Usnesení z jednání zastupitelstva města 6.9.2021Přítomni:

PhDr. Zdeněk Dobrý, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Ing. Václav Hlaváč, Libor Honzárek, Jan Kerber DiS., Mgr. Jan Kletečka, Libuše Milichovská, Ing. Ivana Mojžyšková, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Mgr. Ondřej Rázl, Jan Schwarz, Ing. Vladimír Slávka, MUDr. Lucie Stehlíková, Mgr. et Mgr. Jan Sojka,Zbyněk Stejskal, PhDr. Ivana Štrossová, Mgr. Jan Tecl, MBA, Mgr. Veronika Vošická Buráňová, Eva Vyoralová

Omluveni:

Pavel Duben, Ing. Bc. Vladimír Frič, MUDr. Magdalena Chvílová Weberová

 

150/21 Informace kontrolního výboru o provedené kontrole

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod bere na vědomí Zápis z kontroly v subjektu Mateřské školy Korálky v Havlíčkově Brodě, předložený kontrolním výborem, podkladová příloha 63462.

(Podklad jednání č. 107)

 

151/21 Informace kontrolního výboru o provedených kontrolách

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod bere na vědomí Souhrnnou informaci o kontrolách vyúčtování finančních příspěvků schválených zastupitelstvem města na r. 2020, provedených kontrolním výborem, a ukládá radě města zabývat se navrhovanými opatřeními dle podkladové přílohy č. 64692.

(Podklad jednání č. 108)

 

152/21 Výměna člena Kontrolního výboru zastupitelstva města

Zastupitelstvo města odvolává člena kontrolního výboru Ing. Jaroslava Kulhánka a děkuje mu za dosavadní vykonanou práci. Zastupitelstvo města dle § 84, odst. 2, písm. l) zákona o obcích č. 128/2000 Sb. volí novou členkou kontrolního výboru I. K., bytem Česká Bělá.

(Podklad jednání č. 136)

 

153/21 Zpráva z valné hromady společnosti Úpravna vody Želivka, a.s.

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z řádné valné hromady společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. IČO 26496224 konané 23. června 2021 předložený v podkladové příloze č. 64601.

(Podklad jednání č. 83)

 

154/21 Cena města Havlíčkův Brod - Nejkrásnější kniha 31. Podzimního knižního veletrhu

Zastupitelstvo města schvaluje udělení "Ceny města Havlíčkův Brod za nejkrásnější knihu Podzimního knižního veletrhu" v rámci 31. Podzimního knižního veletrhu ve výši 40.000 Kč.

(Podklad jednání č. 128)

 

155/21 Rezignace člena výboru

Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci Karla Finka na post člena finančního výboru a děkuje mu za dosavadní vykonanou práci.

(Podklad jednání č. 134)

 

156/21 Záměr prodeje částí pozemku č. 674/45 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Tolmanova

Zastupitelstvo města deklaruje, že části pozemku č. 674/45 v katastrálním území Havlíčkův Brod nejsou pro město zbytné a nejsou určeny k prodeji. Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 674/45 o celkové výměře cca 100 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 102)

 

157/21 Koupě pozemků - Šmolovy

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku č. 853/7 o výměře 75 m2 v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu od H. P., Šmolovy, Havlíčkův Brod za cenu 100 Kč/m2. Související náklady uhradí město Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 116)

 

158/21 Koupě pozemků - Šmolovy

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku č. 745/119 o výměře 22 m2 v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu za cenu 100 Kč/m2 od:

H. B., Havlíčkův Brod

M. K., Úsobí

L. K., Havlíčkův Brod

Z. Š., Havlíčkův Brod.

Související náklady uhradí město Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 116)

 

159/21 Záměr prodeje části pozemku č. 659/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Rozkošská

Zastupitelstvo města deklaruje, že část pozemku č. 659/1 o výměře cca 600 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod je pro město zbytná a je určena k prodeji. Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 659/1 o výměře cca 600 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 85)

 

160/21 Záměr prodeje pozemku stč. 258 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu - U Vítků

Zastupitelstvo města deklaruje, že pozemek stč. 258 v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu je pro město zbytný a je určen k prodeji. Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku stč. 258 o výměře 18 m2 v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu.

(Podklad jednání č. 104)

 

161/21 Prodej pozemků - U Vlkovska

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků č. 1102/5, 4053, st. 1894/2 a pozemku č. 2348/42 o výměře 687 m2 odděleného z pozemku č. 2348/2 v katastrálním území Havlíčkův Brod M. P., Havlíčkův Brod za cenu 318.800 Kč. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

(Podklad jednání č. 119)

 

162/21 Záměr prodeje části pozemku č. 2745/18 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Cihelny - garáž

Zastupitelstvo města deklaruje, že část pozemku č. 2745/18 o výměře cca 60 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod není pro město zbytná a není určena k prodeji. Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 2745/18 o výměře cca 60 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 106)

 

163/21 Záměr prodeje části pozemku č. 382 v k.ú. Zbožice

Zastupitelstvo města deklaruje, že pozemek č. 382 v katastrálním území Zbožice, není pro město zbytný a není určen k prodeji. Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 382 o výměře cca 150 m2 v katastrálním území Zbožice.

(Podklad jednání č. 112)

 

164/21 Kupní smlouva - pozemky od Státního statku Jeneč

Zastupitelstvo města schvaluje koupi podílu 1/2 na pozemcích č. 3048/1, 3051/13, 3051/14, 3051/15, 3051/42, 3051/43, 3051/47, 3057/3, 3060/6, 3061/4, 3062/1, 3221, 3230/4, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod z vlastnictví České republiky zastoupené Státním statkem Jeneč, státním podnikem v likvidaci, IČ: 00016918, se sídlem Třanovského 622/11, Řepy, 163 00 Praha 6 do vlastnictví města Havlíčkův Brod za cenu 369.274 Kč.

(Podklad jednání č. 117)

 

165/21 Záměr prodeje - chata Doubravanka

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku stč. 102/1 jehož součástí je stavba č.e. 236 (chata Doubravanka), pozemku č. 2166/4, 2237, 2238 a 1087/4, vše v katastrálním území Velká Zdobnice.

(Podklad jednání č. 113)

 

166/21 Záměr prodeje části pozemku č. 1381/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - Vlkovsko

Zastupitelstvo města deklaruje, že část pozemku č. 1381/1 o výměře cca 300 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod je pro město zbytná a je určena k prodeji. Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 1381/1 o výměře cca 300 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 103)

 

167/21 Zpráva z valné hromady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z řádné valné hromady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. IČO 48173002 konané dne 16. června 2021 předložený v podkladové příloze č. 64593.

(Podklad jednání č. 132)

 

168/21 Smlouvy o bezúplatném převodu částí pozemku č. 4024 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Panských

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu privatizovaného majetku č. 1002992118 ve věci převodu pozemku č. 4024/2 v katastrálním území Havlíčkův Brod městu Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 64659. Převodcem pozemku je Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3.

(Podklad jednání č. 115)

 

169/21 Smlouvy o bezúplatném převodu částí pozemku č. 4024 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Panských

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu privatizovaného majetku č. 1001992118 ve věci převodu pozemku č. 4024/3 v katastrálním území Havlíčkův Brod městu Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 64660. Převodcem pozemku je Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3.

(Podklad jednání č. 115)

 

170/21 Záměr prodeje části pozemku č. 2745/18 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Cihelny - zahrada

Zastupitelstvo města deklaruje, že část pozemku č. 2745/18 o výměře cca 420 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod je pro město zbytná a je určena k prodeji. Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 2745/18 o výměře cca 420 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 105)

 

171/21 Prodej části pozemku č. 2745/18 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Cihelny

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 2745/30 o výměře 208 m2 odděleného z pozemku č. 2745/18 v katastrálním území Havlíčkův Brod V. K. a M. L., trvale bytem Havlíčkův Brod, za cenu 450 Kč/m2. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

(Podklad jednání č. 118)

 

172/21 Prodej části pozemku č. 569/12 v k.ú. Termesivy

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 569/25 o výměře 83 m2 odděleného z pozemku č. 569/12 v katastrálním území Termesivy J. P. a M. P., trvale bytem Havlíčkův Brod a za cenu 483 Kč/m2. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

(Podklad jednání č. 122)

 

173/21 Prodej pozemku č. 465/7 v k.ú. Termesivy

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 465/7 o výměře 33 m2 v katastrálním území Termesivy J. M., trvale bytem Havlíčkův Brod za cenu 301 Kč/m2. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

(Podklad jednání č. 123)

 

174/21 Prodej pozemku č. 465/10 v k.ú. Termesivy

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 465/10 v katastrálním území Termesivy o výměře 25 m2 J. M., Havlíčkův Brod a J. M., Havlíčkův Brod, za cenu 359 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

(Podklad jednání č. 124)

 

175/21 Prodej pozemku stč. 346/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Žižkova

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku stč. 346/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod společnosti NEST.HB spol s r.o., Žižkova 65, Havlíčkův Brod za cenu 586.800 Kč. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

(Podklad jednání č. 120)

 

176/21 Záměr prodeje částí pozemků č. 2798/5 a 2798/40 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Humpolecká

Zastupitelstvo města deklaruje, že části pozemků č. 2798/5 a 2798/40 o výměře cca 225 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod jsou pro město zbytné a jsou určeny k prodeji. Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje částí pozemků č. 2798/5 a 2798/40 o výměře cca 225 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 111)

 

177/21 Dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení věcného práva stavby - Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení věcného práva stavby č. EK 106/2017/Pet ze dne 30.8.2017 dle podkladové přílohy č. 64684.

(Podklad jednání č. 114)

 

178/21 Prodej části pozemku č. 4000 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Plovárenská

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 4000/2 o výměře 14 m2 odděleného z pozemku č. 4000 v katastrálním území Havlíčkův Brod J. D., Havlíčkův Brod za cenu 7.420 Kč. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

(Podklad jednání č. 135)

 

179/21 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2021 - "Kulturní aktivity - 2. kolo"

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu pro rok 2021 z rozpočtu města ve výši 20.000,- Kč z grantového programu „Kulturní aktivity 2021 – 2. kolo“ spolku Okolo Sázavy z.s., IČO 079 81 287, se sídlem Machačova 2145, 580 01 Havlíčkův Brod, na projekt – „Adventní pohádkově-taneční odpolko“ v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 63134, č. 63133, č. 63132, č. 63131.

(Podklad jednání č. 127)

 

180/21 Neposkytnutý kulturní grant pro rok 2021 - "Kulturní aktivity - 2. kolo"

Zastupitelstvo města neschvaluje poskytnutí grantu z rozpočtu města pro rok 2021 žadateli uvedenému v podkladové příloze č. 63130 (seznam žadatelů o granty) na základě uvedeného odůvodnění.

(Podklad jednání č. 127)

 

181/21 Žádost obce Radostín

Zastupitelstvo města neschvaluje uzavřít Dohodu s obcí Radostín o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy.

(Podklad jednání č. 129)

 

182/21 Zpráva ze členské schůze Lesního družstva ve Štokách

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis členské schůze Lesního družstva ve Štokách IČO 64829561 ze dne 25. června 2021, předložený v podkladové příloze č. 64585.

(Podklad jednání č. 131)

 

183/21 Žádost o finanční podporu na dostavbu technického zázemí softbalového hřiště na Plovárenské - Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s.

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města na rok 2021 ve výši 1.474.388,- Kč spolku Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s., IČO 005 29 672, se sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, na dostavbu technického zázemí softbalového hřiště na Plovárenské, a to v souladu s podanou Žádostí o poskytnutí individuální dotace. Zároveň zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 64650 a č. 64594.

(Podklad jednání č. 130)

 

184/21 Změna ÚP Havl.Brod - Havl.Brod

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 63224, spočívající ve změně způsobu využití plochy z

„ZS – Plocha zeleně – zeleň soukromá a vyhrazená“ na „RI - Plocha rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci“.

(Podklad jednání č. 133)

 

185/21 Zpráva z řádné valné hromady Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. IČO 48171590 konané dne 9. června 2021 dle podkladové přílohy č. 55663.

(Podklad jednání č. 125)

 

186/21 Vodovod Občiny

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod projednalo a schvaluje realizaci akce „Vodovod Občiny“ a podání Žádosti o evidenci, registraci akce a o poskytnutí státní finanční podpory do vyhlášeného programu Ministerstva zemědělství č. 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“.

(Podklad jednání č. 126)

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta