Usnesení z jednání zastupitelstva města 14.11.2022Přítomni:

MUDr. Jindřich Bárta, Pavel Duben, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Ing. Václav Hlaváč, Bc. Libor Honzárek, MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, Daniel Chymo, Ing. Milan Kašpar, CSc., Jan Kerber, DiS., Mgr. Jan Kletečka, Klára Kyselová, Ing. Jan Matějka, Libuše Milichovská, Ing. Ivana Mojžyšková, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Mgr. Ondřej Rázl, Marie Rothbauerová, Jan Schwarz, Ing. Vladimír Slávka, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, Zbyněk Stejskal, PhDr. Ivana Štrossová, Mgr. Jan Tecl, MBA

 

195/22 Návrh obecně závazné vyhlášky města Havlíčkův Brod o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Zastupitelstvo města podle podkladové přílohy č. 74268 projednalo a vydává Obecně závaznou vyhlášku města Havlíčkův Brod o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, s účinností od 1. 1. 2023.

(Podklad jednání č. 163)

 

196/22 Jednací řád zastupitelstva města Havlíčkův Brod - aktualizace

Zastupitelstvo města schvaluje změnu č. 2 vnitřního předpisu, QS 55-05 Jednací řád Zastupitelstva města Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 74178.

(Podklad jednání č. 157)

 

197/22 Jednací řád výborů Zastupitelstva města Havlíčkův Brod - aktualizace

Zastupitelstvo města schvaluje změnu č. 7 vnitřního předpisu, QS 55-20 Jednací řád výborů Zastupitelstva města Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 74179.

(Podklad jednání č. 158)

 

198/22 Finanční výbor zastupitelstva města

Zastupitelstvo města dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích volí jedenáctičlenný finanční výbor ve složení:

předseda Mgr. Ondřej Rázl, 580 01 Havlíčkův Brod,

Helena Dobrá, 580 01 Havlíčkův Brod,

Bc. Ludmila Krátká, 580 01 Havlíčkův Brod,

Ing. Rudolf Kubíček, 580 01 Havlíčkův Brod,

Ing. Jarmila Menšíková, 580 01 Havlíčkův Brod,

Ing. Ivana Mojžyšková, 580 01 Havlíčkův Brod,

Martin Sedlák, 580 01 Havlíčkův Brod,

Jan Schwarz, 580 01 Havlíčkův Brod,

Mgr. Jan Tecl, MBA, 580 01 Havlíčkův Brod,

Ing. Jiří Wiche, 580 01 Havlíčkův Brod,

Bc. Richard Zeman, 580 01 Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 159)

 

199/22 Kontrolní výbor zastupitelstva města

Zastupitelstvo města dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích volí jedenáctičlenný kontrolní výbor ve složení:

předseda Milan Plodík, 580 01  Havlíčkův Brod,

Zdeněk Běhounek Dis., 580 01 Havlíčkův Brod,

PhDr. Zdeněk Dobrý, 580 01 Havlíčkův Brod,

Mgr. Jaroslav Ficek, 580 01 Havlíčkův Brod,

František Holas, 580 01 Havlíčkův Brod,

Jan Kerber, Dis., 580 01 Havlíčkův Brod,

Ing. Tomáš Klement, 580 01 Havlíčkův Brod,

Klára Kyselová, 580 01 Havlíčkův Brod,

Čestmír Nedělka, 580 01 Havlíčkův Brod,

Mgr. Jaroslav Pejchal Dis., 580 01 Havlíčkův Brod

Petr Řehák, 580 01 Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 159)

 

200/22 Výbor pro územní plán a rozvoj města

Zastupitelstvo města dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích volí jedenáctičlenný výbor pro územní plán a rozvoj města ve složení:

předseda Ing. Jan Matějka, 580 01 Havlíčkův Brod,

Pavel Duben, 580 01 Havlíčkův Brod,

Ing. Vladimír Frič,  580 01 Havlíčkův Brod,

Ing. Hana Hlaváčková,  580 01 Havlíčkův Brod,

Ing. Jan Hyliš, 580 01 Havlíčkův Brod,

Ing. Václav Janoušek,  580 01 Havlíčkův Brod,

Ing. Vladimír Kučírek,  580 01 Havlíčkův Brod,

Bc. Michal Neuman,  580 01 Havlíčkův Brod,

Michal Růžička Dis.,  580 01 Havlíčkův Brod,

Ing. Šárka Šteidlová,  580 01 Havlíčkův Brod,

Ing. Arch. Petr Vozáb,  580 01 Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 159)

 

201/22 Výbor pro školství a volnočasové aktivity

Zastupitelstvo města dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích volí jedenáctičlenný výbor pro školství a volnočasové aktivity ve složení:

předseda Ing. Ivana Mojžyšková, 580 01 Havlíčkův Brod,

RNDr. Lukáš Bičík, 580 01 Havlíčkův Brod,

Mgr. Roman Čech, 580 01 Havlíčkův Brod,

MgA. Martin Domkář, 580 01 Havlíčkův Brod,

Mgr. Miloš Fikar, 580 01 Havlíčkův Brod,

Bc. Hynek Kadečka, 580 01 Havlíčkův Brod,

Mgr. Jan Kletečka, 580 01 Havlíčkův Brod,

Bc. Ludmila Krátká, 580 01 Havlíčkův Brod,

Libuše Milichovská, 580 01 Havlíčkův Brod,

PaedDr. Veronika Prchalová, 580 01 Havlíčkův Brod,

Mgr. Pavlína Rosenkranzová, 580 01 Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 159)

 

202/22 Sociální výbor

Zastupitelstvo města dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích volí jedenáctičlenný sociální výbor ve složení:

předseda PhDr. Ivana Štrossová, 580 01 Havlíčkův Brod,

Bc. Irena Bačinová, 580 01 Havlíčkův Brod,

Mgr. Jan Domkář, 580 01 Havlíčkův Brod,

Hana Dlabačová, 582 31 Okrouhlice,

Karel Doležal, 580 01 Havlíčkův Brod,

Markéta Dubravcová, 580 01 Havlíčkův Brod,

Jana Medková, 580 01 Havlíčkův Brod,

Libuše Murgová, 580 01 Havlíčkův Brod,

Petra Neubauerová, 580 01 Havlíčkův Brod,

Mgr. et Mgr. Jan Sojka, 580 01 Havlíčkův Brod,

Mgr. Vít Vodrážka, 580 01 Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 159)

 

203/22 Výbor pro cestovní ruch, média a kulturu

Zastupitelstvo města dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích volí jedenáctičlenný výbor pro cestovní ruch, média a kulturu ve složení:

předseda Ing. Jana Fischerová, CSc., 580 01 Havlíčkův Brod,

Jakub Baloun, 580 01 Havlíčkův Brod,

Pavel Duben, 580 01 Havlíčkův Brod,

Hana Fialková, 580 01 Havlíčkův Brod,

Bc. Michaela Krpálková, 580 01 Havlíčkův Brod,

Marcela Lanková, 580 01 Havlíčkův Brod,

Šárka Prokopová, 580 01 Havlíčkův Brod,

MgA. Juliána Sedláková, 580 01 Havlíčkův Brod,

Bc. Jiří Svoboda, 580 01 Havlíčkův Brod,

Ing. Milan Václavek, 580 01 Havlíčkův Brod,

Eva Vyoralová, 580 01 Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 159)

 

204/22 Výbor pro životní prostředí

Zastupitelstvo města dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích volí jedenáctičlenný výbor pro životní prostředí ve složení:

předseda Ing. Václav Hlaváč, 580 01 Havlíčkův Brod,

Ing. Milan Kašpar, CSc., 580 01 Havlíčkův Brod,

Petr Krajcigr,  580 01 Havlíčkův Brod,

Mgr. Ph.D. Lenka Malinová, 580 01 Havlíčkův Brod

Čestmír Nedělka,  580 01 Havlíčkův Brod,

Jiří Opršal,  580 01 Havlíčkův Brod,

Jan Sztacho, 580 01 Havlíčkův Brod,

David Šidlák, 580 01 Havlíčkův Brod,

Bc. Václav Špinar,  580 01 Havlíčkův Brod,

RNDr. Marie Vlková, 580 01 Havlíčkův Brod,

Jan Zimmermann, 580 01 Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 159)

 

205/22 Volba přísedícího Okresního soudu v Havlíčkově Brodě

Zastupitelstvo města volí v souladu se zákonem č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích na funkci přísedícího u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pro volební období 2022 - 2026 Jaromíra Štěpánka, Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 160)

 

206/22 Plánovací smlouva

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb. uzavření plánovací smlouvy dle podkladové přílohy č. 74261 se společností HLAKOL s.r.o., IČO 07464754, jejíž předmětem je změna veřejné dopravní infrastruktury pro stavbu „Parkovací plochy k bytovému domu na pozemku 659/39, H. Brod“.

(Podklad jednání č. 164)

 

207/22 Záměr prodeje části pozemku č. 2596/5 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Panských

Zastupitelstvo města deklaruje, že část pozemku č. 2596/5 o výměře 10 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod je pro město zbytná a je určena k prodeji. Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 2596/5 o výměře 10 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 147)

 

208/22 Záměr prodeje části pozemku č. 1382/2 v k.ú. Havlíčkův Brod - Vlkovsko

Zastupitelstvo města deklaruje, že část pozemku č. 1382/2 v katastrálním území Havlíčkův Brod není pro město zbytná a není určena k prodeji. Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 1382/2 o výměře 500 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 149)

 

209/22 Záměr prodeje části pozemku č. 569/1 v k.ú. Termesivy

Zastupitelstvo města deklaruje, že část pozemku č. 569/1 v katastrálním území Termesivy je pro město zbytná a je určena k prodeji. Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 569/1 o výměře cca 100 m2 v katastrálním území Termesivy.

(Podklad jednání č. 150)

 

210/22 Žádost o stanovisko k povolení činnosti - kamenolom Pohled

Zastupitelstvo města vydává kladné stanovisko k činnosti prováděné hornickým způsobem na částech pozemků číslo 260/1 (podíl města 141/838), číslo 260/2 (podíl města 119/838) a číslo 260/7 (podíl města 119/838), v katastrálním území Pohled a k předložené dokumentaci „Plán využívání ložiska Pohled.“

(Podklad jednání č. 151)

 

211/22 Přijetí daru částí pozemků - ulice Lidická - revokace

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 198/21 ze dne 18.10.2021 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru pozemku č. 3906/2 a pozemků č. 2404/9 (o výměře 38 m2) a 2404/10 (o výměře 9 m2) oddělených z  pozemku č. 2404/4, v katastrálním území Havlíčkův Brod od Kraje Vysočina, Žižkova 57, 586 01 Jihlava. Související náklady uhradí město Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 154)

 

212/22 Koupě pozemku č. 653/33 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Gočárova - revokace

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 114/22 ze dne 13.6.2022 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku č. 653/33 o výměře 136 m2 odděleného geometrickým plánem z  pozemku č. 653/33 v katastrálním území Havlíčkův Brod od společnosti Stavotechnik M. spol. s r.o., Na dlouhém lánu 408/27, Vokovice, 160 00 Praha 6 za cenu 1 Kč/m2. Veškeré související náklady uhradí prodávající.

(Podklad jednání č. 155)

 

213/22 Prodej pozemku č. 511/18  v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 511/18 o výměře 12 m2 odděleného z pozemku č. 511/5 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu A.Ch. a Z.Ch., Havlíčkův Brod, za cenu 170 Kč. Kupující uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

(Podklad jednání č. 161)

 

214/22 Prodej části pozemku č. 578/6 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Panských

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 578/6 díl „a“ o výměře 11 m2 odděleného z pozemku č. 578/6 v katastrálním území Havlíčkův Brod za cenu 700 Kč/m2 Povodí Vltavy, státní podnik, IČ: 70889953, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

(Podklad jednání č. 162)

 

215/22 Prodej části pozemku č. 659/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Bechyňova

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 659/150 o výměře 80 m2 a id. 1/5 z pozemku č. 659/155 o výměře 102 m2 oddělených z pozemku č. 659/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod N. P., Havlíčkův Brod za cenu 90.200 Kč. Kupující uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

(Podklad jednání č. 152)

 

216/22 Prodej části pozemku č. 659/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Bechyňova

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 659/151 o výměře 56 m2 a id. 1/5 z pozemku č. 659/155 o výměře 102 m2 oddělených z pozemku č. 659/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod T. L. a B. L., Havlíčkův Brod za cenu 66.200 Kč. Kupující uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

(Podklad jednání č. 152)

 

217/22 Prodej části pozemku č. 659/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Bechyňova

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 659/153 o výměře 56m2 a id. 1/5 z pozemku č. 659/155 o výměře 102 m2 oddělených z pozemku č. 659/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod L. D., Havlíčkův Brod za cenu 66.200 Kč. Kupující uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

(Podklad jednání č. 152)

 

218/22 Prodej části pozemku č. 659/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Bechyňova

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 659/156 o výměře 56 m2 a id. 1/5 z pozemku č. 659/155 o výměře 102 m2 oddělených z pozemku č. 659/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod T. J. a D. J., Havlíčkův Brod za cenu 66.200 Kč. Kupující uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

(Podklad jednání č. 152)

 

219/22 Prodej části pozemku č. 659/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Bechyňova

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 659/158 o výměře 80 m2 a id. 1/5 z pozemku č. 659/155 o výměře 102 m2 oddělených z pozemku č. 659/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod S. P. a I. P., Havlíčkův Brod za cenu 90.200 Kč. Kupující uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

(Podklad jednání č. 152)

 

220/22 Prodej části pozemku č. 659/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Bechyňova

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 659/159 o výměře 80 m2 a id. 1/3 z pozemku č. 659/160 o výměře 54 m2 oddělených z pozemku č. 659/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod M. G. a V. M., Havlíčkův Brod za cenu 89.000 Kč. Kupující uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

(Podklad jednání č. 152)

 

221/22 Prodej části pozemku č. 659/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Bechyňova

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 659/161 o výměře 56 m2 a id. 1/3 z pozemku č. 659/160 o výměře 54 m2 oddělených z pozemku č. 659/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod M. M. a L. M., Havlíčkův Brod za cenu 65.000 Kč. Kupující uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

(Podklad jednání č. 152)

 

222/22 Prodej části pozemku č. 659/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Bechyňova

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 659/163 o výměře 80 m2 a id. 1/3 z pozemku č. 659/160 o výměře 54 m2 oddělených z pozemku č. 659/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod P. N. a L. N., Havlíčkův Brod za cenu 89.000 Kč. Kupující uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

(Podklad jednání č. 152)

 

223/22 Prodej části pozemku č. 659/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Bechyňova

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 659/165 o výměře 124 m2 odděleného z pozemku č. 659/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod R. Z., Havlíčkův Brod za cenu 124.000 Kč. Kupující uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

(Podklad jednání č. 152)

 

224/22 Prodej části pozemku č. 659/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Bechyňova

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 659/166 o výměře 35 m2 odděleného z pozemku č. 659/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod J. K., Kaliště a J. K., Havlíčkův Brod za cenu 35.000 Kč. Kupující uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

(Podklad jednání č. 152)

 

225/22 Prodej části pozemku č. 659/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Bechyňova

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 659/167 o výměře 39 m2 odděleného z pozemku č. 659/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod Z. R., Havlíčkův Brod za cenu 39.000 Kč. Kupující uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

(Podklad jednání č. 152)

 

226/22 Prodej části pozemku č. 659/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Bechyňova

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 659/168 o výměře 21 m2 odděleného z pozemku č. 659/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod J. P., Havlíčkův Brod za cenu 21.000 Kč. Kupující uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

(Podklad jednání č. 152)

 

227/22 Prodej části pozemku č. 659/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Bechyňova

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 659/164 o výměře 92 m2 odděleného z pozemku č. 659/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod vlastníku rodinného domu čp. 4114 v ulici Bechyňova, Havlíčkův Brod za cenu 92.000 Kč. Kupující uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města. Vzhledem k tomu, že aktuálně probíhá vypořádání vlastnických vztahů k domu čp. 4114 v ulici Bechyňova, Havlíčkův Brod, bude prodej zajištěn smlouvou o smlouvě budoucí do doby vyřešení vlastnických vztahů, nejdéle však do 31.12.2023. Smlouva o smlouvě budoucí bude uzavřena s R. K. a V. K., 58001 Havlíčkův Brod. V textu smlouvy o smlouvě budoucí bude uvedeno, že město k uzavření kupní smlouvy může vyzvat jen ten z kupujících, který k datu doručení takové výzvy městu bude výlučným vlastníkem domu čp. 4114 v ulici Bechyňova, Havlíčkův Brod. Kupní smlouva pak bude uzavřena s touto osobou.

(Podklad jednání č. 152)

 

228/22 Prodej pozemku č. 711 v k.ú. Poděbaby - Dolní Papšíkov

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 711 o výměře 116 m2 v katastrálním území Poděbaby M. N., Havlíčkův Brod a M. N., Havlíčkův Brod za cenu 500 Kč/m2. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města. Součástí kupní smlouvy bude závazek budoucího věcného břemene vedení kanalizace ve prospěch města a zajištění přístupu k sousední nemovitosti ve prospěch vlastníka pozemku č. 133 v katastrálním území Poděbaby.

(Podklad jednání č. 153)

 

 

 

 

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Marie Rothbauerová, v. r.

místostarostka

 

 

 

                                                                       Zbyněk Stejskal, v. r.

                                                                                starosta