Usnesení z jednání zastupitelstva města 19.11.2018Přítomni:

PhDr. Zdeněk Dobrý, Pavel Duben, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Bc. Vladimír Frič, Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, Jan Kerber DiS, Mgr. Jan Kletečka, Libuše Milichovská, Ing. Ivana Mojžyšková, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Jan Schwarz, Ing. Vladimír Slávka, MUDr. Lucie Stehlíková, Zbyněk Stejskal, PhDr. Ivana Štrossová, Mgr. Jan Tecl, MBA, Mgr. Veronika Vošická Buráňová, Eva Vyoralová

 

Omluveni:

Ing. Václav Hlaváč, Ing. Čeněk Jůzl, Mgr. et Mgr. Jan Sojka

 

252/18 Ceny města Havlíčkova Brodu pro nejlepší žáky základních škol za školní rok 2017/2018

Zastupitelstvo města schvaluje 21 laureátů na udělení Ceny města Havlíčkova Brodu pro nejlepší žáky základních škol za školní rok 2017/2018: 

Základní škola a Praktická skola, U Trojice: 5 000 Kč - Petra Bauerová, 3 000 Kč - Petr Kališ, 2 000 Kč - Tereza Kališová; 

ZŠ Konečná: 5 000 Kč - Michaela Jechová, 3 000 Kč - Lucie Belatková, 2 000 Kč - Jana Papežová; 

ZŠ Nuselská: 5 000 Kč - Ema Pátková, 3 000 Kč - Tomáš Tůma, 2 000 Kč - Lukáš Fikar; 

ZŠ Štáflova: 5 000 Kč - Dagmar Dobrovolná, 3 000 Kč - Ella Glattová, 2 000 Kč - Adam Rauš;

ZŠ V Sadech: 5 000 Kč - Eliška Charamzová, 3 000 Kč - Tereza Malinová, 2 000 Kč - Jitka Musílková;

ZŠ a MŠ Wolkerova: 5 000 Kč - Vít Pavlík, 3 000 Kč - Eliška Ešnerová, 2 000 Kč - Josef Vondra;

Gymnázium Havlíčkův Brod: 5 000 Kč - Anna Zajíčková, 3 000 Kč - Svatopluk Hnulík, 2 000 Kč - Martin Kosprd.

 

253/18 Aktualizace Zásad pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2019

Zastupitelstvo města schvaluje aktualizaci QS 55-33 Zásad pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2019 dle podkladové přílohy č. 46326. 

 

254/18 Návrh Obecně závazné vyhlášky města Havlíčkův Brod č. 6 /2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města podle podkladové přílohy č. 46392 projednalo a vydává Obecně závaznou vyhlášku města Havlíčkův Brod č. 6/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, s účinností od 1.1.2019.

 

255/18 Návrh Obecně závazné vyhlášky města Havlíčkův Brod č.7/2018, o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo města podle podkladové přílohy č. 46393 projednalo a vydává Obecně závaznou vyhlášku města Havlíčkův Brod č. 7/2018, o místním poplatku ze psů, s účinností od 1.1.2019.

 

256/18 Výbory zastupitelstva města - změna Jednacího řádu výborů zastupitelstva města

Zastupitelstvo města schvaluje změnu č. 4 vnitřního předpisu QS 55-20 Jednacího řádu výborů Zastupitelstva města Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 46390, s účinností od 19.11.2018.

 

257/18 Finanční výbor zastupitelstva města

Zastupitelstvo města dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích volí jedenáctičlenný finanční výbor ve složení:

předseda Ing. Čeněk Jůzl, trvale bytem Havlíčkův Brod, 

Věra Pilarová, trvale bytem Havlíčkův Brod,

Ing. Ondřej Vojíř, trvale bytem Havlíčkův Brod,

Mgr. Ondřej Rázl, trvale bytem Havlíčkův Brod,

Martin Křišťál, trvale bytem Havlíčkův Brod,

Bc. Jiří Svoboda, trvale bytem Havlíčkův Brod,

Bc. Václav Špinar, trvale bytem Havlíčkův Brod,

Ing. Jiří Wiche, trvale bytem Havlíčkův Brod,

Tomáš Krejčí, trvale bytem Havlíčkův Brod,

Ing. Jarmila Menšíková, trvale bytem Havlíčkův Brod,

Karel Fink, trvale bytem Sedletín. 

 

258/18 Kontrolní výbor

Zastupitelstvo města dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích volí sedmnáctičlenný kontrolní výbor ve složení:

předseda PhDr. Zdeněk Dobrý, trvale bytem Havlíčkův Brod,

Ing. Bc. Vladimír Frič, trvale bytem Havlíčkův Brod, 

Karel Řípa, DiS., trvale bytem Havlíčkův Brod,

Zdeněk Běhounek, DiS, trvale bytem Havlíčkův Brod,

Martin Sedlák, trvale bytem Havlíčkův Brod,

Adam Hlaváč, trvale bytem Havlíčkův Brod, 

František Holas, trvale bytem Havlíčkův Brod, 

Mgr. Marie Dubnová, trvale bytem Havlíčkův Brod,

Jaroslav Ficek, trvale bytem Havlíčkův Brod,

Ing. Jiří Růžička, trvale bytem Havlíčkův Brod,

Martin Hejkal, trvale bytem Havlíčkův Brod,

Josef Kořínek, trvale bytem Havlíčkův Brod,

Bc. Helena Siwková, trvale bytem Havlíčkův Brod,

Jan Nosek, trvale bytem Havlíčkův Brod,

Ing. Jaroslav Kulhánek, trvale bytem Havlíčkův Brod,

Daniel Chymo, trvale bytem Havlíčkův Brod,

Ing. Alois Vojáček, trvale bytem Libice nad Doubravou.

 

259/18 Výbor pro územní plán a rozvoj města

Zastupitelstvo města dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích volí jedenáctičlenný výbor pro územní plán a rozvoj města ve složení:

předseda Mgr. Jan Sojka, trvale bytem Havlíčkův Brod, 

Milan Plodík, trvale bytem Havlíčkův Brod,

Oldřich Záruba, trvale bytem Havlíčkův Brod,

Michal Růžička, DiS., trvale bytem Havlíčkův Brod,

Ing. Tomáš Hermann, trvale bytem Havlíčkův Brod,

Bc. Jan Matějka, trvale bytem Havlíčkův Brod,

Ing. Arch Petr Vozáb, trvale bytem Havlíčkův Brod,

Jiří Kopic trvale bytem, Havlíčkův Brod,

Ing. Václav Janoušek, trvale bytem Havlíčkův Brod,

Jiří Bezoušek, trvale bytem Havlíčkův Brod,

Pavel Duben, trvale bytem Havlíčkův Brod.

 

260/18 Výbor pro školství a volnočasové aktivity

Zastupitelstvo města dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích volí jedenáctičlenný výbor pro školství a volnočasové aktivity ve složení:

předseda Mgr. Miloš Fikar, trvale bytem Havlíčkův Brod, 

RNDr. Lukáš Bičík, trvale bytem Havlíčkův Brod, 

PaedDr. Veronika Prchalová, trvale bytem Havlíčkův Brod,

Ilona Domkářová Nováková, trvale bytem Havlíčkův Brod,

Mgr. Jan Kletečka, trvale bytem Havlíčkův Brod,

Bc. Hynek Kadečka, trvale bytem Havlíčkův Brod,

Jan Kerber, DiS., trvale bytem Havlíčkův Brod,

Mgr. Jan Domkář, trvale bytem Havlíčkův Brod,

Ing. Ivana Mojžyšková, trvale bytem Havlíčkův Brod,

Libuše Milichovská, trvale bytem Havlíčkův Brod,

Bc. Ludmila Krátká, trvale bytem Havlíčkův Brod.

 

261/18 Sociální výbor

Zastupitelstvo města dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích volí jedenáctičlenný sociální výbor ve složení:

předseda PhDr. Ivana Štrossová, trvale bytem Havlíčkův Brod,

Petr Korčák, trvale bytem Havlíčkův Brod,

Jana Medková, trvale bytem Havlíčkův Brod

Mgr. Vít Vodrážka, trvale bytem Havlíčkův Brod,

Mgr. Miloš Kejklíček, trvale bytem Havlíčkův Brod,

PaedDr. Martina Matějková, trvale bytem Havlíčkův Brod,

Bc. Irena Bačinová, trvale bytem Havlíčkův Brod

Ing. Vladimír Slávka, trvale bytem Havlíčkův Brod,

Mgr. Bc. Bohuslav Kůrka, trvale bytem Havlíčkův Brod,

Karel Doležal, trvale bytem Havlíčkův Brod,

Hana Dlabačová, trvale bytem Okrouhlice.

 

262/18 Výbor pro cestovní ruch, média a kulturu

Zastupitelstvo města dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích volí jedenáctičlenný výbor pro cestovní ruch, média a kulturu ve složení:

předseda Jan Schwarz, trvale bytem Havlíčkův Brod, 

Ing. Milan Václavek, trvale bytem Havlíčkův Brod, 

Marcela Lanková, trvale bytem Havlíčkův Brod,

Bc. Jaroslav Pejchal, trvale bytem Havlíčkův Brod,

Jakub Baloun, trvale bytem Svatý Kříž,

Bc. Michaela Krpálková, trvale bytem Havlíčkův Brod,

Šárka Prokopová, trvale bytem Havlíčkův Brod,

Rostislav Šíma, trvale bytem Dolní Město,

Eva Vyoralová, trvale bytem Havlíčkův Brod,

Ing. Ivana Mojžyšková, trvale bytem Havlíčkův Brod,

Darina Kábelová, trvale bytem Bezděkov.

 

263/18 Výbor pro životní prostředí

Zastupitelstvo města dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích volí jedenáctičlenný výbor pro životní prostředí ve složení:

předseda Ing. Václav Hlaváč, trvale bytem Havlíčkův Brod, 

Jan Zimmermann, trvale bytem Havlíčkův Brod,

RNDr. Marie Vlková, trvale bytem Havlíčkův Brod,

Tomáš Semrád, trvale bytem Havlíčkův Brod, 

Petr Krajcigr, trvale bytem Havlíčkův Brod

MUDr. Kristina Roubalová, trvale bytem Havlíčkův Brod,

Ing. Hana Hlaváčková, trvale bytem Havlíčkův Brod,

Jan Sztacho, trvale bytem Havlíčkův Brod,

David Šidlák, trvale bytem Havlíčkův Brod,

Josef Jambor, trvale bytem Havlíčkův Brod,

Čestmír Nedělka, trvale bytem Havlíčkův Brod.

 

264/18 Prodej volné bytové jednotky č. 1123/5, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1123/5 v domě čp. 1123, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: O. S., trvale bytem Havlíčkův Brod

Kupní cena: 1.321.000 Kč.

 

265/18 Záměr směny pozemků Perknov - Šmolovy

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru směny pozemků č. 103/203, 103/206 a 103/216 o celkové výměře 50 m2, v katastrálním území Perknov (podíl ¾) ve spoluvlastnictví žadatele, za část pozemku č. 748/26 o výměře cca 65 m2 v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu ve vlastnictví města Havlíčkův Brod.

 

266/18 Záměr prodeje pozemku č. 58/25 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 58/25 o výměře 459 m2 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu.

 

267/18 Záměr prodeje částí pozemků č. 2559 a 1954/46 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Jihlavská

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje částí pozemků č. 2559 a 1954/46 o celkové výměře cca 35 m2, v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

268/18 Záměr prodeje části pozemku č. 371 v k.ú. Zbožice

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 371 o výměře cca 100 m2 v katastrálním území Zbožice.

 

269/18 Záměr směny pozemků v k.ú. Zbožice

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku č. 382 o výměře cca 180 m2 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za část pozemku č. 7/1 o výměře cca 45 m2 a části pozemků č. 194 a č. 195 o celkové výměře cca 110 m2, vše v katastrálním území Zbožice.

 

270/18 Směna pozemků - ulice Kyjovská

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku č. 3212/3 o výměře 148 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod, ve vlastnictví L. P., trvale bytem Havlíčkův Brod za pozemek č. 3032/46 o výměře 113 m2 oddělený z pozemku č. 3032/13 a pozemku č. 3212/5 o výměře 163 m2, oddělený z pozemku č. 3212/1, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví města Havlíčkův Brod. Směna bude provedena bez finančního dorovnání, související náklady uhradí město Havlíčkův Brod.

 

271/18 Směna pozemků - Svatý Kříž

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků č. 556/9 a 636/21 o celkové výměře 56 m2, v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemky č. 577/2 a 1097 o celkové výměře 12 m2, v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu ve vlastnictví P. K., trvale bytem, Havlíčkův Brod. Žadatel uhradí finanční rozdíl ve výměrách pozemků ve výši 6.160 Kč a polovinu souvisejících nákladů.

 

272/18 Prodej pozemků č. 1223/35, 1223/56, 1223/57, 1223/58, stč. 221/2, 222/2 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu - v areálu bývalého ZD

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků č. 1223/35 o výměře 517 m2, č. 1223/56 o výměře 96 m2, č. 1223/57 o výměře 120 m2, č. 1223/58 o výměře 118 m2, stč. 221/2 o výměře 114 m2 a stč. 222/2 o výměře 75 m2, vše v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu Z. B., trvale bytem Babice za cenu 241,37 Kč/m2. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

273/18 Prodej pozemku - cesta Šmolovy

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 896/40 o výměře 531 m2 v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu J. Š., trvale bytem Šmolovy za cenu 27 Kč/m2. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

274/18 Prodej pozemku č. 58/48 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 58/48 o výměře 213 m2 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu K. N., trvale bytem Suchá za cenu 136 Kč/m2. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

275/18 Prodej pozemku č. 58/50 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 58/50 o výměře 139 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Z. H., trvale bytem Suchá za cenu 120 Kč/m2. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

276/18 Prodej pozemků č. 61/6 a 61/23 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města schvaluje pozemků č. 61/6 o výměře 120 m2 za cenu 136 Kč/m2 a č. 61/23 o výměře 75 m2 za cenu 120 Kč/m2, v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu M. D., trvale bytem Suchá. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

277/18 Prodej pozemku č. 640/2 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 640/2 o výměře 285 m2 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu K. K., trvale Suchá za cenu 128 Kč/m2. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

278/18 Prodej pozemků č. 636/22 a 636/23 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu - Svatý Kříž

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků č. 636/22 o výměře 14 m2 a č. 636/23 o výměře 7 m2, v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu S. V., trvale bytem Svatý Kříž za cenu 156 Kč/m2. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

279/18 Prodej pozemků č. 636/15 a 647/9 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu - Svatý Kříž

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků č. 636/15 o výměře 117 m2 a č. 647/9 o výměře 9 m2, v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu J. P., trvale bytem Svatý Kříž za cenu 156 Kč/m2. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

280/18 Prodej pozemku č. 637/9 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 637/9 o výměře 92 m2 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu M. T., trvale bytem Suchá 19, Havlíčkův Brod za cenu 120 Kč/m2. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

281/18 Prodej částí pozemků č. 752/91 a 752/21 v k.ú. Havlíčkův Brod - Sídliště Pražská

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 752/121 o výměře 134 m2 vytvořeného z částí pozemků č. 752/91 a 752/21, v katastrálním území Havlíčkův Brod ČR - České správě sociálního zabezpečení, Křížová 1292/25, Smíchov, 225 08 Praha 5, za cenu 850 Kč/m2.

 

282/18 II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní, smlouva o společném postupu zadavatelů

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů pro realizaci veřejné zakázky „II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní“ s Krajem Vysočina, IČO 70890749 a Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s., IČO 48173002 a ukládá radě města upravit článek IV. odstavec. 1 návrhu smlouvy dle rozpravy v zastupitelstvu města.

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta