Usnesení z jednání zastupitelstva města 10.12.2012Přítomni:

MUDr. Pavel Antonín, Ing. Karel Báťa, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Vladimír Frič, Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, MUDr. Magdalena Weberová Chvílová, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Zdeněk Kopecký, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, MUDr. Petr Libus, PaedDr. Martina Matějková, Ing. Jan Míka, Ivana Mojžyšková, Ing. Štefan Nigoš, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Jan Schwarz, Zbyněk Stejskal, MUDr. Jiří Stryhal, PhDr. Ivana Štrossová, Mgr. Jan Tecl

 

 

343/12 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání a souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení č. 333/12 do 31.3.2013, 129/12 a 51/12 do 30.6.2013, 22/11 do 30.9.2013 a 128/12 do 31.10.2013.

 

344/12 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 123/12. Důvodem je odstoupení smluvní strany od koupě pozemku.

 

345/12 Usnesení Výboru zastupitelstva města pro sociální a zdravotní tématiku

Zastupitelstvo města schvaluje na realizaci grantového programu "Město bez bariér 2013" finanční částku v celkové výši 50 tis. Kč a ukládá Výboru pro sociální a zdravotní tématiku připravit na příští jednání zastupitelstva text výzvy výše uvedeného grantového programu ke schválení.

 

346/12 Zpráva z mimořádné valné hromady Úpravny vody Želivka, a.s.

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis v mimořádné valné hromady Úpravny vody Želivka, a.s. konané dne 5.10.2012 uvedený v podkladové příloze č. 20678.

 

347/12 Odbahnění rybníku Hastrman

Zastupitelstvo města souhlasí s provedením „Odbahnění rybníku Hastrman, Havlíčkův Brod“ v rozsahu max. 5 000 m3 a na základě doporučení hodnotící komise stanovuje u této veřejné zakázky malého rozsahu pořadí uchazečů: první HB Golf s.r.o., IČ 27513688, druhý Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČ 60932171 a třetí Stavokomp service s.r.o., IČ 25274368.

 

348/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2013 dle podkladové přílohy č. 20545.

 

349/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 Jaroslavu Zvolánkovi, Havířská 3592, Havlíčkův Brod, ve výši 10.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu – horolezecké závody pro veřejnost  - Vysočina BoulderCup 2013 - 4. ročník.

 

350/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 Jiřímu Váchovi, Žižkova 988, Havlíčkův Brod, ve výši 15.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – amatérská volejbalová liga Havlíčkův Brod.

 

351/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 TJ Šmolovy, IČ 46480604, Šmolovy, Havlíčkův Brod, ve výši 10.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti – zajištění oslav 50. výročí založení TJ ve Šmolovech.

 

352/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 TJ Šmolovy, IČ 46480604, Šmolovy, Havlíčkův Brod, ve výši 35.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - tělovýchovná a sportovní činnost.

 

353/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 pro TJ Sokol Mírovka, IČ 46485465, U Pekárny 1684, Havlíčkův Brod, ve výši 80.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - tělovýchovná a sportovní činnost.

 

354/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 Tělovýchovné jednotě Jiskra, IČ 00529672, Ledečská 3028, Havlíčkův Brod, ve výši 15.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu - 23. ročník mezinárodního turnaje mládeže v Zápase řecko-římském - memoriál Františka Červína.

 

355/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 Tělovýchovné jednotě Jiskra, IČ 00529672, Ledečská 3028, Havlíčkův Brod, ve výši 13.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu - 8. ročník "Velké ceny města Havlíčkova Brodu" mládeže v rapid šachu.

 

356/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 Tělovýchovné jednotě Jiskra, IČ 00529672, Ledečská 3028, Havlíčkův Brod, ve výši 15.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu – 4. ročník školní ligy v miniházené pro přihlášené základní školy města Havlíčkův Brod.

 

357/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 Tělovýchovné jednotě Jiskra, IČ 00529672, Ledečská 3028, Havlíčkův Brod, ve výši 3.250.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - sportovní činnost.

 

358/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 Tělocvičné jednotě Sokol Havlíčkův Brod, IČ 15059146, Beckovského 2179, Havlíčkův Brod, ve výši 90.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - celoroční činnost v rámci tělovýchovy a sportu mládeže a dospělých.

 

359/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 Jaroslavě Teclové, Suchá 19, Havlíčkův Brod, ve výši 2.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti – Mikulášská nadílka.

 

360/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 Jaroslavě Teclové, Suchá 19, Havlíčkův Brod, ve výši 5.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti – Velký dětský den.

 

361/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 Michalu Šiškovi, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod, ve výši 50.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – příprava a účast na mezinárodních závodech v cyklistice.

 

 

362/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 Svazu tělesně postižených ČR o.s., místní organizaci, IČ 71233407, Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, ve výši 15.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - péče a pomoc tělesně postiženým občanům.

 

363/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, základní organizaci, IČ 75035944, Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, ve výši 15.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - péče a pomoc postiženým civilizačními chorobami.

 

364/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, okresnímu výboru Havlíčkův Brod, IČ 601128402, Nádražní 397, Havlíčkův Brod, ve výši 20.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - poskytování odborných služeb, zájmová činnost sluchově postižených.

 

365/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 Svazu diabetiků ČR, územní organizaci Havlíčkův Brod, IČ 60128135, Občiny 28, Havlíčkův Brod, ve výši 3.000,- Kč na jednorázovou akci v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví pořádanou pro občany Havlíčkova Brodu vyžadující sociální nebo zdravotní péči – diabetologický den v Havlíčkově Brodě.

 

366/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 Svazu diabetiků ČR, územní organizaci Havlíčkův Brod, IČ 60128135, Občiny 28, Havlíčkův Brod, ve výši 10.000,- Kč na jednorázovou akci v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví pořádanou pro občany Havlíčkova Brodu vyžadující sociální nebo zdravotní péči - rekondiční pobyt.

 

367/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 Stanici Pavlov, o.p.s. IČ 28771028, Pavlov 54, Ledeč nad Sázavou, ve výši 10.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti – krmivo pro handicapované živočichy  ve stanici fauny v Pavlově.

 

368/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 SRC Fanaticu o.s.,IČ 27000818, Beckovského 2045, Havlíčkův Brod, ve výši 40.000,- Kč na reprezentaci města Havlíčkův Brod v oblasti tělovýchovy a sportu - Mistrovství Evropy ve sportovním a fitness aerobiku - Belgie (doprava, ubytování, startovné).

 

369/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 SRC Fanaticu o.s.,IČ 27000818, Beckovského 2045, Havlíčkův Brod, ve výši 40.000,- Kč na reprezentaci města Havlíčkův Brod v oblasti tělovýchovy a sportu - Mistrovství světa  ve sportovním a fitness aerobiku - Srbsko (doprava, ubytování, startovné).

 

370/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 Sportovnímu klubu stáj Květnov, IČ 22749535, Květnov 54, Havlíčkův Brod, ve výši 5.000,- Kč, a to v režimu de minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne 28.12.2006 na konkrétní jednorázovou akci 
v oblasti tělovýchovy a sportu – Jarní parkurové závody.

 

371/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 Sportovnímu klubu stáj Květnov, IČ 22749535, Květnov 54, Havlíčkův Brod, ve výši 5.000,- Kč, a to v režimu de minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne 28.12.2006 na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu – Podzimní parkurové závody.

 

372/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 Sportovnímu klubu Erupting Dragons Havlíčkův Brod, IČ 62697650, Horní Krupá 3, Havlíčkův Brod, ve výši 100.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - florbal.

 

373/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 Spolku rodičů a přátel Gymnázia Havlíčkův Brod o.s., IČ 60126841, Štáflova 2063, Havlíčkův Brod, ve výši 15.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti kultury - Majáles 2013.

 

374/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 Společnosti přátel PEN klubu IČ 47608765, Klementinum 190, Praha, ve výši 40.000,- Kč, a to v režimu de minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne 28.12.2006 na konkrétní jednorázovou akci v oblasti kultury uspořádanou v Havlíčkově Brodě – Festival českého a světového PEN klubu Free the Word při 23. Podzimním knižním veletrhu.

 

375/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 Smíšenému pěveckému sboru Jasoň, o.s., IČ 62696165, Na Spravedlnosti 3213, Havlíčkův Brod, ve výši 50.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti kultury - činnost pěveckého sboru.

 

376/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 Sdružení přátel chovu koní a jezdeckého sportu Havlíčkův Brod, IČ 60127848, Novotnův Dvůr, Havlíčkův Brod, ve výši 60.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - činnost jezdeckého oddílu.

 

377/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 sdružení ADIVADLO, 

IČ 68213972, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod, ve výši 150.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti kultury - divadelní činnost.

 

378/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 Sboru Křesťanské společenství Havlíčkův Brod, IČ 73631515, Okrouhlická 1775, Havlíčkův Brod, ve výši 3.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti kultury uspořádanou v Havlíčkově Brodě – Koncert pro zlomená srdce.

 

379/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 Sboru Křesťanské společenství Havlíčkův Brod, IČ 73631515, Okrouhlická 1775, Havlíčkův Brod, ve výši 6.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti – zájmová činnost dětí.

 

380/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 Sboru dobrovolných hasičů Šmolovy, IČ 62696548, Šmolovy, Havlíčkův Brod, ve výši 8.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci 
v oblasti ostatní zájmové činnosti – zábavné odpoledne pro děti.

 

381/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 Sboru dobrovolných hasičů Svatý Kříž, IČ 60128721, Svatý Kříž, Havlíčkův Brod, ve výši 3.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti – dětský karneval.

 

382/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 Sboru dobrovolných hasičů Svatý Kříž, IČ 60128721, Svatý Kříž, Havlíčkův Brod, ve výši 7.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti - dětské sportovní odpoledne.

 

383/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 Sboru dobrovolných hasičů Perknov, IČ 60126094, Perknov, Havlíčkův Brod, ve výši 4.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti – rozloučení s létem.

 

384/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 Sboru dobrovolných hasičů Perknov, IČ 60126094, Perknov, Havlíčkův Brod, ve výši 8.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti – dětský maškarní bál v Perknově.

 

385/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 Sboru dobrovolných hasičů Perknov, IČ 60126094, Perknov, Havlíčkův Brod, ve výši 6.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti – soutěž družstev dětí v požárním sportu.

 

386/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 pro Sbor Církve bratrské v Havlíčkově Brodě, IČ 73634301, Strážná 1364, Havlíčkův Brod, ve výši 10.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti – „Plovárna mnoha tváří“.

 

387/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 organizaci ROSKA Havlíčkův Brod regionální organizace Unie Roska v ČR, IČ 62697714, Na spravedlnosti 3226, Havlíčkův Brod, ve výši 10.000,- Kč na jednorázovou akci v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví pořádanou pro občany Havlíčkova Brodu vyžadující sociální nebo zdravotní péči - rekondiční pobyt.

 

388/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 Michalu Práškovi, Mírová 623, Havlíčkův Brod, ve výši 20.000,- Kč na reprezentaci města Havlíčkův Brod v oblasti tělovýchovy a sportu - reprezentace na závodech silničních motocyklů.

 

389/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 Pionýru, Pionýrské Skupině V.Šantrocha Havlíčkův Brod, IČ 69172676, Na Výšině 3221, Havlíčkův Brod, ve výši 20.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - volnočasové aktivity dětí a mládeže.

 

390/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 MgA. Martinu Petrákovi, Havlíčkova 2215, Havlíčkův Brod, ve výši 35.000,- Kč, a to v režimu de minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne 28.12.2006 na konkrétní jednorázovou akci v oblasti kultury uspořádanou v Havlíčkově Brodě – 2. ročník havlíčkobrodského jazzového festivalu FEST JAZZ 2013.

 

 

391/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 Jaroslavu Netolickému, Květnov 8, Havlíčkův Brod, ve výši 7.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu - turnaj v malé kopané.

 

392/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 pro Aktivní Perknov, o.s., IČ 22676244, Vratná 3050, Havlíčkův Brod, ve výši 50.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - společenské a sportovní aktivity v Perknově.

 

393/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 občanskému sdružení Orel jednota Havlíčkův Brod., IČ 75105586, B.Kobzinové 202, Havlíčkův Brod, ve výši 35.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – nohejbal, ragby.

 

394/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 občanskému sdružení Opera mladých - Jakub Pustina, IČ 22825703, Mělkovice 2441, Žďár nad Sázavou, ve výši 11.000,- Kč, a to v režimu de minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne 28.12.2006 na konkrétní jednorázovou akci v oblasti kultury uspořádanou v Havlíčkově Brodě – koncert festivalu „Jakub Pustina a jeho hosté“.

 

395/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 pro Okrašlovací spolek BUDOUCNOST, o.s., IČ 22855661, Sázavská 430, Havlíčkův Brod ve výši 10.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti kultury – Sázení spolkového stromu, Veřejná rozprava,  Cena Františka Drašnera.

 

396/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Havlíčkův Brod, IČ 426164, Dolní 259, Havlíčkův Brod, ve výši 15.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti – školení mladých zdravotníků - 4 kurzy výuky první pomoci.

 

397/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Havlíčkův Brod, IČ 426164, Dolní 259, Havlíčkův Brod, ve výši 12.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti - Běh naděje.

 

398/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 Oblastní charitě Havlíčkův Brod - Mateřskému centru Zvoneček , IČ 15060233, B. Němcové, Havlíčkův Brod, ve výši 100.000,- Kč , a to v režimu de minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne 28.12.2006 na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti – zájmová a poradenská činnost Mateřského centra Zvoneček.

 

399/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 občanskému sdružení TROJKA, IČ 70895422, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, ve výši 8.000,- Kč na jednorázovou akci pořádanou pro občany HB vyžadující sociální nebo zdravotní péči – hipoterapie.

 

400/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 občanskému sdružení TROJKA, IČ 70895422, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, ve výši 8.000,- Kč na jednorázovou akci pořádanou pro občany HB vyžadující sociální nebo zdravotní péči – terapie v solné jeskyni.

 

401/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 občanskému sdružení TROJKA, IČ 70895422, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, ve výši 8.000,- Kč na jednorázovou akci pořádanou pro občany HB vyžadující sociální nebo zdravotní péči –  terapie plaváním.

 

402/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 Nadačnímu fondu pro hipoterapii v Psychiatrické léčebně Havlíčkův Brod, IČ 67440568, Rozkošská 2322, Havlíčkův Brod, ve výši 6.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti kultury - 12. ročník veřejné benefice v areálu Psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodě.

 

403/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 občanskému sdružení „Mladí akordeonisté Havlíčkobrodska,o.s.“, IČ 26563347, Termesivy 92, Havlíčkův Brod, ve výši 60.000,- Kč na reprezentaci města Havlíčkův Brod v oblasti kultury - reprezentace na hudebních festivalech.

 

404/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 občanskému sdružení Lyžař o.s., IČ 27038840, Klášterská 3327, Havlíčkův Brod, ve výši 90.000,- Kč, v režimu de minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne 28.12.2006 na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – provoz lyžařského střediska v areálu Vysoká u Havlíčkova Brodu.

 

405/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 Loutkovému divadlu Havlíčkův Brod o.p.s., IČ 28771010, Vrabčí trh 187, Havlíčkův Brod ve výši 40.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti kultury– divadelní činnost.

 

406/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 Kulturnímu domu “Ostrov“ spol. s r.o., IČ 47453281, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod, ve výši 360.000,- Kč, a to v režimu de minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne 28.12.2006 na celoroční činnost v oblasti kultury – a to na provoz kinosálu, pořádání divadelních představení, koncertů pro veřejnost, vzdělávací pořady pro děti, přehlídky a akademie škol.

 

407/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 Mgr. Jaromíru Kulhánkovi, Škrdlovice 65, Žďár nad Sázavou, ve výši 7.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu – 2. Havlíčkobrodský otevřených šachový turnaj pod širým nebem.

 

408/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 občanskému sdružení Klub důchodců Havlíčkův Brod, IČ 62698761, Údolní 759, Havlíčkův Brod, ve výši 4.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti.

 

409/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 Královská stezka o.p.s., IČ 27521702, Žižkovo náměstí 66, Habry, ve výši 8.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti – 4. ročník akce Čistá řeka Sázava na Vysočině.

410/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 Junáku - svazu skautů a skautek ČR, středisku Bobři Havlíčkův Brod, IČ 15060888, Horní 3188, Havlíčkův Brod, ve výši15.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - volnočasové aktivity dětí a mládeže.

 

411/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 Junáku - svazu skautů a skautek ČR, středisku Bobříci Havlíčkův Brod, IČ 46485341, Horní 3188, Havlíčkův Brod, ve výši 30.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - volnočasové aktivity dětí a mládeže.

 

412/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 občanskému sdružení JAN VÁCLAV STAMIC, IČ 62698371, Husova 2147, Havlíčkův Brod ve výši 90.000,-Kč,a to v režimu de minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne 28.12.2006 na konkrétní jednorázovou akci v oblasti kultury – 12. ročník festivalu Stamicovy slavnosti.

 

413/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 pro Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s., IČ 28831101, Horní 197, Havlíčkův Brod, ve výši 40.000,- Kč na jednorázovou akci  pořádanou pro občany HB vyžadující sociální nebo zdravotní péči –jarní a podzimní motivačně orientační program (pro nezaměstnané, ohrožené nezaměstnaností, matky a otcové na mateřské a rodičovské dovolené).

 

414/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 pro HB SKI TEAM o.s., IČ 27042537, Zahradnického 3313, Havlíčkův Brod, ve výši 40.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - alpské a travní lyžování, snowboarding.

 

415/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 Havlíčkobrodské o.p.s., IČ 27513335, Čechova 3814, Havlíčkův Brod, ve výši 630.000,- Kč, a to v režimu de minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne 28.12.2006 na celoroční činnost v oblasti kultury –  pořádání divadelních představení a koncertů.

 

416/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 pro Golf Club Havlíčkův Brod, IČ 22766952, U Nové silnice 3662, Havlíčkův Brod, ve výši 8.000,- Kč, a to v režimu de minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne 28.12.2006 na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – golf.

 

417/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 občanskému sdružení Futsal Klub Chlapíci Havlíčkův Brod, o.s. IČ 22673172, Svatý Kříž 176, Havlíčkův Brod, ve výši 5.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – futsal.

 

418/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 pro Fotostředisko, IČ 69834857, Havlíčkova 2214, Havlíčkův Brod ve výši 10.000,- Kč, a to v režimu de minimis ve smyslu nařízeníKomise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne 28.12.2006 na konkrétní jednorázovou akci v oblasti kultury –  fotografická soutěž 2013 Brody v Brodě.

 

419/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 Pavlu Fialovi, Svitavská 36, Svitavy ve výši 35.000,- Kč, a to v režimu de minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne 28.12.2006 na konkrétní jednorázovou akci v oblasti kultury –  Štáflova paleta.

 

420/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města na  rok 2013 pro FC SLOVAN Havlíčkův Brod, IČ 26585162, Na Losích 2848, Havlíčkův Brod, ve výši 35.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu -  mezinárodní fotbalový turnaj starších žáků - O pohár Města Havlíčkův Brod.

 

421/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města na rok 2013 pro FC SLOVAN Havlíčkův Brod, IČ 26585162, Na Losích 2848, Havlíčkův Brod, ve výši 1.050.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - fotbal.

 

422/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 sdružení FC PRAMEN Havlíčkův Brod, IČ 70155089, Žižkov II 1973, Havlíčkův Brod, ve výši 35.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - futsal.

 

423/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 pro CENTRUM VYSOČINA, o.p.s., IČ 27470148, B. Kobzinové 2020, Havlíčkův Brod, ve výši  130.000,- Kč, a to v režimu de minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne 28.12.2006 na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - Letní žurnalistická škola K.H.Borovského, Centrum K.H.Borovského, Školní časopis Vysočiny, Novinářem v každém věku, konference -Lokální a regionální žurnalistika.

 

424/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 Canisterapeutickému sdružení Kamarád,o.s. IČ 70153931, Pohled 110, ve výši  5.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti – canisterapie (péče o canisterapeutické psy).

 

425/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 Jiřímu Brychtovi,Na bojišti 219, Havlíčkův Brod, ve výši 5.000,- Kč na reprezentaci města Havlíčkův Brod v oblasti tělovýchovy a sportu – Mistrovství světa Masters na dráze Porto Alegre, Brazílie - běh na 10.000 m a maratón.

 

426/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu se smlouvou o spolupráci č. OVVV/24/2010/RB dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 Bruslařskému klubu Havlíčkův Brod, IČ 00527734, U Stadionu  2777, Havlíčkův Brod, ve výši 4.500.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - lední hokej – podpora mládežnického hokeje až do úrovně juniorských týmů.

 

427/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 pro BM FITNESS Havlíčkův Brod, IČ 22611878, Zahradnického 3311, Havlíčkův Brod, ve výši 35.000,- Kč na reprezentaci města Havlíčkův Brod v oblasti tělovýchovy a sportu - Mistrovství Evropy ve sportovním a fitness aerobiku - Belgie (doprava, ubytování, startovné).

 

428/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 pro BM FITNESS Havlíčkův Brod, IČ 22611878, Zahradnického 3311, Havlíčkův Brod, ve výši 35.000,- Kč na reprezentaci města Havlíčkův Brod v oblasti tělovýchovy a sportu - Mistrovství světa ve sportovním a fitness aerobiku - Srbsko (doprava, ubytování, startovné).

 

429/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 Armádnímu tanečnímu klubu Havlíčkův Brod, o.s., IČ 69173486, Na Spravedlnosti 3226, Havlíčkův Brod, ve výši 10.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti kultury – tanec.

 

430/12 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2013 sdružení Aeroklub Havlíčkův Brod, o.s. IČ 00528951, Horní Papšíkov 125, Havlíčkův Brod, ve výši 130.000,- Kč, a to v režimu de minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne 28.12.2006 na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - provoz letiště v Havlíčkově Brodě.

 

431/12 Vyhodnocení grantu města "Farmářské trhy 2012"

Zastupitelstvo města bere na vědomí závěrečnou zprávu o vyhodnocení grantu města "Farmářské trhy 2012" předloženou výborem pro životní prostředí - dle podkladové přílohy č. 20758.

 

432/12 Plán jednání zastupitelstva města na 1. pololetí roku 2013

Zastupitelstvo města schvaluje plán svých řádných zasedání na 1. pololetí roku 2013 v termínech: 18.2., 29.4., 17.6.

 

433/12 Grantové programy Města Havlíčkův Brod pro rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu "Farmářské trhy Koudelův talíř 2013" dle podkladové přílohy č. 20529.

 

434/12 Grantové programy Města Havlíčkův Brod pro rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu "Havlíčkobrodské kulturní léto 2013" dle podkladové přílohy č. 20528.

 

435/12 Grantové programy Města Havlíčkův Brod pro rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu "Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2013" dle podkladové přílohy č. 20527.

 

436/12 Grantové programy Města Havlíčkův Brod pro rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu "Významné osobnosti a rodáci města 2013" dle podkladové přílohy č. 20526.

 

437/12 Žádost o finanční příspěvek SK Erupting Dragons Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního daru SK Erupting Dragons Havlíčkův Brod, IČ 62697650, ve výši 40.000,- Kč na pořízení nových florbalových mantinelů z položky rezervy rady města (č.org. 202) dle podkladové přílohy č. 20643.

 

438/12 Zpráva z řádné valné hromady HC REBEL, a.s.

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis z řádné valné hromady společnosti HC REBEL, a.s. konané dne 23.10.2012 uvedený v podkladové příloze č. 20750.

 

439/12 Rozpočtový výhled města Havlíčkův Brod na období 2014-2017

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje Rozpočtový výhled města Havlíčkův Brod pro období 2014-2017 dle podkladové přílohy č. 20683.

 

440/12 Rozpočet města Havlíčkův Brod na rok  2013

Zastupitelstvo města projednalo podle podkladových příloh č. 20708 a 20709 návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2013 včetně souhrnných vztahů ke zřizovaným příspěvkovým organizacím (10) a rozpočtů územních samosprávných celků. 

 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Havlíčkův Brod na rok 2013 takto:

 

1) Základní parametry rozpočtu města pro rok 2013

Druh rozpočtu DEFICITNÍ (záporné saldo příjmů a výdajů)

Rozpočtové příjmy 2013 = 434 370 800 Kč

Rozpočtové výdaje 2013 = 469 590 739 Kč

Saldo rozpočtového hospodaření 2013 = Deficit (-) 35 219 939  Kč

 

2) Financování rozpočtu města na rok 2013

a) Stávající úvěry půjčky:

Pro rok 2013 schvaluje zastupitelstvo města limit výdajů na platby splátek dluhové služby (úvěrů a půjček) dle sjednaných splátkových kalendářů ve výši 2 520 000 Kč

b) Pro rok 2013 schvaluje zastupitelstvo města zajistit financování deficitu rozpočtu a splátek dluhové služby použitím finančních prostředků města akumulovaných z předchozích let do výše 37 739 939 Kč (součet salda rozpočtu a splátek úvěrů a půjček). Pro financování do schválené výše ukládá přednostně použít finanční prostředky v okruhu základního účtu města a následně prostředky Fondu strategického rozvoje.

 

3) Nové úvěry a půjčky

Zastupitelstvo města neschvaluje příjmy z nových úvěrů a půjček poskytnutých městu Havlíčkův Brod v rozpočtovém období 2013. V případě vázaní dotačních příjmů na čerpání půjček u projektů podporovaných ze Státního fondu životního prostředí (kapitola 35), bude o nových půjčkách rozhodnuto samostatným usnesením zastupitelstva města.

 

4) Finanční vztahy k rozpočtům zřizovaných příspěvkových organizací 

Město zřizuje celkem 10 příspěvkových organizací, ke kterým vymezuje pro rok 2013 tyto finanční vztahy:

a) celkem neinvestiční příspěvek zřizovaným příspěvkovým organizacím na hlavní činnost činí 
117 205 939 Kč

b) celkem neinvestiční příspěvek zřizovaným školským příspěvkovým organizacím účelově určený na opravy a údržbu budov ZŠ a MŠ v rámci hlavní činnosti činí 7 690 000 Kč

c) investiční příspěvek zřizovaným příspěvkovým organizacím není rozpočtován

 

5) Finanční vztahy rozpočtu města k rozpočtům jiných územně správních celků (ÚSC):

Rozpočet města pro rok 2013 obsahuje limity dotačních příjmů v souladu s rozpisem souhrnného finančního vztahu s rozpočtem Kraje Vysočina ze dne 16.11.2011 a další vztahy k rozpočtům ÚSC a RRS (regionální rada soudržnosti), které byly vzájemně odsouhlaseny. Rozpis dotačních vztahů s rozpočtem Kraje Vysočina, RRS a rozpočty obcí jsou uvedeny v podkladových přílohách.

 

6) Závazné ukazatele hospodaření pro rok 2013

Zastupitelstvo města stanovuje Radě města tyto závazné ukazatele rozpočtového hospodaření pro rok 2013:

a) závazný ukazatel provozní přebytek nesmí být za hodnocené období 2013 nižší něž 

+40 mil. Kč

 

b) závazný ukazatel provozní přebytek vyjádřený relativní hodnotou podílu PP/BV (provozní příjmy/provozní výdaje) nesmí být nižší než hodnota +1,10. 

 

7) Kompetence k provádění rozpočtových opatření 

Rozpočet města Havlíčkův Brod pro rok 2013 je zastupitelstvem města schválen na úrovni souhrnných údajů o výši rozpočtových příjmů, výdajů a výdajů na splátky dluhové služby. 

Kompetence Rady města k provádění rozpočtových opatření zůstávají beze změn ve znění usnesení ZM č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

441/12 Rozpočet města Havlíčkův Brod na rok  2013

Zastupitelstvo města se seznámilo v letech 2009 až 2012 s investičním projektem občanského sdružení Orel jednota Havlíčkův Brod na výstavbu multifunkční sportovní haly v areálu Základní školy Nuselská na pozemcích ve vlastnictví města. Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod posoudilo rozpočtový výhled, finanční možnosti města pro rozpočtové období 2013 a na základě doporučení Finančního výboru se rozhodlo tento záměr podpořit. Zastupitelstvo města deklaruje, že město Havlíčkův Brod v rozpočtovém roce 2013 podpoří případnou realizaci projektu občanského sdružení Orel jednota Havlíčkův Brod na výstavbu multifunkční sportovní haly v areálu Základní školy Nuselská a v závěrečné fázi realizace projektu dofinancuje 1/3 celkových realizačních nákladů projektu, maximálně však do výše

7.000,0 tis Kč na projekt celkem. Podmínkou poskytnutí finanční podpory je dodržení platné

národní a evropské legislativy týkající se veřejné podpory.

 

442/12 Rozpočet města Havlíčkův Brod na rok  2013

Zastupitelstvo města prohlašuje, že město Havlíčkův Brod zajistí v rozpočtovém období 2013 spolufinancování realizace projektu „Sportovní areál Na Losích, Havlíčkův Brod, sociální zázemí pro oddíl tenisu“, jehož nositelem je občanské sdružení Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod jako spolufinancování do výše 30% investičních nákladů, max. 1,1 mil. Kč.

 

443/12 Rozpočet města Havlíčkův Brod na rok  2013

Zastupitelstvo města v souladu s § 16, odst.3. písm. c) zákona č. 250/2000 Sb. ukládá pro rok 2013 vázat  rozhodnutí o použití rozpočtových zdrojů alokovaných na kapitole 35 euro-projekty určených k realizaci podporovaných projektů na splnění předpokládaného inkasa dotačních rozpočtových příjmů vázaných k danému projektu, přičemž realizace projektu musí být schválena v orgánech města. Dotační rozpočtové příjmy daného projektu pro aktuální i následující rozpočtové období musí být zajištěny platným rozhodnutím implementační agentury a musí být obsaženy ve schváleném nebo upraveném rozpočtu města. Omezení použití rozpočtových výdajů kapitoly 35 euro-projekty se netýká výdajů vynakládaných na činnosti a funkce spojené s přípravou podáním první žádosti o podporu daného projektu na základě zveřejněné výzvy.

 

444/12 Rozpočet města Havlíčkův Brod na rok  2013

Zastupitelstvo města schvaluje dle §102, odst. 2, písm. a) zákona 128/2000 Sb. pro rozpočtové období 2013 delegaci pravomocí radě města k rozpočtovým změnám spočívajícím v rozpočtovém určení rezervy rozpočtových výdajů kapitoly 35-podporované projekty na funkčně a druhově určené limity rozpočtových výdajů pro financování přípravy dokumentů a podkladů k podání žádostí o podporu projektů:

- projekt Začleňování cizinců na území města H. Brod

- projekt Prevence kriminality a prevence socio-patologických jevů

- projekt Revitalizace vodní nádrž ve Svatém Kříži

- projekt Cyklostezka HB-Šmolovy

- projekt Cyklostezka Billa-Lávka Humpolecká

- projekt Lunetové obrazy – restaurování

- projekt Revitalizace parku Budoucnost

- projekt Revitalizace alejí

- projekt Zelený okruh

 

445/12 Stanovení paušální náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce

Zastupitelstvo města stanovuje v souladu s § 71, odst. 4), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích paušální náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva města pro rok 2013 ve výši 200 Kč/hod.

446/12 Záměr směny části pozemků ppč. 632/2 a 628/126,  v k. ú. Havlíčkův Brod -Spálená Stráň

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny částí pozemků ppč. 632/2 a ppč. 628/126 o výměře cca 900 m2 ve vlastnictví města za část pozemku ppč. 632/4 o výměře cca 900 m2 ve vlastnictví žadatelů vše v k. ú. Havlíčkův Brod.

 

447/12 Koupě pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod - ul. U Sv. Jána

Zastupitelstvo města souhlasí s účastí města  Havlíčkův Brod v dražebním jednání, kdy předmětem dražby budou nemovitosti - pozemky ppč. 1813/3  o výměře 11 m2, ppč. 1814/6 o výměře 306 m2, ppč. 2380/9 o výměře 92 m2, ppč. 2381 o výměře 2280 m2 a ppč. 2541/2 o výměře 11 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod. Zastupitelstvo města zároveň ukládá radě města zajistit úkony nutné k účasti města v dražbě za podmínek uvedených v podkladu č. 304/2012.

 

448/12 Záměr prodeje části pozemku ppč.  2259/150 v k. ú. Havlíčkův Brod - Husova ul.

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku ppč. 2259/150 o výměře cca 38 m2 v k. ú.  Havlíčkův Brod.

 

449/12 Žádost o odpuštění poplatku z prodlení

Zastupitelstvo města schvaluje prominutí části poplatku z prodlení za dlužné nájemné a služby spojené s užíváním bytu číslo 7, 5. května 310, Havlíčkův Brod Monice G., Pardubice. Zastupitelstvo města stanovuje částku k úhradě ve výši 6.251,00 Kč, splatnou do 31.1.2013.

 

450/12 Prodej pozemku - Pražská ul.

Zastupitelstvo města ruší svoje usnesení č. 203/12  ze dne 11.6.2012 a ukládá radě města udělit souhlas se změnou zákresu stpč. 3331 v katastru nemovitostí v k.ú. Havlíčkův Brod Společenství vlastníků bytového domu Pražská 2875.

 

451/12 Záměr prodeje částí pozemků  ul.  Jihlavská ppč. 2457/43 a 362/1

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje částí pozemků ppč. 2457/43 a 362/1 
o celkové výměře cca 460 m2 v k. ú. Havlíčkův Brod .

 

452/12 Koupě pozemků ul. Mírová svah k řece Sázavě a  Šlapance

Zastupitelstvo města neschvaluje koupi pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 2040/1, 2040/24, 2041/1, 2051/1, 2051/2, 2052/1, 2052/2, 2055/5, 2067/3, 2068, 2073/1, 2073/3, 2041/2, 2052/3, 2042, 2073/2  a 2973 o celkové výměře 106726 m2.

 

453/12 Navýšení členského vkladu Lesního družstva ve Štokách

Zastupitelstvo města schvaluje, aby část nájemného na pronájem pozemků dle nájemní smlouvy 
č. OSM 019/2011 za rok 2012 ve výši 1.032.972 Kč byla použita jako další členský vklad do Lesního družstva ve Štokách.

 

454/12 Záměr prodeje pozemku v k. ú. Poděbaby ppč. 542/2 a 542/12

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků v k. ú. Poděbaby ppč. 542/2 o výměře 385 m2 a ppč. 542/12 o výměře 60 m2.

 

455/12 Uznání vlastnictví ČEZ - revokace

Zastupitelstvo města ruší usnesení č. 319/12 ze dne 22.10.2012 a nahrazuje ho usnesením následujícím: Zastupitelstvo města schvaluje vyhotovení notářského zápisu na uznání vlastnictví trafostanic na pozemcích stpč. 5260, stpč. 5283 a stpč. 5055 v k.ú. Havlíčkův Brod, ve prospěch ČEZ  a.s., Duhová 1444/2,  140 53 Praha - Michle, IČ 45274649. Náklady s vyhotovením notářského zápisu uhradí ČEZ a.s..

 

456/12 Záměr prodeje pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 1753/87

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku ppč. 1753/87 o výměře 22 m2 v k. ú.  Havlíčkův Brod.

 

457/12 Prodej  bytových jednotek - 4.vlna privatizace

Zastupitelstvo schvaluje prodej bytové jednotky č. 1108/7 v domě čp. 1108, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: manželé Jaroslav a Jana N., Havlíčkův Brod.

Kupní cena: 353.773,00 Kč.

 

458/12 Prodej  bytových jednotek - 4.vlna privatizace

Zastupitelstvo schvaluje prodej bytové jednotky č. 1123/12 v domě čp. 1123, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: manželé Martin a Vladislava Č., Havlíčkův Brod.

Kupní cena: 432.504,00 Kč.

 

459/12 Prodej  bytových jednotek - 4.vlna privatizace

Zastupitelstvo schvaluje prodej bytové jednotky č. 1106/12 v domě čp. 1106, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: manželé Václav a Zdeňka N., Havlíčkův Brod.

Kupní cena: 455.625,00 Kč.

 

460/12 Prodej  bytových jednotek - 4.vlna privatizace

Zastupitelstvo schvaluje prodej bytové jednotky č. 1107/15 v domě čp. 1107, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: manželé Přemysl a Monika M., Havlíčkův Brod.

Kupní cena: 455.625,00 Kč.

 

461/12 Prodej  bytových jednotek - 4.vlna privatizace

Zastupitelstvo schvaluje prodej bytové jednotky č. 1106/15 v domě čp. 1106, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: manželé Zdeněk V. a Zdeňka V., Havlíčkův Brod.

Kupní cena: 455.625,00 Kč.

 

462/12 Prodej  bytových jednotek - 4.vlna privatizace

Zastupitelstvo schvaluje prodej bytové jednotky č. 1106/14 v domě čp. 1106, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: manželé Tomáš a Pavlína H., Havlíčkův Brod.

Kupní cena: 199.370,00 Kč.

 

463/12 Prodej  bytových jednotek - 4.vlna privatizace

Zastupitelstvo schvaluje prodej bytové jednotky č. 1106/13 v domě čp. 1106, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: manželé Petr a Jana K., Havlíčkův Brod.

Kupní cena: 353.773,00 Kč.

 

 

464/12 Prodej  bytových jednotek - 4.vlna privatizace

Zastupitelstvo schvaluje prodej bytové jednotky č. 1106/7 v domě čp. 1106, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Marie H., Havlíčkův Brod.

Kupní cena: 353.773,00 Kč.

 

465/12 Prodej  bytových jednotek - 4.vlna privatizace

Zastupitelstvo schvaluje prodej bytové jednotky č. 1106/1 v domě čp. 1106, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Halina P., Havlíčkův Brod.

Kupní cena: 353.773,00 Kč.

 

466/12 Prodej  bytových jednotek - 4.vlna privatizace

Zastupitelstvo schvaluje prodej bytové jednotky č. 1105/11 v domě čp. 1105, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: manželé Jiří a Helena S., Havlíčkův Brod.

Kupní cena: 199.370,00 Kč.

 

467/12 Prodej  bytových jednotek - 4.vlna privatizace

Zastupitelstvo schvaluje prodej bytové jednotky č. 1105/7 v domě čp. 1105, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Lucie B., Havlíčkův Brod.

Kupní cena: 353.773,00 Kč.

 

468/12 Prodej  bytových jednotek - 4.vlna privatizace

Zastupitelstvo schvaluje prodej bytové jednotky č. 1105/6 v domě čp. 1105, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: manželé Josef a Ivan K., Havlíčkův Brod.

Kupní cena: 455.625,00 Kč.

 

469/12 Prodej  bytových jednotek - 4.vlna privatizace

Zastupitelstvo schvaluje prodej bytové jednotky č. 1105/4 v domě čp. 1105, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Emilie H., Havlíčkův Brod.

Kupní cena: 353.773,00 Kč.

 

470/12 Prodej  bytových jednotek - 4.vlna privatizace

Zastupitelstvo schvaluje prodej bytové jednotky č. 1105/1 v domě čp. 1105, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Tomáš F., Havlíčkův Brod.

Kupní cena: 353.773,00 Kč.

 

471/12 Prodej  bytových jednotek - 4.vlna privatizace

Zastupitelstvo schvaluje prodej bytové jednotky č. 1123/3 v domě čp. 1123, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: manželé Ján a Jiřina Z., Havlíčkův Brod.

Kupní cena: 432.504,00 Kč.

 

472/12 Smlouva o bezúplatném převodu č. 239

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 239 včetně doložky ve věci převodu  pozemků parc.č. 2260/19 a parc.č. 2496/6 v k.ú. Havlíčkův Brod Městu Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 20644. Převodcem pozemku je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město.

 

473/12 Koupě a bezúplatný převod pozemků - komunikace Žižkov II

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku ppč. 3032/41 o výměře 53 m2  za cenu 17885 Kč a bezúplatný převod pozemku ppč. 3032/42 o výměře 88 m2 oddělených GP č. 6855-144/2012 z pozemku ppč. 3032/2 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví Žanety Č., Praha-Hostivař; Filipa D., Havlíčkův Brod; Marcela F.,  Havlíčkův Brod; MUDr. Marie K. a Ing. Jaroslava K.,  Havlíčkův Brod; Tomáše M.,  Havlíčkův Brod; Okresního stavebního bytového družstva Havlíčkův Brod, Jihlavská 564, 58001  Havlíčkův Brod; Dagmar P. a Ladislava P., Havlíčkův Brod; Jaromíra Ž., Havlíčkův Brod.  Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.

 

474/12 Koupě a bezúplatný převod pozemků - komunikace Žižkov II

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku ppč. 1646/305 o výměře 3 m2  za cenu 1013 Kč a bezúplatný převod pozemku ppč. 1646/304 o výměře 110 m2 oddělených GP č. 6854-143/2012 z pozemku ppč. 1646/133 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví Mgr. Martina A., Schlier, Německo; Petra B., Havlíčkův Brod; Marie K. a Juraje K., Havlíčkův Brod; Okresního stavebního bytového družstva Havlíčkův Brod, Jihlavská 564, 58001 Havlíčkův Brod. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.

 

475/12 Koupě a bezúplatný převod pozemků - komunikace Žižkov II

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku ppč. 1646/300 o výměře 13 m2, ppč. 1646/302 o výměře 5 m2 a 1646/303 o výměře 44 m2  za cenu 20923 Kč a bezúplatný převod pozemku ppč. 1646/301 o výměře 126 m2 oddělených GP č. 6853-142/2012 z pozemku ppč. 1646/132 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví Mgr. Václava Adama, Žižkov II 3131, 580 01 Havlíčkův Brod; Mgr. Martiny A., Havlíčkův Brod; Pavla B., Lučice; Ilony D.,  Havlíčkův Brod; Mgr. Andrey H., Havlíčkův Brod; Okresního stavebního bytového družstva Havlíčkův Brod, Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod; Aleny P., Havlíčkův Brod; Jany S. a Ing. Miloslava S., Havlíčkův Brod; Dagmar S. a Ladislava S.,  Libice nad Doubravou. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.

 

476/12 Koupě a bezúplatný převod pozemků - komunikace Žižkov II

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku ppč. 1646/314 o výměře 14 m2 za cenu 4720 Kč odděleného GP č. 6860-149/2012 z pozemku ppč. 1646/134 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví Petra K., Havlíčkův Brod; Ing. Zbyška K., Havlíčkův Brod; Okresního stavebního bytového družstva Havlíčkův Brod, Jihlavská 564, 580 01  Havlíčkův Brod; Daniely P.,  Havlíčkův Brod a Karla P.Děčín II-Nové Město;  Barbory S., Havlíčkův Brod; Marie S. a Mariana S., Havlíčkův Brod; Michala Z., Havlíčkův Brod. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.

 

477/12 Koupě a bezúplatný převod pozemků - komunikace Žižkov II

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku ppč. 1646/298 o výměře 112 m2 za cenu 37800 Kč odděleného  GP č. 6841-141/2012 z pozemku ppč. 1646/5 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví Jany D., Krásná Hora a Jana D., Havlíčkův Brod; Radka H., Havlíčkův Brod; Okresního stavebního bytového družstva Havlíčkův Brod, Jihlavská 564, 580 01  Havlíčkův Brod. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.

 

478/12 Koupě a bezúplatný převod pozemků - komunikace Žižkov II

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku ppč. 1646/308 o výměře 65 m2  a pozemku ppč. 1646/309 o výměře  3 m2 za cenu 22950 Kč oddělených  GP č. 6858-147/2012 z pozemku ppč. 1646/136 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví Marie Adamcové, Žižkov II 1969, 580 01 Havlíčkův Brod; Hany Ch., Havlíčkův Brod; Růženy D. a Daniela D., Havlíčkův Brod; Anny H. a Miroslava H., Havlíčkův Brod; Aleny K. a Jiřího K., Havlíčkův Brod; Martina K., Havlíčkův Brod; Okresního stavebního bytového družstva Havlíčkův Brod, Jihlavská 564, 580 01  Havlíčkův Brod; Anny S. a Rudolfa S., Havlíčkův Brod; Jany S. a Libora S., Havlíčkův Brod; Ing. Milana V., Havlíčkův Brod; Libuše Ž., Havlíčkův Brod. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.

 

479/12 Koupě a bezúplatný převod pozemků - komunikace Žižkov II

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku ppč. 1646/306 o výměře 56 m2  a pozemku ppč. 1646/307 o výměře  8 m2 za cenu 21600 Kč oddělených  GP č. 6857-146/2012 z pozemku ppč. 1646/135 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví Františka A., Havlíčkův Brod; Oskara A., Havlíčkův Brod; Pavla M., Havlíčkův Brod; Okresního stavebního bytového družstva Havlíčkův Brod, Jihlavská 564, 580 01  Havlíčkův Brod; Libuše S. a Jaroslava S., Havlíčkův Brod; Moniky S., Havlíčkův Brod. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.

 

480/12 Koupě a bezúplatný převod pozemků - komunikace Žižkov II

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku ppč. 1646/310 o výměře 48 m2, pozemku ppč. 1646/311 o výměře 1 m2, pozemku ppč. 1646/312 o výměře 4 m2 a pozemku ppč. 1646/313 o výměře 7 m2 za cenu 20250 Kč, oddělených  GP č. 6859-148/2012 z pozemku ppč. 1646/137 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví Marcely B., Pelhřimov; Ivety H., Havlíčkův Brod; Josefa K., Knyk; Lenky N., Havlíčkův Brod; Okresního stavebního bytového družstva Havlíčkův Brod, Jihlavská 564, 580 01  Havlíčkův Brod; Zdeňky P., Havlíčkův Brod a Ing. Jaroslava P., Roudnice nad Labem; Bohumily Š. a Františka Š.Havlíčkův Brod; Hany V. a Františka V.,Havlíčkův Brod. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.

 

481/12 Koupě a bezúplatný převod pozemků - komunikace Žižkov II

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku ppč. 3032/43 o výměře 78 m2 za cenu 26320 Kč, oddělených  GP č. 6856-145/2012 z pozemku ppč. 3032/15 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví Jaromíra D., Havlíčkův Brod; Evy H., Havlíčkův Brod; Ing. Zuzany H. a Ing. Zdeňka H., Havlíčkův Brod; Dany K. a Josefa K., Havlíčkův Brod; Ing. Heleny K., Havlíčkův Brod; Okresního stavebního bytového družstva Havlíčkův Brod, Jihlavská 564, 580 01  Havlíčkův Brod; Michala S., Havlíčkův Brod; Ladislava V., Havlíčkův Brod; Mgr. Marie V. a Petra V., Havlíčkův Brod; Lukáše Z., Havlíčkův Brod. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.

 

482/12 Žádost o prominutí poplatku z prodlení

Zastupitelstvo města schvaluje prominutí části poplatku z prodlení za dlužné nájemné a služby spojené s užíváním bytu číslo 7, Žižkova 807, Havlíčkův Brod Marii a Ivanu Ž., Havlíčkův Brod. Zastupitelstvo města stanovuje částku k úhradě ve výši 6.194,00 Kč splatnou do 31.12.2012.

 

483/12 Prodej pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod - areál bývalých kasáren letiště

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v katastrálním území Havlíčkův Brod  ppč.  2798/19 
o výměře  50 m2 a ppč. 2798/38 o výměře 568 m2 oddělených geometrickým plánem č. 6929-1286/2012 z pozemku ppč. 2798/2 Jaroslavu  H., Havlíčkův Brod. Cena pozemku ppč. 2798/19 je 400 Kč/m2 a pozemku ppč. 2798/2 je 500 Kč/ m2. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

484/12 Žádost o prodloužení lhůty

Zastupitelstva města revokuje své usnesení č. 132/12 ze dne 16.4.2012 takto:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej částí pozemků ppč. 2270/1 a ppč. 2259/47 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod Janu P., Havlíčkův Brod, za cenu 1 100 Kč/m2. Řádná kupní smlouva bude uzavřena po realizaci stavby a po jejím zaměření nejpozději do 30.9.2013. Do té doby bude prodej zajištěn smlouvou o smlouvě budoucí kupní. Stavbu musí žadatel konzultovat a koordinovat s odborem rozvoje města a Krajem Vysočina.

 

485/12 Prodej pozemku Jižní ul.

Zastupitelsto města schvaluje prodej pozemku ppč. 3122/4 v k.ú. Havlíčkův Brod o výměře 134 m2 Lence Ch. a Josefu Ch., Havlíčkův Brod za cenu 500 Kč/m2. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

486/12 Koupě pozemku ppč. 3974 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města nesouhlasí s účastí Města  Havlíčkův Brod v dražebním jednání , kdy předmětem dražby bude pozemk ppč. 3974 o výměře 15 m2  v katastrálním území Havlíčkův Brod.

487/12 Prodej objektu čp. 2190 v Havlíčkově Brodě

Zastupitelstvo města ukládá radě města zajistit inzerci nabídky prodeje budovy č.p. 2190, Masarykova ulice, Havlíčkův Brod, včetně garáže a přilehlých pozemků za minimální kupní cenu 6.100.000 Kč.

 

488/12 Prodej objektu čp. 2190 v Havlíčkově Brodě

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej budovy čp.2190 na st.817, garáže na st.7448,  pozemku stpč. 817, stpč.7448, ppč.717/1 a ppč.717/2  v k.ú. Havlíčkův Brod Davidu Š. za cenu 6.000.000 Kč.

 

489/12 Prodej volných bytů za tržní ceny

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1122/7 v domě čp.1122 v k.ú. Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Eva L., Havlíčkův Brod 

Za kupní cenu 561 530,- Kč

 

490/12 Prodej volných bytů za tržní ceny

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1121/7 v domě čp.1121 v k.ú. Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Eva L., Havlíčkův Brod 

Za kupní cenu 601 530,- Kč

 

491/12 Prodej volných bytů za tržní ceny

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1108/12 v domě čp.1108 v k.ú. Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Eva H., Havlíčkův Brod

Za kupní cenu 952 000,- Kč

 

492/12 Prodej volných bytů za tržní ceny

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1105/2 v domě čp.1105 v k.ú. Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Karel Š., Na Spravedlnosti 3207, Havlíčkův Brod 

Za kupní cenu 627 077, Kč

 

493/12 Prodej volných bytů za tržní ceny

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1205/11 v domě čp.1205 v k.ú. Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Oldřich S., Havlíčkův Brod

Za kupní cenu 531 000,- Kč

 

494/12 Zpráva o zasedání mimořádné valné hromady -  Kulturní dům Ostrov s.r.o. 24.10.2012

Zastupitelstvo města navrhuje jako člena dozorčí rady společnosti Kulturní dům Ostrov spol. s r.o. člena zastupitelstva Jiřího Čáslavského.

 

495/12 Zpráva o zasedání mimořádné valné hromady - Kulturní dům Ostrov s.r.o. 24.10.2012

Zastupitelstvo města nesouhlasí se snížením základního kapitálu společnosti Kulturní dům Ostrov spol. s r.o. o 7,5 milionů Kč a s následným  rozdělením mezi společníky v poměru jejich vkladů k základnímu kapitálu společnosti.

 

496/12 Zpráva o zasedání mimořádné valné hromady - Kulturní dům Ostrov s.r.o. 24.10.2012

Zastupitelstvo města bere na vědomí Protokol a usnesení valné hromady Kulturní dům Ostrov spol. s r.o. konané dne 24. října 2012 v sídle společnosti Havlíčkův Brod, Na Ostrově 28.

 

497/12 Využití dotačního programu Podpora terénní práce

Zastupitelstvo města souhlasí s přípravou a podáním projektové žádosti v rámci dotačního programu Podpora terénní práce na rok 2013.

 

498/12 Koupě veřejného osvětlení Sluneční Hora

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením kupní smlouvy dle podkladové přílohy č. 20292 se společností HB REAL GROUP s.r.o., IČ 27541622 ve věci koupě stožárů a svítidel veřejného osvětlení v lokalitě Sluneční Hora.

 

499/12 Rekonstrukce čp. 310 a 311 v ulici 5. května

Zastupitelstvo města ukládá radě města připravit pravidla prodeje bytových jednotek včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 310 v ulici 5. května.

 

500/12 Rekonstrukce čp. 310 a 311 v ulici 5. května

Zastupitelstvo města ukládá radě města zveřejnit záměr prodeje bytových jednotek včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 310 v ulici 5. května a pozemku zastavěného tímto objektem.

 

501/12 Rekonstrukce čp. 310 a 311 v ulici 5. května

Zastupitelstvo města souhlasí s realizací stavby Rekonstrukce objektu č.310 v ulici 5. května.

 

502/12 Obytná zóna Sluneční Hora

Zastupitelstvo města nesouhlasí s koupí komunikací, chodníků a dešťové kanalizace vzniklých v rámci výstavby technické a dopravní infrastruktury obytné zóny „Sluneční Hora“ od společnosti HB REAL GROUP s.r.o. za podmínek nabídnutých HB REAL GROUP s.r.o.

 

503/12 Prodej vodovodu a kanalizace v obytné zóně U Rybníčku II

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením kupní smlouvy dle podkladové přílohy č. 20718 ve věci prodeje stavby „Havlíčkův Brod – Obytná zóna U Rybníčku II“ se společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s., IČ 48173002.

 

504/12 Demolice objektu č. 15 a 33 v bývalých kasárnách letiště

Zastupitelstvo města revokuje své usnesení č. 339/12, souhlasí s realizací „Demolice budovy č.15 na stp. 5464 a budovy č.33 na stp. 5465, Havlíčkův Brod“ z prostředků města a ukládá radě města uzavřít dodatek smlouvy o dílo s firmou Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČ 60932171 ve věci úpravy termínů realizace demolice.

 

505/12 Obytná zóna ROZKOŠ

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o spolupráci dle podkladové přílohy č. 20777 s MUDr. Markétou M., Praha - Liboc a  Mgr. Milanem M., Praha – Bubeneč.

 

506/12 Obytná zóna ROZKOŠ

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí darovací dle podkladové přílohy č. 20775 s MUDr. Markétou M., Praha - Liboc a Mgr. Milanem M., , Praha – Bubeneč.

 

507/12 Rozpočet města Havlíčkův Brod pro rok 2013 – poskytování přechodných finančních

Zastupitelstvo města deleguje radě města pravomoc k poskytnutí přechodných finanční výpomocí pro zřizované příspěvkové organizace maximálně na období rozpočtového roku 2013 do celkové výše 5% z celkové sumy schválených provozních příspěvků (schválený rozpočet). Účelem poskytnutí přechodné finanční výpomoci je vyrovnání časového nesouladu mezi výdaji a příjmy dané příspěvkové organizace v rámci rozpočtového období.

 

508/12 Rozpočet města Havlíčkův Brod pro rok 2013 - způsob finančního řízení projektů na kapitle 35-projekty

Zastupitelstvo města deleguje radě města pravomoc k akceptaci a uzavření smluv o čerpání dotací na projekty podporované z prostředků státního rozpočtu, rozpočtu EU, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtově organizované na kapitole 35-podporované projekty.

Pro rozpočtové období 2013 se jedná o projekty:

- projekt Začleňování cizinců na území města H. Brod

- projekt Prevence kriminality a prevence socio-patologických jevů

- projekt Výměna zahraničních zkušeností a dobré praxe v oblasti sociálního začleňování

- projekt Podpora terénní práce

- projekt Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Žižkov

- projekt Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Nuselská

- projekt Revitalizace vodní nádrž ve Svatém Kříži

- projekt Nový hřbitov – revitalizace zeleně, dřevin, kácení a výsadba

- projekt Cyklostezka HB-Šmolovy

- projekt Cyklostezka Billa-Lávka Humpolecká

- projekt Rekonstrukce bytového domu čp. 311 na chráněné bydlení

- projekt Rekonstrukce části objektu domu pro seniory Reynkova na oddělení se zvláštním

režimem

- projekt Lunetové obrazy – restaurování

- projekt Revitalizace parku Budoucnost

- projekt Podzemní kontejnerové stání

- projekt Bezpečné přechody

 

 

509/12 Rozpočet města Havlíčkův Brod pro rok 2013 - podpora spolufinancování projektu občanského sdružení FC Slovan Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města prohlašuje, že město Havlíčkův Brod zajistí v rozpočtovém období 2013 spolufinancování realizace projektu „Sportovní areál Na Losích, Havlíčkův Brod, nástavba fotbalových kabin“, jehož nositelem je občanské sdružení Tělovýchovná jednota FC Slovan Havlíčkův Brod. Spolufinancování rozpočtem města bude zajištěno do výše 20% investičních nákladů, max. 1.494.000 Kč.

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta