Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 9.9.2019Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, Bc. Libor Honzárek, Mgr. Veronika Vošická Buráňová, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Josef Jukl

 

613/19 Parkoviště u hřbitova s květinkou - připojení objektu

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 19_SOP_01_4121563430 dle podkladové přílohy č. 49529 s ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035.

 

614/19 Parkoviště u hřbitova s květinkou - připojení objektu

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 19_SOP_01_4121563427 dle podkladové přílohy č. 49530 s ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035.

 

615/19 Veřejná obchodní soutěž - prodejna květin u Nového hřbitova

Rada města schvaluje pronájem prostoru sloužícího podnikání - prodejna květin u Nového hřbitova.

Nájemce:  Party stany - Etimex, s.r.o., IČO 04733568

Účel pronájmu: obchod s květinami

Výše nájemného: 801 Kč za m2 za rok

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta