/15, ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod, vše v k.ú. Perknov. Žadatel uhradí polovinu souvisejících nákladů.

 

240/16 Bezúplatný převod pozemků - rybník v Lázničkově stráni

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků č. 848, 849/1, 2305/3, 2307/1, 849/3, 845/2, 850/3, 845/4, 850/2, 2307/3, 845/1, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod do vlastnictví Města Havlíčkův Brod. Převodcem pozemku je ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha.

 

241/16 Prodej části pozemku č. 187 v k.ú. Veselice u Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 187/4 o výměře 115 m2 odděleného geometrickým plánem z pozemku č. 187 v katastrálním území Veselice u Havlíčkova Brodu společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město, za cenu 220 Kč/m2 + DPH. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

242/16 Záměr prodeje pozemků č. 3676 a 3724 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Strážná

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 3676 o výměře 902 m2 a č. 3724 o výměře 419 m2, oba v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

243/16 Prodej části pozemku č. 463/10 v k.ú. Termesivy - Herlify

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 463/17 o výměře 14 m2 odděleného geometrickým plánem č. 464-23/2016 z pozemku č. 463/10 v katastrálním území Termesivy manželům Lence a Davidu T., Litoměřice za cenu 180 Kč/m2. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

244/16 Prodej části pozemku č. 463/10 v k.ú. Termesivy - Herlify

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 463/10 o výměře 79 m2 odděleného geometrickým plánem č. 464-23/2016 z pozemku 463/10 v katastrálním území Termesivy manželům Robertu a Martě K., Havlíčkův Brod za cenu 188 Kč/m2. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

245/16 Koupě části pozemku č. 54/4 v k.ú. Poděbaby

Zastupitelstvo města schvaluje koupi části pozemku č. 54/4 o výměře cca 350 m2 v katastrálním území Poděbaby od Václava K., Chotěboř, za cenu 140 Kč/m2. Související náklady uhradí Město Havlíčkův Brod.

 

246/16 Zpráva z valné hromady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z řádné valné hromady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. IČO 48173002 konané dne 1. června 2016 předložený v podkladové příloze č. 32731.

 

247/16 Koupě pozemků - park Budoucnost

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků č. 1666/8, 1672/9, 1666/9, 1666/6, 1666/7, 1672/8, 1672/5, 1672/7, 1672/6, 1672/10, 1676/2, 1675/8 a 1661/135 v k.ú. Havlíčkův Brod ve vlastnictví Jany K., Liberec XIV-Ruprechtice a Jana R., Hradec Králové, za cenu 90 Kč/m2. Zastupitelstvo města ukládá zahrnout limit výdajů na schválenou koupi pozemků do rozpočtových změn kapitoly 39 Místní hospodářství k 30.9.2016 včetně dopadu na celkové saldo rozpočtu, tj. zvýšení deficitu rozpočtu města pro rok 2016.

 

248/16 Koupě pozemků - U Sv. Jána

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků č. 1811/3,  1811/4,  1812/2, 1813/1, 1813/2,   1814/1, 1814/4,  1847/1,  1847/3,  2541/1, 2542,  3215,  1809/5,  3154/5 v k.ú. Havlíčkův Brod ve vlastnictví Jany K., Liberec XIV-Ruprechtice a Jana R., Hradec Králové, za cenu 1.224.125 Kč. Zastupitelstvo města ukládá zahrnout limit výdajů na schválenou koupi pozemků do rozpočtových změn kapitoly 39 Místní hospodářství k 30.9.2016 včetně dopadu na celkové saldo rozpočtu, tj. zvýšení deficitu rozpočtu města pro rok 2016.

 

249/16 Výkup pozemků pro výstavbu jihovýchodního obchvatu

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parcelní číslo 4286/87 o výměře 6 m2 a pozemku parcelní číslo 4286/108 o výměře 128 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví Lesů České republiky, s.p., IČO: 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19 Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové za kupní cenu 40556 Kč.

 

250/16 Výkup pozemků pro výstavbu jihovýchodního obchvatu

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parcelní číslo 4286/90 o výměře 238 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví Josefa M., Havlíčkův Brod za kupní cenu ve výši 80344 Kč.

 

251/16 Koupě pozemků od Státního statku Jeneč

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků č. 609/9,  2291/1,1547/8, 1547/10 o celkové výměře 1806 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod z vlastnictví České republiky zastoupené Státním statkem Jeneč, státním podnikem v likvidaci, IČ: 00016918, Třanovského 622/11, Řepy, 163 00 Praha 6 do vlastnictví města Havlíčkův Brod za cenu dle znaleckého posudku.

 

252/16 Prodej pozemků - rodinné domy - lokalita Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek pozemková parcela číslo 674/26 a id. 1/6 pozemku pozemková parcela číslo 674/47 v katastrálním území Havlíčkův Brod s kupujícím: ENERGY ENGINEERING s.r.o., IČ: 04977149, se sídlem K Višňovce 1543/3, 153 00 Praha za celkovou kupní cenu 502.865 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

253/16 Prodej pozemků - rodinné domy - lokalita Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek pozemková parcela číslo 659/36 a id. 1/17 pozemku pozemková parcela číslo 659/65 v katastrálním území Havlíčkův Brod s kupujícím: Kamil S., trvale bytem Krásná Hora, 582 34, za celkovou kupní cenu 340.383 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

254/16 Prodej pozemků - rodinné domy - lokalita Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek pozemková parcela číslo 659/31 a pozemek pozemková parcela číslo 659/32 a id. 1/17 pozemku pozemková parcela číslo 659/65 v katastrálním území Havlíčkův Brod s kupujícím: STAVA - František Vališ s.r.o., IČ: 03600297, se sídlem V Údolí 689, 582 63 Ždírec nad Doubravou, za celkovou kupní cenu 642.814 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

255/16 Prodej pozemků - rodinné domy - lokalita Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek pozemková parcela číslo 674/37 v katastrálním území Havlíčkův Brod s kupujícím: Andriy a Anzhelika P., Praha 5 – Radotín, za celkovou kupní cenu 448.308 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

256/16 Kanalizace Pohledští Dvořáci - přijetí daru výtlačného řadu - revokace

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 157/14 ze dne 28.4.2014 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Zastupitelstvo města souhlasí s přijetím daru výtlačného řadu PE 225 mm v délce 2.445 m od společnosti Natura Food Additives, a.s., IČ: 28183096 dle podkladové přílohy č. 32690.

 

257/16 Kanalizace Pohledští Dvořáci - přijetí daru čerpací šachty Š1

Zastupitelstvo města souhlasí s přijetím daru čerpací šachty od společnosti NATURA, a.s., IČ: 60108649 dle podkladové přílohy č. 32776.

 

258/16 Koupě pozemků - u KD Ostrov

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků parcelní čísla 263/6, 263/8, 1877/1, 1877/2, 1873/26, 1873/29, 1873/30, 2447/2, 2447/5, 1876/9, 1876/35 a 1876/38, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod od Emanuely P., Praha 6 - Břevnov a Romana V., Žďár nad Sázavou za celkovou kupní cenu 5 534 200 Kč. Zastupitelstvo města ukládá zahrnout limit výdajů na schválenou koupi pozemků do rozpočtových změn kapitoly 39 Místní hospodářství k 30.9.2016 včetně dopadu na celkové saldo rozpočtu, tj. zvýšení deficitu rozpočtu města pro rok 2016.

 

259/16 Změna ÚP Havl.Brod - Mírovka, J.

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 32732, spočívající ve změně způsobu využití plochy z „NP – Plocha přírodní“ na „SV – Plocha smíšená obytná – venkovská“ ve zmenšeném rozsahu mimo plochu lokálního biokoridoru LBK 42.

 

260/16 Změna ÚP Havl.Brod - Svatý Kříž, Jitka T.

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 32733, spočívající ve změně způsobu využití plochy z „OM – Plocha občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední“ na „BV - Plocha bydlení v rodinných domech - venkovské“.

 

261/16 Změna ÚP Havl.Brod - Havl.Brod, Martin K.

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 32735, spočívající ve změně způsobu využití plochy z „NZ – Plocha zemědělská“ na „BI - Plocha bydlení v rodinných domech – městské a příměstské“.

 

262/16 Změna ÚP Havl.Brod - Havlíčkův Brod, Pavel P.

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 32736, spočívající ve změně způsobu využití plochy z „DS – Plocha dopravní infrastruktury silniční“ a „ZP – Plocha zeleně – zeleň přírodního charakteru“ na „VD – plocha výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba“.

 

263/16 Změna ÚP Havl.Brod - Horní Papšíkov, Jaroslav D.

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 32747, spočívající ve změně způsobu využití plochy z „NZ – Plocha zemědělská“ na „ZS – Plocha zeleně – zeleň soukromá a vyhrazená“.

 

264/16 Změna ÚP Havl.Brod - Havlíčkův Brod, Ludvík P.

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 32754, spočívající ve změně způsobu využití plochy z „BI - Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské“ a „ZO – Plocha zeleně – zeleň ochranná a izolační“ na „BI - Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské“.

 

265/16 Změna ÚP Havl.Brod - Horní Papšíkov, Roman Ž.

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 32755, spočívající ve změně způsobu využití plochy z „NZ – Plocha zemědělská“ na „ZS – Plocha zeleně – zeleň soukromá a vyhrazená“.

 

266/16 Změna ÚP Havl.Brod - Havlíčkův Brod, Stanislav J.

Zastupitelstvo města neschvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 32756, spočívající ve změně způsobu využití plochy z „NZ – Plocha zemědělská“ na „SR - plocha smíšená obytná – rekreační“.

 

267/16 Směna částí pozemků č. 1876/1 a 1876/6 za stavbu na části pozemku č. 1876/6 a 1876/26 v k.ú. Havlíčkův Brod - u KD Ostrov

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku č. 1876/39, odděleného z pozemku č. 1876/1, a pozemků č. 1876/40 a 1876/41, oddělených z pozemku č. 1876/6, o celkové výměře 803 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod, ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za stavbu komunikace na pozemcích č. 1876/6 a 1876/26, v katastrálním území Havlíčkův Brod, ve vlastnictví MJ Play a.s., IČ: 24242217, se sídlem Italská 1580/26, Vinohrady, 120 00 Praha. Žadatel uhradí finanční rozdíl mezi hodnotou směňovaných pozemků a stavby ve výši 503.890 Kč a dále polovinu souvisejících nákladů.

 

268/16 Obnova umělého trávníku UT3G

Zastupitelstvo města projednalo návrh RM na zařazení stavebně udržovacích prací „Výměna umělého fotbalového trávníku UT3G hřiště Na Losích“ v předpokládaném objemu 8,5 mil. Kč a termínem realizace 10/2016-04/2017 do věcného plánu stavebních akcí. Pro financování akce budou využity zdroje akumulované v investičním fondu příspěvkové organizace Technické služby města Havlíčkův Brod do celkové výše 8,5 mil. Kč v rozpočtovém období 2016 a 2017.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Bc. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta