Usnesení z jednání zastupitelstva města dne 11.4.2016Přítomni:

MUDr. Pavel Antonín, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Vladimír Frič, Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, Petr Korčák, Ing. Ivan Kuželka, PaedDr. Martina Matějková, Ivana Mojžyšková, Jan Nosek, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Jan Schwarz, Ing. Vladimír Slávka, MUDr. Lucie Stehlíková, Zbyněk Stejskal, MUDr. Jiří Stryhal, Mgr. Jan Tecl, MBA, Eva Vyoralová

Omluveni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Jan Hyliš, Ing. Čeněk Jůzl

 

60/16 Usnesení Sociální výboru - ze dne 10. 03. 2016

Zastupitelstvo města schvaluje Akční plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na rok 2016, dle podkladové přílohy č. 31457.

 

61/16 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2016

Zastupitelstvo města schvaluje formulář Vyúčtování grantu pro rok 2016 dle podkladové přílohy č. 31358.

 

62/16 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2016

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 10.000,- Kč z grantového programu „Kulturní počin 2016“ Štěpánovi S., Okrouhlička, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na projekt – „Hubertka Open Air 5“ v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 31354, č. 31390, č. 31334, č. 31330.

 

63/16 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2016

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 20.000,- Kč z grantového programu „Kulturní počin 2016“ Římskokatolické farnosti-děkanství Havlíčkův Brod, Rubešovo náměstí 173, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 150 60 527, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na projekt – „Koncert - Wolfgang Amadeus Mozart - Requiem“ v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 31355, č. 31347, č. 31334, č. 31330.

 

64/16 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2016

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 60.000,- Kč z grantového programu „Festival dechových hudeb 2016“ Jaroslavu Dubnovi, Horní Papšíkov 183, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 047 58 552, na projekt – „3. ročník festivalu dechových hudeb Havlíčkův Brod - Memoriál Otto Bauera“ v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 31353, č. 31346, č. 31333, č. 31330.

 

65/16 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2016

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 200.000,- Kč z grantového programu „Havlíčkobrodské kulturní léto 2016“ spolku Orel jednota Havlíčkův Brod, B. Kobzinové 2020, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 751 05 586, na projekt – „Havlíčkobrodské kulturní léto 2016“ v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 31352, č. 31345, č. 31332, č. 31330.

 

66/16 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2016

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 15.000,- Kč z grantového programu „Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2016“ Římskokatolické farnosti-děkanství Havlíčkův Brod, Rubešovo náměstí 173, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 150 60 527, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na projekt – „Noc kostelů 2016“ v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 31351, č. 31344, č. 31331, č. 31330.

 

67/16 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2016

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 20.000,- Kč z grantového programu „Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2016“ spolku Orel jednota Havlíčkův Brod, B. Kobzinové 2020,  580 01 Havlíčkův Brod, IČO 751 05 586, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na projekt – „Koncerty vážné hudby 2016“ v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 31350, č. 31343, č. 31331, č. 31330.

 

68/16 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2016

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 40.000,- Kč z grantového programu „Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2016“ Oblastní charitě Havlíčkův Brod, B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 150 60 233, na projekt – „Hrajeme si s tradicemi“ v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 31349, č. 31342, č. 31331, č. 31330.

 

69/16 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2016

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 55.000,- Kč z grantového programu „Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2016“ Anetě J., Havlíčkův Brod, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na projekt – „Urban art festival 2016“ v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 31348, č. 31408, č. 31331, č. 31330.

 

70/16 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2016 (přesun finančních prostředků)

Zastupitelstvo města schvaluje převedení finančních prostředků ve výši 40.000 Kč z grantového programu Kulturní počin 2016 na grantový program Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2016.

 

71/16 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - sociální granty 2016 (Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod)

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 15.000 Kč z grantového programu „Město bez bariér 2016“ Oblastnímu spolku ČČK Havlíčkův Brod, Rubešovo náměstí 171, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 004 26 164, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na projekt – „Výtvarná akademie pro seniory – I Rembrandt nějak začínal“ v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 31552, č. 31551, č. 31300 a č. 31299.

 

72/16 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - sociální granty 2016 (Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, OV Havl. Brod)

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 30.000 Kč z grantového programu „Město bez bariér 2016“ Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, OV Havlíčkův Brod, Nádražní 397, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 601 28 402, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na projekt – „Den dětí 2016 - Integrace sluchově postižených do společnosti“ v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 31305, č. 31302, č. 31300 a č. 31299.

 

73/16 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - sociální granty 2016 (MaMMacentrum - hudba dětem, z. ú.)

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 18.000 Kč z grantového programu „Město bez bariér 2016“ pro MaMMacentrum - hudba dětem, z. ú., IČO 037 77 332, Vagonova 2652, 580 01 Havlíčkův Brod, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na projekt – „Den D, aneb Babi, dědo, vyprávěj!“ v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 31304, č. 31301, č. 31300 a č. 31299.

 

74/16 Žádost o individuální dotaci - FC Slovan Havlíčkův Brod (61. ročník turnaje "O pohár města Havlíčkův Brod")

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 35.000,- Kč spolku FC Slovan Havlíčkův Brod, IČO 265 85 162, Ledečská 2848, 580 01 Havlíčkův Brod na uspořádání „Tománkova memoriálu - 61. ročníku mezinárodního fotbalového turnaje starších žáků – O pohár města Havlíčkův Brod“, v souladu s podanou žádostí o poskytnutí individuální dotace, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 31412, 31206 a 31411.  

Zastupitelstvo města zároveň ukládá zahrnout limit výdajů ve výši schválené individuální dotace do rozpočtových opatření kapitoly 22 Odboru vnějších a vnitřních vztahů k 30.4.2016 včetně dopadu na celkové saldo rozpočtu pro rok 2016.

 

75/16 Novinářská křepelka za rok 2015 - cena města

Zastupitelstvo města schvaluje udělení ceny města "Novinářská křepelka, cena určená pro mladé novináře do 33 let" s finanční odměnou ve výši 3.333 Kč - vítěze této kategorie určí odborná porota Nadace Českého literárního fondu dne 26. 5. 2016.

 

76/16 Finanční dar Nemocnici Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1.000.000 Kč Nemocnici Havlíčkův Brod, IČO 001 79 540, se sídlem Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod, a zároveň schvaluje Darovací smlouvu dle podkladové přílohy č. 31414.

Zastupitelstvo města zároveň ukládá zahrnout limit výdajů ve výši schváleného daru do rozpočtových opatření kapitoly 22 Odboru vnějších a vnitřních vztahů k 30.4.2016 včetně dopadu na celkové saldo rozpočtu pro rok 2016.

 

77/16 Schválení účetní závěrky města Havlíčkův Brod za rok 2015

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod v souladu s ustanovením § 43 a § 84, písm. b) zákona 128/2000 Sb. o obcích a vyhláškou č. 220/2013 projednalo a schvaluje účetní závěrku účetní jednotky město Havlíčkův Brod sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2015. Hospodářský výsledek po zdanění k rozvahovému dni 31.12.2015 činil (+) 43 872 097,60 Kč.

 

78/16 Závěrečný účet města Havlíčkův Brod za rok 2015

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod v souladu s § 43 a § 84, odst. 2. písm. b) zákona 128/2000 Sb. o obcích a § 17 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů oba v platném znění projednalo materiál Závěrečný účet města Havlíčkův Brod za rok 2015 včetně:

- Důvodové zprávy Závěrečného účtu města za rok 2015

- Zprávy o přezkoumání hospodaření města Havlíčkův Brod za rok 2015 

- Tabulkového přehledu o finančním hospodaření města za rok 2015

 

V souladu s § 17, odst.7, písm. a) schvaluje zastupitelstvo města závěrečný účet města Havlíčkův Brod za rok 2015 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením města v roce 2015 bez výhrad.

 

Souhrnné údaje finančního hospodaření města za rok 2015:

- rozpočtové příjmy 485 032 168,6 Kč

- rozpočtové výdaje 473 310 054,92Kč

- výdaje na splátky úvěrů a půjček 1 988 000 Kč

- celkové saldo rozpočtového hospodaření = PŘEBYTEK (+)11 722 113,68Kč

- zůstatek finanční hotovosti na bankovních účtech k 31.12.2015 činil 169 822 605,47 Kč (v tom: 140 892 624,72 na účtech termínovaných vkladů).

- zůstatek jistiny nesplacených úvěrů a půjček a emitovaných směnek města k 31.12.2015 činil 26 853 479,00 Kč (v tom 20 492 879,00 Kč emitované zajišťovací směnky programu 30 BJ Výšina)

 

79/16 Žádost o individuální finanční podporu - TJ Jiskra Havlíčkův Brod (na vybavení softbalového zázemí)

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 97.962 Kč spolku TJ Jiskra Havlíčkův Brod, IČO 005 29 672, Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na vybavení zázemí softbalového areálu na Plovárenské ulici v Havlíčkově Brodě v souladu s podanou žádostí o individuální dotaci, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 31417, 31415 a 31416.

Zastupitelstvo města zároveň ukládá zahrnout limit výdajů ve výši schválené individuální dotace do rozpočtových opatření kapitoly 22 Odboru vnějších a vnitřních vztahů k 30.4.2016 včetně dopadu na celkové saldo rozpočtu pro rok 2016.

 

80/16 Prodej pozemku č. 1794/13 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Staškova

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 1794/13 o výměře 6 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod za cenu 548 Kč/m2:

Blance K., Havlíčkův Brod (podíl 7/12)

Josefu K., Havlíčkův Brod (podíl 1/12)

Martinu K., Havlíčkův Brod (podíl 1/12)

Miloslavu K., Veselý Žďár (podíl 1/12)

Tomáši K., Havlíčkův Brod (podíl 1/12)

Zuzaně K., Havlíčkův Brod (podíl 1/12).

Žadatelé uhradí související náklady.

 

81/16 Koupě pozemků - park Budoucnost

Zastupitelstvo města neschvaluje koupi pozemků č. 1666/8, 1672/9, 1666/9, 1666/6, 1666/7, 1672/8, 1672/5, 1672/7, 1672/6, 1672/10, 1676/2, 1675/8 a 1661/135 o celkové výměře 6.154 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví Jany K., Liberec a Jana R., Hradec Králové, za navrženou cenu 150 Kč/m2.

 

82/16 Prodej práva stavby - pozemek č. 162/37 v k.ú. Poděbaby

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného práva stavby“ k pozemku č. 162/87 o výměře 1.787 m2 odděleného z pozemku č. 162/37 v katastrálním území Poděbaby mezi Městem Havlíčkův Brod a společností CORA HB Autodíly s.r.o., se sídlem Domažlická 1256/1, 130 00 Praha - Žižkov, za cenu 181.202 Kč bez DPH.

 

83/16 Prodej pozemku č. 3821 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Havířská

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 3821 o výměře 181 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod společnosti ZEMPO STOBER s.r.o., IČ: 27467198, se sídlem Na Baště sv. Ludmily 253/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany, za cenu 620 Kč/m2. Žadatel uhradí související náklady.

 

84/16 Záměr prodeje části pozemku č. 2745/18 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Cihelny

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 2745/18 o výměře cca 90 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

85/16 Smlouva o bezúplatném převodu majetku č. 178/2016 - lokalita Zahradnického

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku č. 178/2016 včetně doložky, ve věci převodu pozemku č. 930/51 v katastrálním území Havlíčkův Brod městu Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 31253. Převodcem pozemku je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.

 

86/16 Prodej částí pozemku č. 659/60 v k.ú. Havlíčkův Brod - trafostanice Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků č. 659/78 o výměře 12 m2 a st. č. 7770 o výměře 14 m2 oddělených z pozemku č. 659/60 v katastrálním území Havlíčkův Brod za cenu 850 Kč/m2 + DPH společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly.

 

87/16 Prodej pozemků - rodinné domy - lokalita Rozkoš

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 18/16 ze dne 15.2.2016 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek pozemková parcela číslo 674/25 a id. 1/6 pozemku pozemková parcela číslo 674/47 v katastrálním území Havlíčkův Brod s kupujícím: ENERGY ENGINEERING s.r.o., IČO: 049 77 191, K Višňovce 1543/3, 153 00 Praha, za celkovou kupní cenu 275.153 Kč. Kupní smlouva bude uzavřena po zápisu společnosti do obchodního rejstříku. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

88/16 Prodej pozemků - bytové domy - lokalita Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného práva stavby“ k pozemku č. 659/41 o výměře 1.234 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod mezi Městem Havlíčkův Brod a Vlastou D., Havlíčkův Brod, za cenu 1.482.034 Kč bez DPH.

 

89/16 Prodej pozemků - rodinné domy - lokalita Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek pozemková parcela číslo 659/35 a id. 1/17 pozemku pozemková parcela číslo 659/65 v katastrálním území Havlíčkův Brod s kupujícím: N. VAN TRUNG, Havlíčkův Brod, za celkovou kupní cenu 340.383 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

90/16 Koupě pozemků - areál Vysoká - revokace

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 49/16 ze dne 15.2.2016 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků č. 145/1, 147/5 a 165/5 o celkové výměře 14.112 m2 v k.ú. Vysoká u Havlíčkova Brodu, za cenu 10 Kč/m2 s předkupním právem pro stávající vlastníky pozemků:

Václav B., Havlíčkův Brod, 

Stanislav D., Havlíčkův Brod 

Petr H., Havlíčkův Brod

Josef Ch., Havlíčkův Brod 

Aleš K., Havlíčkův Brod 

Pavel L., Havlíčkův Brod

Zdeněk N., Havlíčkův Brod 

Pavel V., Havlíčkův Brod

Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady.

 

91/16 Nabídka nemovitosti ke koupi - ulice Nádražní

Zastupitelstvo města neschvaluje koupi budovy čp. 32 v Nádražní ulici na pozemku č. st. 416 v katastrálním území Havlíčkův Brod. Pro uvedený majetek nemá samospráva účelné využití.

 

92/16 Souhlasné prohlášení k pozemku č. 2371/2 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice P.F. Ledvinky

Zastupitelstvo města nesouhlasí s vydáním souhlasného prohlášení osvědčující vydržení vlastnického práva k pozemku č. 2371/2 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve výši id. 1/2 Aleně K., Praha a id. 1/2 Martině M., Praha.

 

93/16 Prodej pozemku č. 2371/2 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice P.F. Ledvinky

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 2371/2 o výměře 127 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod id. 1/2 Aleně K., Praha a id. 1/2 Martině M. Praha. Cena nemovitosti činí 710 Kč/m2. Žadatelky dále uhradí veškeré náklady související s převodem pozemku.

 

94/16 Koupě pozemku č. 1047/7 v k.ú. Mírovka - veřejné osvětlení

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku č. 1047/7 o výměře 30 m2 v katastrálním území Mírovka od:

1/8 Marie H., Brtnice 

1/4 Štěpánka L. Z., Vyskeř 

1/2 Marie M., Přibyslav 

1/8 Anna Š., České Budějovice. 

Cena nemovitosti činí 5.900 Kč/m2. Náklady související s převodem pozemku budou hrazeny městem Havlíčkův Brod.

 

95/16 Koupě pozemků č. 1040/11, 1040/13, 1040/12, 1040/7, 1040/6, 1040/15, 694 a 1040/16 - komunikace v Mírovce

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku č. 1040/6 o výměře 1 m2 odděleného geometrickým plánem č. 530 - 508/2014 z pozemku č. 731 v katastrálním území Mírovka od Zdeňky N., Havlíčkův Brod za celkovou cenu 211 Kč. Náklady související s převodem pozemku budou hrazeny městem Havlíčkův Brod.

 

96/16 Koupě pozemků č. 1040/11, 1040/13, 1040/12, 1040/7, 1040/6, 1040/15, 694 a 1040/16 - komunikace v Mírovce

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku: 

- č. 1040/15 díl "a" o výměře 44 m2 odděleného geometrickým plánem č. 530 - 508/2014 z pozemku stč. 78 a díl "b" o výměře 6 m2 odděleného geometrickým plánem č. 530 - 508/2014 z pozemku č. 694, vše v katastrálním území Mírovka od Petry M., Havlíčkův Brod za celkovou cenu 10.530 Kč. Náklady související s převodem pozemku budou hrazeny městem Havlíčkův Brod.

 

97/16 Koupě pozemků č. 1040/11, 1040/13, 1040/12, 1040/7, 1040/6, 1040/15, 694 a 1040/16 - komunikace v Mírovce

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku č. 1040/16 o výměře 2 m2 odděleného geometrickým plánem č. 530 - 508/2014 z pozemku stč. 79 v katastrálním území Mírovka od Pavla Z. a Arnošty Z., Havlíčkův Brod za celkovou cenu 421 Kč. Náklady související s převodem pozemku budou hrazeny městem Havlíčkův Brod.

 

98/16 Koupě pozemků č. 1040/11, 1040/13, 1040/12, 1040/7, 1040/6, 1040/15, 694 a 1040/16 - komunikace v Mírovce

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku č. 1040/ 7 o výměře 13 m2 odděleného geometrickým plánem č. 530 - 508/2014 z pozemku č. 733 v katastrálním území Mírovka od Miloslava A. a Marie A., Havlíčkův Brod za celkovou cenu 2.738 Kč. Náklady související s převodem pozemku budou hrazeny městem Havlíčkův Brod.

 

99/16 Koupě pozemků č. 1040/11, 1040/13, 1040/12, 1040/7, 1040/6, 1040/15, 694 a 1040/16 - komunikace v Mírovce

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku č. 1040/12 o výměře 142 m2 odděleného geometrickým plánem č. 530 - 508/2014 z pozemku č. 744/6 v katastrálním území Mírovka od Aleny Č., Praha za celkovou cenu 29.905 Kč. Náklady související s převodem pozemku budou hrazeny městem Havlíčkův Brod.

 

100/16 Koupě pozemků č. 1040/11, 1040/13, 1040/12, 1040/7, 1040/6, 1040/15, 694 a 1040/16 - komunikace v Mírovce

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku: 

- č. 1040/11 o výměře 87 m2 odděleného geometrickým plánem č. 530 - 508/2014 z pozemku č. 744/5  

- č. 1040/13 o výměře 6 m2 odděleného geometrickým plánem č. 530 - 508/2014 z pozemku č. 745/1,  

vše v katastrálním území Mírovka od Květoslavy L., Havlíčkův Brod za celkovou cenu 19.586 Kč. Náklady související s převodem pozemků budou hrazeny městem Havlíčkův Brod.

 

101/16 Záměr směny pozemku č. 747/1 v k.ú. Perknov - ulice Spojovací - rekonstrukce komunikace

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku č. 747/1 o výměře cca 48 m2 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za část pozemku stč. 25 o výměře cca 22 m2 ve vlastnictví žadatelů, oba v katastrálním území Perknov.

 

102/16 Koupě pozemků č. 222/19 a 222/25 v k.ú. Poděbaby - Občiny

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku č. 222/19 o výměře 1.104 m2 a 222/25 o výměře 64 m2 včetně tělesa místní komunikace, oba v katastrálním území Poděbaby ve vlastnictví společnosti ROSS Holding a.s., IČO: 25259741, se sídlem Jihlavská 893, Havlíčkův Brod od společnosti Česká insolvenční v.o.s.,  insolvečního správce oprávněného k nakládání s majetkovou podstatou této společnosti. Cena nemovitosti činí 1 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí veškeré náklady související s převodem pozemků.

 

103/16 Věcné břemeno - nasvětlení přechodů pro chodce

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu umístění a provozování "Nasvětlení přechodů pro chodce na světelné křižovatce ul. Masarykova - ul. U Cihláře, Havl.Brod" ve prospěch města Havlíčkův Brod. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků č. 2327/6 a 3772/22, v katastrálním území Havlíčkův Brod v rozsahu geometrického plánu č. 7506-83/2016, ve vlastnictví Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně. Související náklady uhradí město Havlíčkův Brod.

 

104/16 Záměr prodeje části pozemku č. 2260/3 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Bezručova

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 2260/3 o výměře cca 55 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

105/16 Záměr směny části pozemků č. 453, 449 v k.ú. Termesivy - vodní nádrž

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny pozemku č. 453 o výměře cca 2.975 m2 a části pozemku č. 449 o výměře cca 410 m2, v katastrálním území Termesivy za pozemek č.1013/2 o výměře 2387 m2 v k.ú. Kojetín, č. 1025 o výměře 3699 m2 v k.ú Břevnice, č. 456/3 o výměře 3462 m2 v k.ú. Termesivy, č. 888/20 o výměře 14056 m2 v k.ú. Mírovka, č. 849/2 o výměře 1672 m2 v k.ú. Mírovka  a č. 553 o výměře 1485 m2 v k.ú. Mírovka.

 

106/16 Prodej pozemků - lokalita Spálená Stráň

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků č. 632/16, 628/127, 632/18, 4270, 628/126 o celkové výměře 883 m2, v katastrálním území Havlíčkův Brod Ondřeji L., Úhořilka a Janě N., Havlíčkův Brod, každý id. 1/2, za cenu 1.237.966 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady.

 

107/16 Výkup pozemků pro výstavbu jihovýchodního obchvatu

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parcelní číslo 4286/110 o výměře 137 m2, pozemku parcelní číslo 4286/58 o výměře 617 m2 a pozemku parcelní číslo 4286/59 o výměře 361 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví Anny Š., Háj, za kupní cenu 256.199 Kč ve znění podkladové přílohy číslo 31502.

 

108/16 Výkup pozemků pro výstavbu jihovýchodního obchvatu

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parcelní číslo 4286/61 o výměře 117 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví Víta R., Havlíčkův Brod za kupní cenu 28.080 Kč ve znění podkladové přílohy číslo 31373.

 

109/16 Výkup pozemků pro výstavbu jihovýchodního obchvatu

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parcelní číslo 650/57 o výměře 483 m2 v katastrálním území Termesivy ve vlastnictví Františka E., Praha za kupní cenu 140.263 Kč ve znění podkladové přílohy číslo 31372.

 

110/16 Vyhodnocení Koncepce kultury 2016

Zastupitelstvo města schvaluje zprávu o plnění Koncepce kultury města Havlíčkův Brod v roce 2015 dle podkladové přílohy č. 31229.

 

111/16 Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi působícími v sociálních službách v roce 2016

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o přistoupení k Pověření Kraje Vysočina mezi městem Havlíčkův Brod a Centrem J. J. Pestalozziho, Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim, IČ: 25918974, dle podkladové přílohy č. 31497, zároveň schvaluje ukončení smlouvy o poskytnutí finanční podpory na úhradu části nákladů spojených se zabezpečením sociálních služeb č. OSVŠ/7/2015.

 

112/16 Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi působícími v sociálních službách v roce 2016

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o přistoupení k Pověření Kraje Vysočina mezi městem Havlíčkův Brod a ÚSVITem - zařízením SPMP Havlíčkův Brod, Nádražní 909, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 601128640, dle podkladové přílohy č. 31498, zároveň schvaluje ukončení smlouvy o poskytnutí finanční podpory na úhradu části nákladů spojených se zabezpečením sociálních služeb č. OSV/3/2009.

 

113/16 Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi působícími v sociálních službách v roce 2016

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o přistoupení k Pověření Kraje Vysočina mezi městem Havlíčkův Brod a Kolpingovým dílem ČR, náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 43379729, dle podkladové přílohy č. 31494, zároveň schvaluje ukončení smlouvy o poskytnutí finanční podpory na úhradu části nákladů spojených se zabezpečením sociálních služeb č. OSVŠ/5/2014.

 

114/16 Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi působícími v sociálních službách v roce 2016

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o přistoupení k Pověření Kraje Vysočina mezi městem Havlíčkův Brod a Fokusem Vysočina Havlíčkův Brod, 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 15060306, dle podkladové přílohy č. 31496, zároveň schvaluje ukončení smlouvy o poskytnutí finanční podpory na úhradu části nákladů spojených se zabezpečením sociálních služeb č. OSV/2/2009.

 

115/16 Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi působícími v sociálních službách v roce 2016

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o přistoupení k Pověření Kraje Vysočina mezi městem Havlíčkův Brod a Oblastní charitou Havlíčkův Brod, B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 15060233, dle podkladové přílohy č. 31495, zároveň schvaluje ukončení smlouvy o poskytnutí finanční podpory na úhradu části nákladů spojených se zabezpečením sociálních služeb č. OSV/1/2009.

 

116/16 Změna č. 3 Územního plánu Havlíčkův Brod - vydání změny

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona č.500/2004 Sb. správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona, vydává Změnu č. 3 Územního plánu Havlíčkův Brod, formou opatření obecné povahy.

 

117/16 Plánovací smlouva - kanalizační řad Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle podkladové přílohy č. 31242 s Josefem B., Havlíčkův Brod, jejíž předmětem je koupě technické infrastruktury-kanalizace vybudované v rámci stavby „Kanalizační řad v k.ú. Mírovka, parc.č. 786/21“.

 

118/16 Plánovací smlouva - kanalizační řad Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb. uzavření plánovací smlouvy dle podkladové přílohy č. 31238 s Josefem B., Havlíčkův Brod, jejíž předmětem je výstavba technické infrastruktury „Kanalizační řad v k.ú. Mírovka, parc.č. 786/21“.

 

119/16 Plánovací smlouva - MATEZA

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle podkladové přílohy č. 31237 se společností MATEZA, spol. s r.o. IČO 15059278, jejíž předmětem je koupě dopravní infrastruktury - komunikace pro stavbu „Prodejní sklad MATEZA Havlíčkův Brod, ulice Pod Kyjovskou“ včetně pozemků pod touto komunikací.

 

120/16 Plánovací smlouva - MATEZA

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb. uzavření plánovací smlouvy dle podkladové přílohy č. 31232 se společností MATEZA, spol. s r.o. IČO 15059278, jejíž předmětem je výstavba dopravní infrastruktury pro stavbu „Prodejní sklad MATEZA Havlíčkův Brod, ulice Pod Kyjovskou“.

 

121/16 Rekonstrukce staré radnice - 3. etapa, dokončení

Zastupitelstvo města se seznámilo s výsledky zadání zakázky otevřeného řízení na dodavatele stavebních prací na akci „Rekonstrukce budovy čp. 87 stará radnice – III. etapa, DOKONČENÍ“. Za účelem finančního krytí realizačních nákladů uvedené akce schvaluje zastupitelstvo města změnu rozpočtu č. 1/2016 spočívající ve zvýšení alokace rozpočtových výdajů o částku 15 500 000 Kč systemizovanou v rozpočtu města na rok 2016 v zatřídění kapitola 40-odbor rozvoje města, č. organizační 217, par. 6171, pol. 5171 a 6121 dle věcného členění stavebních objektů a nákladů.

 

122/16 Program regenerace městské památkové zóny na rok 2016 - finanční podíl města na obnově památek

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku v rámci městského programu regenerace v roce 2016 na obnovu kostela Nejsvětější Trojice, ulice U trojice, Havlíčkův Brod, vlastníku Římskokatolická farnost – děkanství Havlíčkův Brod, Rubešovo náměstí 173, Havlíčkův Brod, ve výši min. 10 % z nákladů na obnovu kulturní památky dle Zásad Ministerstva kultury v platném znění, maximálně však 45 000 Kč.

 

123/16 Demolice přístavby objektu bývalé obchodní akademie čp. 2005

Zastupitelstvo města souhlasí s odstraněním části objektu čp. 2005 (bývalá Obchodní akademie) umístěné na pozemku stp.č. 245 katastrální území Havlíčkův Brod a to v rozsahu přístavby, která byla realizovaná v 80-tých letech minulého století.

 

124/16 Veřejné osvětlení Svatý Kříž - zřízení služebnosti

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s Krajem Vysočina, IČO 70890749 dle podkladové přílohy č. 31280 ve věci veřejného osvětlení ve Svatém Kříži.

 

125/16 Plynofikace - zřízení služebnosti

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti s Ředitelstvím silnic a dálnic, IČO 65993390 dle podkladové přílohy č. 31363 ve věci plynofikace Novotnův Dvůr, Ovčín, Mendlova Ves.

 

126/16 Jihovýchodní obchvat - smlouva o spolupráci

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 smlouvy o spolupráci dle podkladové přílohy č. 31481 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, jejíž předmětem je koordinace činností při realizaci stavby silnice „I/38 Havlíčkův Brod – jihovýchodní obchvat“.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

 

Bc. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

 

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta