Usnesení z jednání zastupitelstva města 16.4.2018Přítomni:

MUDr. Pavel Antonín, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Vladimír Frič, Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Jan Hyliš, MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, Ing. Čeněk Jůzl, Petr Korčák, Ing. Ivan Kuželka, PaedDr. Martina Matějková, Ivana Mojžyšková, Jan Nosek, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Jan Schwarz, Ing. Vladimír Slávka, MUDr. Lucie Stehlíková, Zbyněk Stejskal, MUDr. Jiří Stryhal, Mgr. Jan Tecl, MBA, Eva Vyoralová

 

38/18 Informace kontrolního výboru o provedení kontroly

Zastupitelstvo města bere na vědomí předložený Protokol o výsledku provedené kontroly vymáhání pohledávek města Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 41415.

 

39/18 Vyhodnocení činnosti Městského kina a divadla Ostrov, s. r. o.

Zastupitelstvo města ukládá radě města vyhodnotit roční činnost Městského divadla a kina Ostrov s.r.o. a provést analýzu dopadů zajišťování stávajícího rozsahu činnosti na úseku kultury formou městem zřízené příspěvkové organizace města. Zprávu předloží rada města nejdéle na zářijovém jednání zastupitelstva města k rozhodnutí.

 

40/18 Usnesení Sociálního výboru

Zastupitelstvo města uděluje ocenění v kategorii Významný dlouhodobý přínos v sociální oblasti ve městě Havlíčkův Brod, paní Bc. Anně Blažkové, 580 01 Havlíčkův Brod.

 

41/18 Sportovní ceny města Havlíčkova Brodu za rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu se Statutem sportovní ceny města Havlíčkova Brodu udělení sportovních cen města za rok 2017:

- Michalu Marešovi, Havlíčkův Brod - v kategorii nejlepší sportovec města s finanční odměnou ve výši 10 000 Kč,

- Lukáši Hospodkovi, Pohled - v kategorii nejlepší mladý sportovec města do 18let s finanční odměnou ve výši 10 000 Kč, 

- Školnímu sportovnímu klubu při ZŠ Štáflova, oddílu moderní gymnastiky (Štáflova 2004, Havlíčkův Brod) - v kategorii nejlepší sportovní kolektiv města s finanční odměnou ve výši 20 000 Kč,

- Milanu Štěpánkovi, Havlíčkův Brod - v kategorii nejlepší cvičitel nebo trenér s finanční odměnou ve výši 10 000 Kč.

 

42/18 Kulturní ceny města Havlíčkova Brodu za rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu se Statutem kulturní ceny města Havlíčkova Brodu udělení kulturních cen města za rok 2017:

- spolku Motanice (zástupce Michaela Krpálková, Havlíčkův Brod) - v kategorii významný přínos kulturnímu životu města v roce 2017 s finanční odměnou ve výši 20 000 Kč,

- Mateřskému centru Zvoneček (Rubešovo nám. 171, Havlíčkův Brod) - v kategorii významný dlouhodobý přínos městu v oblasti umění, zájmové umělecké činnosti, případně dalších kulturně společenských aktivitách s finanční odměnou ve výši 20 000 Kč,

- ochotnickému divadelnímu souboru Dinosaurus (zástupce Lucie Vacková, Havlíčkův Brod) - v kategorii významný kulturní přínos městu v kategorii mladý umělec do 18 let s finanční odměnou ve výši 20 000 Kč.

 

43/18 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 5.000,- Kč z grantového programu „Kulturní počin 2018“ Rostislavu Šímovi, 582 33 Dolní Město, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na projekt – hudební festival „NOVEMBER WEEKEND“ v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 41684, č. 41608, č. 41543, č. 41539.

 

44/18 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 7.000,- Kč z grantového programu „Kulturní počin 2018“ Spolku Epigram, se sídlem Ovčín 198, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 060 76 441, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na projekt – „Kateřina žije!“ v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 41683, č. 41607, č. 41543, č. 41539.

 

45/18 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 20.000,- Kč z grantového programu „Kulturní počin 2018“ spolku Orel jednota Havlíčkův Brod, se sídlem Machačova 2145, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 751 05 586, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na projekt – „Sousedský víkend 2018“ v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 41682, č. 41606, č. 41543, č. 41539.

 

46/18 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 28.000,- Kč z grantového programu „Kulturní počin 2018“ organizaci Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, se sídlem Havlíčkovo náměstí 19, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 000 83 607, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na projekt – „Renovace expozice Otakara Štáfla a zlepšení propagace expozice ve Štáflově baště“ v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 41681, č. 41605, č. 41543, č. 41539.

 

47/18 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 60.000,- Kč z grantového programu „Festival dechových hudeb 2018“ Jaroslavu Dubnovi, se sídlem Horní Papšíkov 183, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 047 58 552, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na projekt – „5. ročník Festivalu dechových hudeb Havlíčkův Brod - Memoriál Otto Bauera“ v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 41680, č. 41603, č. 41542, č. 41539.

 

48/18 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 200.000,- Kč z grantového programu „Havlíčkobrodské kulturní léto 2018“ spolku Orel jednota Havlíčkův Brod, se sídlem Machačova 2145, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 751 05 586, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na projekt – „Havlíčkobrodské kulturní léto 2018“ v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 41679, č. 41602, č. 41541, č. 41539.

 

49/18 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 30.000,- Kč z grantového programu „Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2018“ Římskokatolické farnosti - děkanství Havlíčkův Brod, se sídlem Rubešovo náměstí 173, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 150 60 527, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na projekt – „Noc kostelů 2018“ v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 41678, č. 41600, č. 41540, č. 41539.

 

50/18 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 15.000,- Kč z grantového programu „Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2018“ spolku Orel jednota Havlíčkův Brod, se sídlem Machačova 2145, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 751 05 586, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na projekt – „Koncerty vážné hudby 2018“ v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 41677, č. 41599, č. 41540, č. 41539.

 

51/18 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 45.000,- Kč z grantového programu „Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2018“ Oblastní charitě Havlíčkův Brod, se sídlem B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 150 60 233, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na projekt – „Hrajeme si s tradicemi“ v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 41676, č. 41598, č. 41540, č. 41539.

 

52/18 Novinářská křepelka za rok 2017 - cena města

Zastupitelstvo města schvaluje udělení ceny města "Novinářská křepelka, cena určená pro mladé novináře do 33 let" spojenou s finanční odměnou ve výši 3. 333 Kč. Vítěze této kategorie vyhlásí odborná porota Nadace Českého literárního fondu dne 24. 5. 2018.

 

53/18 Highland sport s.r.o. - žádost o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně

Zastupitelstvo města promíjí příjemci dotace společnosti Highland sport s.r.o., IČ 26014351, Ke Srážku 1185/8, 143 00 Praha 4, penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 5 200 Kč, které bylo příjemci dotace vyměřeno platebním výměrem Městského úřadu Havlíčkův Brod č.j. MHB_EK/5213/2017/VR-7 ze dne 6.12.2017.

 

54/18 Závěrečný účet města Havlíčkův Brod za rok 2017

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod v souladu s § 43 a § 84, odst. 2. písm. b) zákona 128/2000 Sb. o obcích a § 17 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů oba v platném znění projednalo materiál Závěrečný účet města Havlíčkův Brod za rok 2017 včetně:

- Důvodové zprávy Závěrečného účtu města za rok 2017

- Zprávy o přezkoumání hospodaření města Havlíčkův Brod za rok 2017 

- Tabulkového přehledu o finančním hospodaření města za rok 2017

V souladu s § 17, odst. 7, písm. a) schvaluje zastupitelstvo města závěrečný účet a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením města v roce 2017 bez výhrad.

Souhrnné údaje finančního hospodaření města za rok 2017:

- rozpočtové příjmy 543 231 979,47 Kč

- rozpočtové výdaje 486 469 491,82 Kč

- výdaje na splátky úvěrů a půjček 36 362,00 Kč

- celkové saldo rozpočtového hospodaření = PŘEBYTEK (+) 56 762 487,65 Kč

- zůstatek finanční hotovosti na účtech krátkodobých termínovaných vkladů a spořicích účtů k 31.12.2017 činil 94 171 903,65,00 Kč 

- zůstatek finanční hotovosti na běžných účtech města  k 31.12.2017 činil 125 441 351,39 Kč

 

55/18 Účetní závěrka města Havlíčkův Brod za rok 2017

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod v souladu s ustanovením § 43 a § 84, písm. b) zákona 128/2000 Sb. o obcích a vyhláškou č. 220/2013 projednalo a schvaluje účetní závěrku jednotky město Havlíčkův Brod sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2017. Hospodářský výsledek po zdanění za období 2017 činil (+) 84 282 122,28 Kč.

 

56/18 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace spol. s r. o. Městské divadlo a kino

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvy o poskytnutí dotace pro Městské divadlo a kino Ostrov spol. s r.o., IČO 474 53 281, se sídlem Na Ostrově 28/3, 580 01 Havlíčkův Brod, dle podkladových příloh č. 41709 a 41710, včetně formulářů pro etapové vyúčtování dotace (viz podkladová příloha č. 41711) a závěrečné vyúčtování dotace (viz podkladová příloha č. 41712).

 

57/18 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - sociální granty 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 20.000,- Kč z grantového programu „Město bez bariér 2018“ Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Oblastní výbor Havlíčkův Brod, p.s., se sídlem Nádražní 397, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 601 28 402, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na projekt – „Den dětí 2018“ v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 41590, č. 41536, č. 41534 a č. 41533.

 

58/18 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - sociální granty 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 20.000,- Kč z grantového programu „Město bez bariér 2018“ pro MaMMacentrum - hudba dětem, z. ú., IČO 037 77 332, Vagonová 2652, 580 01 Havlíčkův Brod, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na projekt – „Den D, aneb Babi, Dědo, vyprávěj III“ v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 41589, č. 41537, č. 41534 a č. 41533.

 

59/18 Obecně závazná vyhláška města Havlíčkův Brod č. 3/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v Havlíčkově Brodě

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod podle podkladové přílohy č. 41691 projednalo a vydává obecně závaznou vyhlášku města Havlíčkův Brod č. 3/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v Havlíčkově Brodě.

 

60/18 Návrh na nominace člena dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Zastupitelstvo města navrhuje na základě § 84 odst. 2 písm. g) Zákona o obcích č. 128/2000 Sb. Valné hromadě Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s. k volbě členem dozorčí rady na funkční období 2018 - 2022 Ing. Josefa Jukla, Havlíčkův Brod.

 

61/18 Vyhodnocení koncepce kultury za rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje zprávu o plnění Koncepce kultury města Havlíčkův Brod v roce 2017 dle podkladových příloh č. 41703, 41704 a 41705.

 

62/18 Záměr směny pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - U Školy, Kyjovská

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku č. 1646/115 o výměře cca 12 m2 a pozemku č. 3212/3, v katastrálním území Havlíčkův Brod za pozemky č. 1646/259 a 1646/260, v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví města Havlíčkův Brod.

 

63/18 Směna pozemků - cesta Perknov

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku č. 24/12 o výměře 98 m2 odděleného z pozemku č. 24/8 v katastrálním území Perknov ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod za pozemek č. 24/10 o výměře 61 m2 oddělený z pozemků č. 24/5 a 31, v katastrálním území Perknov, ve vlastnictví V. K., Havlíčkův Brod. Žadatel uhradí finanční rozdíl ve výměrách pozemků ve výši 12.250 Kč a polovinu souvisejících nákladů.

 

64/18 Veřejná obchodní soutěž - prodej pozemku stč. 5132 (včetně budovy) v k.ú. Havlíčkův Brod - Prokopa Holého

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku stč. 5132 včetně budovy v katastrálním území Havlíčkův Brod.

Kupující: P. K., Havlíčkův Brod a P. M., Havlíčkův Brod

Kupní cena: 721.000 Kč.

Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

65/18 Záměr prodeje části pozemku č. 125/14 v k.ú. Perknov

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 125/14 o výměře cca 15 m2 v katastrálním území Perknov.

 

66/18 Záměr směny pozemků - Šmolovy - Dolík

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků č. 1036/2, 1034/2, 1034/3 o celkové výměře cca 935 m2 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemky č. 889/4,1036/1, 1035/5, 1035/1 o celkové výměře cca 784 m2, vše v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu.

 

67/18 Předkupní právo - pozemky a budovy v k.ú. Havlíčkův Brod - U Panských

Zastupitelstvo města se seznámilo s nabídkou na koupi pozemků stč. 530/1, 530/7, 530/8 (včetně budov) a dále pozemků č. 581/2, 581/15, 583/1, 2440/2, 2440/4, 3651 a 583/3, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod a nemá zájem nabídku využít, a to včetně využití předkupního práva zřízeného podle ustanovení § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) k pozemkům č. 581/2, 581/15, 583/1, 2440/2, 583/3, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod. Zastupitelstvo města bere na vědomí, že tímto rozhodnutím dojde podle § 108 odst. 8 stavebního zákona k zániku předkupního práva k uvedeným pozemkům.

 

68/18 Směna pozemků č. 449/1, 453 v k.ú. Termesivy a pozemku č. 1156/1 v k.ú. Mírovka - revokace

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 172/16 ze dne 13.6.2016 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků v katastrálním území Termesivy parcelní č. 453 o výměře 2.975 m2 a č. 449/4 o výměře 1.244 m2 odděleného geometrickým plánem z pozemku č. 449/1 a pozemku v katastrálním území Mírovka č. 1156/12 o výměře 569 m2 odděleného geometrickým plánem z  pozemku č. 1156/1, ve vlastnictví města Havlíčkův Brod včetně projektové dokumentace na retenční nádrž nacházející se na pozemku č. 453 v katastrálním území Termesivy za pozemek č. 888/20 o výměře 14.056 m2 v katastrálním území Mírovka a č. 1013/2 o výměře 2.387 m2, v katastrálním území Kojetín u Havlíčkova Brodu, ve vlastnictví Lesů České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové IČO: 42196451. Město Havlíčkův Brod uhradí finanční rozdíl mezi směňovanými pozemky ve výši 72.150 Kč.

Náklady spojené s převodem pozemků uhradí obě strany rovným dílem.

 

69/18 Smlouva o bezúplatném převodu pozemků č. 1003/164 a 1003/167, v k.ú. Havlíčkův Brod - Na Spravedlnosti

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku č. 256/2018 včetně doložky, ve věci převodu pozemků č. 1003/164 a 1003/167, v katastrálním území Havlíčkův Brod městu Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 41544. Převodcem pozemků je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.

 

70/18 Záměr prodeje pozemku stč. 6031 v k.ú. Havlíčkův Brod - Nad Tunelem

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku stč. 6031 o výměře 6 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

71/18 Koupě pozemku č. 1055/8 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Cihláře

Zastupitelstvo města neschvaluje koupi pozemku č. 1055/8 o výměře 1.770 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod od P. P., Havlíčkův Brod a V. Ř., Havlíčkův Brod, za cenu 3.183.000 Kč.

 

72/18 Prodej pozemku č. 2885/8 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Průmyslová

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 2885/8 o výměře 12 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod společnosti Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., IČ: 60932171, se sídlem Průmyslová 941, Havlíčkův Brod za cenu 500 Kč/m2. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

73/18 Záměr prodeje pozemků č. 544/9 a 636/24 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu - Svatý Kříž

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků č. 544/9 a 636/24, v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu.

 

74/18 Záměr směny pozemků - k.ú. Šmolovy, k.ú. Suchá

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny pozemku č. 734 v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu za pozemky č. 2086 a 2139, v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu ve vlastnictví města Havlíčkův Brod.

 

75/18 Prodloužení termínu dokončení stavby - lokalita Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení termínu dokončení stavby dle kupní smlouvy č. EK 017/2015/Pet do 30.4.2019.

 

76/18 Prodloužení termínu dokončení stavby - lokalita Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení termínu dokončení stavby dle kupní smlouvy č. EK 308/2015/Pet do 31.12.2018.

 

77/18 Koupě částí pozemků - cyklotrasa Šmolovy

Zastupitelstvo města schvaluje koupi částí pozemků č. 1022/1 a 1052/1 o celkové výměře cca 115 m2, vše v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu od J. D., 672 01 Moravský Krumlov za cenu 100 Kč/m2. Související náklady uhradí město Havlíčkův Brod.

 

78/18 Záměr směny pozemků - cyklotrasa Šmolovy

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 24/17 ze dne 13.2.2017 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku č. 1020 o výměře cca 730 m2 v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za části pozemků č. 1016, 1052/8, 1052/9, 1050/2 a 1050/1 o celkové výměře cca 800 m2, v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu.

 

79/18 Záměr prodeje částí pozemků č. 1661/41 a 1661/39, v k.ú. Havlíčkův Brod - Prokopa Holého

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje žádných částí pozemků č. 1661/41 a 1661/39, v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

80/18 Záměr prodeje části pozemku č. 2107/1 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 2107/1 o výměře cca 3.500 m2 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu.

 

81/18 Předkupní právo - stavba vodojemu v k.ú. Pávov

Zastupitelstvo města schvaluje neuplatnění zákonného předkupního práva ke stavbě vodojemu bez č.p./č.e. stojící na pozemku č. 337 v katastrálním území Pávov.

 

82/18 Záměr prodeje části pozemku č. 31/6 v k.ú. Termesivy

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 31/6 o výměře cca 170 m2 v katastrálním území Termesivy.

 

83/18 Koupě a směna pozemků - ulice Masarykova a Ledečská

Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu 2018 a ukládá zvýšit celkový limit výdajů 39 Místní hospodářství o 23 000 tis. Kč na financování koupě pozemků v oblasti ulic Masarykova a Ledečská od O. Ř. Dopad na celkové saldo rozpočtu 2018 - zvýšení schváleného deficitu rozpočtu města pro rok 2018 Kč 77 970,5 tis. Kč o 23 000,0 tis. Kč. Financování deficitu rozpočtu zajištěno z vlastních zdrojů města akumulovaných v předchozích obdobích.

 

84/18 Koupě a směna pozemků - ulice Masarykova a Ledečská

Zastupitelstvo města schvaluje koupi části pozemku č. 653/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod o výměře cca 80 m2 od O. Ř., 142 00 Praha 4, za cenu 1.200 Kč/m2. Do doby dokončení stavby a jejího zaměření bude koupě ošetřena smlouvou o smlouvě budoucí kupní.

 

85/18 Koupě a směna pozemků - ulice Masarykova a Ledečská

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku č. 2296 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemek č. 564/17 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví O. Ř., 142 00 Praha 4. Související náklady uhradí město Havlíčkův Brod.

 

86/18 Koupě a směna pozemků - ulice Masarykova a Ledečská

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků stč. 64/2, jehož součástí je stavba č. p. 2583; č. 60/1; č. 60/2; č. 58; č. 545/12; č. 546/17; č. 2488/1; č. 552/9; č. 552/3; č.553/1; č. 552/4; č. 552/10; stč. 6209, č. 561/1; č. 566/1; č. 564/22 a č. 3809, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod od O. Ř., 142  00 Praha 4, za cenu 23 mil. korun.

 

87/18 Záměr prodeje pozemku č.st. 157 včetně budovy a č. 162/5 v k.ú. Poděbaby - Trafostanice letiště

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 162/5 o výměře 799 m2 a pozemku č. st. 157 o výměře 209 m2 včetně budovy a rozvodů, vše v k.ú. Poděbaby.

 

88/18 Zánik předkupního práva - Svatý Kříž

Zastupitelstvo města schvaluje výmaz předkupního práva pro město Havlíčkův Brod k pozemku stč. 364 odděleného z pozemku č. 630/43 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu. Související náklady uhradí žadatel.

 

89/18 Přijetí daru - části pozemků v ulici Mírová

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru – části pozemku č. 2038/117 v katastrálním území Havlíčkův Brod o výměře cca 5 m2 od Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi, Armády 1306/2b, 158 00 Praha 5. Do doby zaměření stavby bude uzavřena smlouva budoucí darovací. Související náklady uhradí město Havlíčkův Brod.

 

90/18 Přijetí daru - části pozemků v ulici Mírová

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru – části pozemku č. 2038/145 v katastrálním území Havlíčkův Brod o výměře cca 17 m2 od P. V., Havlíčkův Brod. Do doby zaměření stavby bude uzavřena smlouva budoucí darovací. Související náklady uhradí město Havlíčkův Brod.

 

91/18 Přijetí daru - části pozemků v ulici Mírová

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru - části pozemku č. 2038/118 v katastrálním území Havlíčkův Brod o výměře cca 40 m2 od M. B. a J. B., Havlíčkův Brod. Do doby zaměření stavby bude uzavřena smlouva budoucí darovací. Související náklady uhradí město Havlíčkův Brod.

 

92/18 Přijetí daru - části pozemků v ulici Mírová

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru - části pozemku č. 2038/120 v katastrálním území Havlíčkův Brod o výměře cca 25 m2 od J. M., Havlíčkův Brod. Do doby zaměření stavby bude uzavřena smlouva budoucí darovací. Související náklady uhradí město Havlíčkův Brod.

 

93/18 Přijetí daru - části pozemků v ulici Mírová

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru - části pozemku č. 2038/140 v katastrálním území Havlíčkův Brod o výměře cca 1 m2 od J. a B. a M. B., Havlíčkův Brod. Do doby zaměření stavby bude uzavřena smlouva budoucí darovací. Související náklady uhradí město Havlíčkův Brod.

 

94/18 Přijetí daru - části pozemků v ulici Mírová

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru - části pozemku č. 2038/119 v katastrálním území Havlíčkův Brod o výměře cca 9 m2 od H. M., Havlíčkův Brod. Do doby zaměření stavby bude uzavřena smlouva budoucí darovací. Související náklady uhradí město Havlíčkův Brod.

 

95/18 Přijetí daru - části pozemků v ulici Mírová

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru - části pozemku č. 2038/121 v katastrálním území Havlíčkův Brod o výměře cca 19 m2 od J. B., Lipnice nad Sázavou. Do doby zaměření stavby bude uzavřena smlouva budoucí darovací. Související náklady uhradí město Havlíčkův Brod.

 

96/18 Schválení podílu v rámci Programu regenerace MPZ v HB 2018

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku v rámci městského programu regenerace v roce 2018 na obnovu Fary Římskokatolické církve - děkanství Havlíčkův Brod, ulice Rubešovo náměstí, Havlíčkův Brod, vlastníku Římskokatolická farnost – děkanství Havlíčkův Brod, Rubešovo náměstí 173, Havlíčkův Brod, ve výši min. 10 % z nákladů na obnovu kulturní památky dle Zásad Ministerstva kultury v platném znění, ve výši 617 000 Kč.

 

97/18 Schválení podílu v rámci Programu regenerace MPZ v HB 2018

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku v rámci městského programu regenerace v roce 2018 na obnovu měšťanského domu č.p. 169, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod, vlastníkům nemovitosti, zastoupenými A. A., ve výši min. 10 % z nákladů na obnovu kulturní památky dle Zásad Ministerstva kultury v platném znění, ve výši 16 500 Kč.

 

98/18 II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní, PD - smlouva o společném postupu zadavatelů

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů pro realizaci veřejné zakázky „II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní, PD“ s Krajem Vysočina, IČO 70890749 dle podkladové přílohy č. 41419.

 

99/18 Plán obnovy a rozvoje nemovitého majetku města

Zastupitelstvo města schvaluje aktualizaci plánu obnovy a rozvoje nemovitého majetku města Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 41697 a ukládá radě města postupovat při obnově a rozvoji nemovitého majetku v roce 2018 v souladu s tímto upraveným plánem.

 

100/18 Změna ÚP Havl. Brod - Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 41715, spočívající ve změně způsobu využití plochy z „ZS – plocha zeleně – zeleň soukromá a vyhrazená“ na „VL – plocha výroby a skladování – lehký průmysl“ a část k rodinným domům na „ZO – plocha zeleně – zeleň ochranná a izolační“.

 

101/18 Změna ÚP Havl. Brod - Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 41716, spočívající ve změně způsobu využití plochy z „NS – plocha smíšená nezastavěného území“ na „VD – plocha výroby a skladování – drobná řemeslná výroba“.

 

102/18 Změna ÚP Havl. Brod - Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 41718, spočívající ve změně způsobu využití plochy z „ZO – plocha zeleně – zeleň ochranná a izolační“ na „TO - plocha technické infrastruktury - stavby a zařízení pro nakládání s odpady“.

 

103/18 Rákosníčkovo hřiště

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o obstarání díla dle podkladové přílohy č. 41701 se společností LIDL Česká republika v.o.s., IČO 26178541.

 

104/18 Hřiště Plovárenská - zřízení povrchu z umělé trávy

Zastupitelstvo města souhlasí s realizací záměru na položení povrchu z umělého trávníku na veřejně přístupném sportovišti Plovárenská v Havlíčkově Brodě.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Ing. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta